• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pl
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

การซื้อขายน้ำมันคืออะไรและมีวิธีการซื้อขายน้ำมันอย่างไร

Commodities /
Milan Cutkovic

น้ำมันคืออะไร

น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ในฐานะที่เป็นทรัพยากรพลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ น้ำมันมีหลายรูปแบบ เช่น น้ำมันดิบซึ่งสกัดจากพื้นดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงเจ็ท ราคาน้ำมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ

น้ำมันดิบคืออะไร

น้ำมันประเภทหลักที่มีการซื้อขายในตลาดคือน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ไม่ผ่านการกลั่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งสกัดจากผืนโลก คุณภาพของน้ำมันดิบนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา ซึ่งหมายความว่ามีประเภทหรือ "เกรด" น้ำมันดิบที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือน้ำมันดิบประเภทสำคัญบางส่วน

 • น้ำมันดิบเบรนท์: น้ำมันดิบเบรนท์เป็นหนึ่งในน้ำมันดิบที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายและใช้เป็นมาตรฐานกันมากที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนผสมของน้ำมันจากแหล่งน้ำมันหลายแห่งในภูมิภาคและสกัดจากแหล่งน้ำมันในทะเลเหนือ ซึ่งทำให้สะดวกในการขนส่งผ่านทางเรือบรรทุกน้ำมัน น้ำมันดิบเบรนท์โดดเด่นเรื่องปริมาณกำมะถันที่ค่อนข้างต่ำและแรงโน้มถ่วงของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) สูงซึ่งเป็นตัววัดว่า ของเหลวปิโตรเลียมมีน้ำหนักหรือเบาเพียงใดเมื่อเทียบกับน้ำ ซึ่งทำให้เป็นน้ำมันดิบประเภทนี้มีความ "เบา" และ "หวาน" โดยทั่วไปจะใช้น้ำมันดิบเบรนท์เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการซื้อขายน้ำมันทั่วโลก
 • West Texas Intermediate (WTI): WTI เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์มาตรฐานยอดนิยมสำหรับน้ำมันดิบ น้ำมันประเภทนี้สกัดจากสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งน้ำมันในเท็กซัสและพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากทุ่งน้ำมันเหล่านี้ไม่ได้อยู่ติดกับทะเล การขนส่งน้ำมัน WTI จึงค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบเบรนท์ น้ำมันดิบ WTI ถือเป็นน้ำมันดิบที่เบาและหวาน เหมือนกันกับเบรนท์ จุดเด่นของน้ำมันประเภทนี้คือแรงโน้มถ่วง API สูงและปริมาณกำมะถันต่ำ WTI มีการซื้อขายใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) และทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงการกำหนดราคาสำหรับน้ำมันดิบในอเมริกาเหนือ
 • น้ำมันดิบดูไบ: น้ำมันดิบดูไบเป็นน้ำมันดิบเกรดกลางที่ผลิตในตะวันออกกลางเป็นหลัก ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันในตลาดเอเชีย น้ำมันดิบของดูไบมีปริมาณกำมะถันสูงกว่าและมีแรงโน้มถ่วงของ API น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเบรนท์และ WTI น้ำมันดิบดูไบมักใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันดิบเกรดตะวันออกกลางและเอเชีย
 • Louisiana Light Sweet (LLS): LLS เป็นน้ำมันดิบชนิดหนึ่งที่ผลิตในพื้นที่อ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา น้ำมันดิบประเภทนี้เป็นน้ำมันดิบที่เบาและหวาน เหมือนเบรนท์และ WTI LLS มักใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันดิบที่ผลิตในชายฝั่งอ่าวสหรัฐอเมริกา
 • ตะกร้า OPEC: องค์การของประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียม (OPEC) คำนวณราคาเฉลี่ยสำหรับตะกร้าน้ำมันดิบที่ผลิตโดยประเทศสมาชิก ตะกร้านี้มีน้ำมันดิบเกรดต่างๆ จากประเทศต่างๆ เช่น ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก คูเวต และเวเนซุเอลา ตะกร้า OPEC: ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันดิบที่ผลิตโดยกลุ่มประเทศ OPEC
 • น้ำมันดิบแคนาดา: แคนาดาเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายสำคัญและน้ำมันดิบประเภทต่างๆ ถูกสกัดจากทรายน้ำมันและแหล่งน้ำมันทั่วไปของประเทศนี้ ประเภทของน้ำมันดิบของแคนาดาได้แก่ Western Canadian Select (WCS), Syncrude และ Cold Lake Blend น้ำมันดิบของแคนาดาโดยทั่วไปจะมีน้ำหนักมากและมีกำมะถันในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบ อ่อน และหวานเช่นเบรนท์และ WTI

 

ตลาดน้ำมันคืออะไร

ตลาดน้ำมันหมายถึงเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกลั่น การจัดส่ง และการบริโภคน้ำมัน ตลาดน้ำมันนั้นซับซ้อนและมีอิทธิพลสูง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ บริษัทน้ำมัน ผู้ค้าและผู้บริโภคล้วนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดนี้ ตลาดน้ำมันเป็นที่รู้จักสำหรับความผันผวนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความตึงเครียดทางการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น OPEC) และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ทั่วโลก

มีอะไรบ้างที่มีผลต่อราคาน้ำมัน

มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน ตามกฎแล้ว ทุกคนที่ซื้อขายน้ำมันจะต้องติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาด เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจมากขึ้นว่าราคาได้รับผลกระทบอย่างไร ต่อไปนี้เป็นปัจจัยหลักบางประการที่มีผลต่อราคาน้ำมัน

 • สภาพเศรษฐกิจ: เมื่อเศรษฐกิจมีผลประกอบการไม่ดี ความต้องการน้ำมันก็น้อยลง ดังนั้นราคาจึงลดลง เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น อุปสงค์น้ำมันก็ฟื้นตัวและราคาก็เพิ่มขึ้น
 • การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ: น้ำมันจะถูกตรึงและแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของ USD มีผลกระทบสำคัญต่อราคาน้ำมัน เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าสามารถลดราคาลงและเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น
 • การเก็งกำไรในตลาด: ราคาน้ำมันถูกกำหนดในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งหมายความว่าการเก็งกำไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อราคา ดังนั้นเทรดเดอร์ควรตระหนักถึงข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
 • แหล่งพลังงานใหม่: การเติบโตของการผลิตพลังงานหมุนเวียน (เช่น แสงอาทิตย์และลม) อาจทำให้การพึ่งพาน้ำมันลดลง ราคาจึงลดลงด้วย
 • การผลิตน้ำมันทั่วโลก: องค์การของประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียม (OPEC) รวมถึงผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกาแคนาดา และจีนมีอิทธิพลสำคัญต่อราคาน้ำมันและอุปทาน ดังนั้นราคาน้ำมันจะลดลงเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตลดลง
 • การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภายนอกแบบไม่คาดคิด: เหตุการณ์ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม และความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาน้ำมัน เมื่อผลผลิตหรืออุปทานลดลงอันเป็นเพราะเหตุการณ์ "น่าตกใจ" ที่ไม่คาดคิด ความตื่นตระหนกในการซื้อมักจะทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น

 

การซื้อขายน้ำมันคืออะไร

การซื้อขายน้ำมันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสัญญาซื้อขายน้ำมัน โดยมีเป้าหมายในการทำกำไรจากความผันผวนของราคา

เทรดเดอร์สามารถเข้าร่วมในตลาดน้ำมันผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึง สัญญาฟิวเจอร์ส ออปชัน และสัญญาส่วนต่าง (CFD) การซื้อขายน้ำมันให้โอกาสในการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือส่งมอบสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจริงๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อถังน้ำมันจริงเพื่อซื้อขาย คุณเพียงแค่คาดเดาว่าราคาของน้ำมันนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในตลาดเปิด

เนื่องจากความสำคัญในการค้าโลก น้ำมันมีความสำคัญต่อการขนส่งทั่วโลกและเป็นส่วนผสมพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตทุกอย่างตั้งแต่ไฟฟ้าและพลาสติก ไปจนถึงเครื่องสำอางและยา หลายอุตสาหกรรมจึงเฝ้าติดตามราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดและมีการซื้อขายในตลาดน้ำมันอยู่เสมอ สิ่งนี้ทำให้ตลาดน้ำมันมีความผันผวนสูง

 

how does oil trading work

การซื้อขายน้ำมันทำงานอย่างไร

สองวิธีหลักในการซื้อขายน้ำมันออนไลน์คือ CFD เงินสดและ CFD ฟิวเจอร์ส

 • CFD เงินสดน้ำมัน: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันในราคาตลาดปัจจุบัน วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อขายน้ำมัน และโดยปกติจะใช้กับระยะเวลาสัญญาที่สั้น ตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายสัปดาห์
 • CFD ฟิวเจอร์สน้ำมัน: สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเป็นรูปแบบการลงทุนที่ซับซ้อนกว่า CFD เงินสด โดยปกติแล้วฟิวเจอร์สน้ำมันจะมีระยะเวลาในการทำสัญญาที่ยาวนานกว่า โดยมีระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี หากคุณเชื่อว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นในอนาคต คุณก็สามารถทำสัญญากับผู้ขายเพื่อตกลงราคาที่จะจ่ายในวันนี้ เพื่อที่ว่าเมื่อน้ำมันจริงจะถูกส่งมอบเมื่อหมดอายุสัญญา จากนั้นคุณก็สามารถขายน้ำมันจริงได้มากกว่าที่คุณจ่ายไป

ลองพิจารณาตัวอย่างของการซื้อขายน้ำมันโดยใช้ CFD ใน West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบมาตรฐานที่ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ $70 ต่อบาร์เรล

หากเทรดเดอร์เชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้น พวกเขาสามารถใช้ Long เพื่อซื้อ CFD สำหรับ WTI 10 บาร์เรลที่ราคาปัจจุบัน $70 ต่อบาร์เรล หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น $75 ต่อบาร์เรล เทรดเดอร์สามารถขาย CFD และทำกำไรได้ที่ $50:

([$75 - $70] x 10 บาร์เรล) = กำไร $50

ในทางกลับกันหาก ราคาลดลงเหลือ $65 ก็จะส่งผลให้เกิดการขาดทุน $50

([$65 - $70] x 10 บาร์เรล) = ขาดทุน $50

การซื้อขาย CFD น้ำมัน

เนื่องจากการซื้อขายน้ำมันเป็น CFD ไม่ต้องให้ผู้ซื้อขายเป็นเจ้าของน้ำมันจริงๆ เทรดเดอร์จึงสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งของตลาดได้

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คาดว่าน้ำมันจะลดลงจากราคาปัจจุบันที่ $70 ต่อบาร์เรลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พวกเขาก็สามารถขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมัน CFD ที่ $65 ต่อบาร์เรล หากราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับ $65 ภายในวันที่สัญญาหมดอายุ พวกเขาก็จะได้รับกำไร $5 ต่อบาร์เรล

 

why trade oil

ทำไมต้องซื้อขายน้ำมัน

การซื้อขายน้ำมันมีประโยชน์หลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายและการลงทุนรูปแบบอื่นๆ

ประการแรก น้ำมันเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายที่จะเข้าและออกจากการซื้อขาย และเนื่องจากราคาน้ำมันได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทั่วโลก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เหตุการณ์สำคัญหรือข่าวเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปสงค์หรืออุปทานจะสร้างความผันผวนของราคาและโอกาสในการซื้อขาย

นอกจากนี้ เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญทั่วโลก คุณจึงมั่นใจได้ว่ามีความต้องการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการทำกำไรยังคงอยู่ นอกจากนี้ การซื้อขายน้ำมันยังช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยง เพราะมีความสัมพันธ์กับตลาดการเงินทั่วไปน้อยกว่า เช่น หุ้นและดัชนี

สุดท้าย เนื่องจากน้ำมันสามารถซื้อขายเป็น CFD ได้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงๆเมื่อรวมกับเลเวอเรจ เทรดเดอร์สามารถขยายผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการซื้อขายด้วยเลเวอเรจนั้น ยังช่วยเพิ่มการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

 

how to trade oil

วิธีการซื้อขายน้ำมัน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำพื้นฐานทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นซื้อขายน้ำมันในตลาดโลก

 1. ค้นหาโบรกเกอร์: เริ่มต้นด้วยการวิจัยและเปรียบเทียบโบรกเกอร์ออนไลน์ต่างๆ ที่ให้บริการซื้อขายน้ำมัน มองหาโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียง ทำตามกฎหมาย มีรีวิวดีๆ จากลูกค้า เสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้ และให้การเข้าถึงตลาดน้ำมัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อขาย
 2. เปิดบัญชี: เมื่อคุณเลือกโบรกเกอร์แล้ว ให้เปิดบัญชีซื้อขาย ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดด้านกฎระเบียบระบุว่า เพื่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณและการป้องกันการฉ้อโกง โบรกเกอร์ควรถามคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายของคุณ และจะขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณโดยการส่งเอกสารประจำตัวและเอกสารที่อยู่อาศัยของคุณ
 3. นำเงินทุนเข้าบัญชีของคุณ: ฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายของคุณเมื่อใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ เพื่อให้คุณมีเงินพร้อมซื้อขาย โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีวิธีการฝากเงินที่หลากหลาย รวมถึง การโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิตและเดบิต และวิธีการชำระเงินออนไลน์ ตรวจสอบว่าคุณเข้าใจข้อจำกัดขั้นต่ำที่โบรกเกอร์กำหนด และทำการฝากเงินที่คุณรู้สึกสบายใจในการซื้อขาย (และคุณอาจยอมสูญเสียหากการซื้อขายไม่ก่อประโยชน์ให้คุณ)
 4. สำรวจแพลตฟอร์มการซื้อขาย: ใช้เวลาเรียนรู้วิธีทำงานของแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ และวิธีใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิและตัวบ่งชี้สถานะ เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย (คำสั่ง) ต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้ โบรกเกอร์จำนวนมากมีบัญชีทดลอง ซึ่งช่วยให้คุณฝึกฝนการซื้อขายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง เครื่องมือเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มและฟังก์ชันของแพลตฟอร์ม
 5. ใช้การวิเคราะห์ตลาด: ตรวจสอบแผนภูมิราคาน้ำมัน ติดตามข่าวที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและด้านเทคนิคที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน และวิเคราะห์ตลาดก่อนที่จะทำการซื้อขาย เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ตลาดน้ำมันในปัจจุบัน ใช้วัสดุและเครื่องมือวิเคราะห์ที่โบรกเกอร์มีให้ใช้เพื่อเสริมการศึกษาของคุณ
 6. เริ่มซื้อขาย: เมื่อคุณมีกลยุทธ์การซื้อขายในใจและได้วิเคราะห์ตลาดของคุณแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทำการซื้อขาย! บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ให้เลือกตลาดน้ำมันหรือเครื่องมือที่คุณต้องการซื้อขาย (เช่น น้ำมันดิบ WTI) เลือกประเภทคำสั่ง (เช่น คำสั่ง Market หรือคำสั่ง Limit) และปริมาณ (เช่น จำนวนบาร์เรลน้ำมัน) อย่าลืมกำหนดระดับ Stop-loss และ Take-profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ตอนนี้คุณก็พร้อมจะซื้อขายแล้ว!
 7. ตรวจสอบและจัดการการซื้อขาย: หลังจากเริ่มการซื้อขาย คุณควรตรวจสอบสถานะอย่างสม่ำเสมอ คอยติดตามการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน ข่าวเกี่ยวกับตลาด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายของคุณ หากคุณยังไม่ได้ลอง ให้ใช้คำสั่ง Stop-loss และ Take-profit เพื่อจัดการการซื้อขายแบบอัตโนมัติดูขั้นตอนนี้คือที่ที่คุณควรเตรียมพร้อมที่จะปรับสถานะหรือออกจากการซื้อขาย หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
 8. ทบทวนและเรียนรู้: เมื่อปิดการซื้อขายแล้ว ให้ตรวจสอบผลการซื้อขาย ประเมินผลลัพธ์ และซื่อสัตย์และเป็นกลางกับสิ่งที่คุณทำลงไปให้มากที่สุด วิเคราะห์สิ่งที่ได้ผลดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความผิดพลาด ปรับแต่งทักษะของคุณต่อไปโดยอาศัยแหล่งข้อมูลการศึกษา การสัมมนาผ่านเว็บ และข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่โบรกเกอร์ให้บริการ

 

ข้อดีของการซื้อขายน้ำมัน:

 • ความสะดวกในการเข้าถึง: การซื้อขาย CFD น้ำมันเป็นช่องทางที่สะดวกสบายให้บุคคลเข้าถึงตลาดน้ำมันโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจริงๆ เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน โดยไม่ต้องเจอเรื่องท้าทายด้านโลจิสติกส์ในการจัดการน้ำมันจริงๆ
 • เลเวอเรจ: การซื้อขาย CFD ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง วิธีนี้จะขยายผลกำไร (และการขาดทุน) ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเทียบกับการลงทุนครั้งแรก
 • โอกาสในการซื้อขายที่หลากหลาย: น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกที่มีสภาพคล่องในตลาดที่สำคัญ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่หลากหลาย เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรน้ำมันประเภทต่างๆ ได้ เช่น น้ำมันดิบเบรนท์ น้ำมันดิบ WTI หรือน้ำมันดิบเกรดภูมิภาคอื่นๆ
 • ความผันผวนของตลาด: ตลาดน้ำมันขึ้นชื่อเรื่องความผันผวน ซึ่งทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสทำกำไรจากความผันผวนของราคา ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นสามารถนำไปสู่โอกาสที่ทำผลตอบแทนได้มากขึ้น
 • สถานะ Long และสถานะ Short: การซื้อขาย CFD ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายได้ทั้งสถานะ Long (ซื้อ) และ Short (ขาย) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำกำไรจากทั้งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและลดลง โดยการเก็งกำไรในทิศทางของตลาด
 • การป้องกันความเสี่ยง: การซื้อขายน้ำมันเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง และรักษาสมดุลของความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
 • ความยืดหยุ่น: การซื้อขาย CFD น้ำมันมีความยืดหยุ่นในแง่ของขนาดการซื้อขาย โดยทำให้เทรดเดอร์สามารถเลือกสถานะได้โดยใช้เงินทุนจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสัญญาฟิวเจอร์สทั่วไป
 • ตลาดเปิด 24 ชม. ห้าวัน/สัปดาห์: ตลาดน้ำมัน CFD เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ จึงเปิดโอกาสให้ได้ซื้อขายกันหลากหลายในโซนเวลาที่แตกต่างกัน เทรดเดอร์สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์และข่าวทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้โดยที่ไม่ถูกเวลาทำการแลกเปลี่ยนมาจำกัด
 • เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง: แพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD มักมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่ง Stop-loss และ Take-profit เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตั้งระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหรือรักษาผลกำไรโดยอัตโนมัติ

 

ข้อเสียของการซื้อขายน้ำมัน

 • ความเสี่ยงต่อการขาดทุน: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงต่อโอกาสที่จะเกิดการขาด เมื่อซื้อขายด้วยเลเวอเรจ การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่
 • ความผันผวนของราคา: ในขณะที่ความผันผวนสามารถเปิดโอกาสในการซื้อขาย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนที่ไม่คาดคิด การเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่องอาจเป็นสิ่งที่ต้องทำ
 • การวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อน: หากจะซื้อขาย CFD น้ำมันให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องอาศัยการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดและมีความเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานเหตุการณ์ทางการเมืองและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ อาจมีความซับซ้อนและท้าทายในการวิเคราะห์สำหรับทุกคนที่เพิ่งเริ่มการซื้อขาย
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนข้ามคืน: การถือสถานะ CFD ข้ามคืนอาจมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน หรือที่เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถทำให้กำไรหด หรือเพิ่มการขาดทุน หากคงสถานะเป็นระยะเวลานาน
 • ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์: การขาดความเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นจริงๆ อาจไม่ดึงดูดเทรดเดอร์บางราย

 

กลยุทธ์การซื้อขายน้ำมันที่ดีที่สุดคืออะไร

เนื่องจากตลาดน้ำมันนั้นมีความผันผวน คุณจึงต้องวิเคราะห์อย่างระมัดระวังเพื่อให้ประสบความสำเร็จกับการซื้อขาย การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสองแนวทางหลักที่เทรดเดอร์ใช้ในการประเมินตลาดซื้อขายน้ำมัน

 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: เนื่องจากความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก น้ำมันจึงถูกจับตามองอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม มีการประกาศและข้อมูลเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ซื้อขายน้ำมัน เช่น ข้อมูลจาก Energy Information Administration (EIA) Crude Oil Inventory และ Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Joint Ministerial Monitoring Committee EIA จะวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนบาร์เรลของน้ำมันดิบที่ถือเป็นสินค้าคงคลังโดยบริษัทพาณิชย์จากสัปดาห์ก่อนหน้า OPEC เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลาดน้ำมันมากที่สุดโดยการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และตกลงกันว่าแต่ละประเทศควรผลิตน้ำมันมากน้อยเพียงใด
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย แต่ไม่ใช่ว่าจะเชี่ยวชาญได้ง่ายเสมอไป! เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณจะใช้ตัวบ่งชี้กับกราฟ ซึ่งสามารถช่วยระบุแนวโน้มและความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในตลาดได้ เมื่อใช้คู่กับการประเมินของคุณเองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมัน คุณก็สามารถค้นพบจุดเข้าสู่ตลาดและใช้จุดนั้นเพื่อพยายามสร้างกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

 

พร้อมที่จะเทรดในความได้เปรียบในแบบของคุณหรือยัง?

เข้าร่วมกับเทรดเดอร์หลายหมื่นรายและซื้อขายหุ้น CFD ในฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล!

 

 

ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำ หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการชักชวนเกี่ยวกับข้อเสนอในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือทางการเงินใดๆ หรือให้เข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมโดยไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณ การอ้างอิงผลการดำเนินงานในอดีตและการคาดการณ์ต่างๆ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือสำหรับผลในอนาคต Axi ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาในสิ่งพิมพ์นี้ ผู้อ่านควรหาคำแนะนำด้วยตนเอง

FAQ


เหตุใดน้ำมันดิบจึงมีคุณค่า

น้ำมันดิบหรือที่เรียกว่า "ทองสีดำ" เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงเนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เช่น พลาสติก น้ำมันเบนซิน ยางสังเคราะห์ และอื่นๆ ในช่วงหลายชั่วอายุคน การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและคุณภาพชีวิตทำให้การบริโภคและความต้องการน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกัดที่มีความต้องการสูง น้ำมันดิบจึงถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีคุณค่า


อะไรคือ OPEC

OPEC ย่อมาจาก Organization of Petroleum Exporting Countries ขณะนี้มีประเทศสมาชิก 13 ประเทศในกลุ่มนี้ ตามกฎหมาย OPEC วัตถุประสงค์ของกลุ่มคือการประสานงานและรวมนโยบายปิโตรเลียมของประเทศสมาชิก เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดน้ำมันมีเสถียรภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และจัดหาปิโตรเลียมให้กับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ รายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ผลิต และผลตอบแทนจากเงินทุนที่เป็นธรรมสำหรับผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม


ตลาดน้ำมันมีการควบคุมอย่างไร

ตลาดน้ำมันจริงๆ นั้นส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุม เนื่องจากมีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ควบคุมกระบวนการทำเหมืองแร่และการกลั่นก่อนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก สภาวะตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนี้ทำหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบกฎระเบียบอย่างโปร่งใสได้ยากขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานของรัฐบาลกลางและรัฐจะช่วยกันควบคุมตลาดน้ำมันในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม องค์การประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียม (OPEC) จะประชุมกันบ่อยครั้งเพื่ออภิปรายและตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการผลิตน้ำมันที่ผลิตโดยแต่ละประเทศเพื่อให้คนที่เหลือบนโลก OPEC ใช้กลไกอุปสงค์และอุปทานที่ตรงไปตรงมาเพื่อควบคุมราคาน้ำมันโดยการควบคุมระดับผลผลิต


ประเทศใดผลิตน้ำมันมากที่สุดในโลก

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Energy Information Administration (EIA) การผลิตน้ำมันทั่วโลกโดยรวมเฉลี่ยนั้นมีมากกว่า 100.61 ล้านบาร์เรลต่อวัน สุดยอดชาติผู้ผลิตน้ำมัน 5 อันดับแรกเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโลก โดยประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย แคนาดา และจีน 


ฉันสามารถทำเงินจากการซื้อขายน้ำมันได้หรือไม่

น้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก สภาพคล่องและความผันผวนที่สูงทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขายเพื่อทำกำไร ระดับที่การซื้อขายน้ำมันดิบจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงระดับความเชี่ยวชาญในการซื้อขายของคุณ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก และความผันผวนของตลาดปัจจุบัน 

เพื่อบ่งชี้ถึงศักยภาพของคุณในการทำกำไรจากตลาดน้ำมัน ให้ลองซื้อขายน้ำมันโดยใช้กองทุนจำลองโดยใช้บัญชีทดลองของ Axi ฟรี 


อะไรคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมัน

มีความเสี่ยงหลักสองประเภทด้วยกันเมื่อเป็นเรื่องการซื้อขายน้ำมัน  

ประการแรกคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สและมีเลเวอเรจในระดับสูง การใช้เลเวอเรจในระดับสูงอาจมีความเสี่ยง เพราะมีโอกาสที่จะสูญเสียการลงทุนทั้งหมด เทรดเดอร์ควรใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ประสิทธิภาพดีทุกครั้งที่จะใช้เลเวอเรจ 

ข้อกังวลที่สำคัญประการที่สองคือตัวของน้ำมันเอง ราคาน้ำมันอาจผันผวนเนื่องจากเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาได้รับผลกระทบอย่างมากจากตัวแปรอุปสงค์และอุปทานที่มีวงกว้างกว่า ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจทางการเมืองหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างกะทันหัน 


ผลิตภัณฑ์การซื้อขายน้ำมันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออะไร

ผลิตภัณฑ์การซื้อขายน้ำมันชั้นนำได้แก่ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ ตลาดสปอตน้ำมันดิบ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมัน (ETF) และ CFD น้ำมัน หากต้องการดูรายชื่อผลิตภัณฑ์การซื้อขายน้ำมันทั้งหมด โปรดดูตารางผลิตภัณฑ์ 


เวลาทำการของตลาดการซื้อขายน้ำมันคือเมื่อใด

ตลาดการซื้อขายน้ำมันแบ่งออกเป็นสองช่วงการซื้อขาย คือ น้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมัน West Texas  

ชั่วโมงการซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์คือ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 01:00–22:59 น. GMT  
เวลาซื้อขายน้ำมัน West Texas คือ วันอาทิตย์–วันศุกร์ เวลา 18:00–16:59 น. EDT 


ต้องใช้เงินเท่าใดในการเริ่มต้นซื้อขายน้ำมัน

จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเริ่มซื้อขายน้ำมันจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่คุณต้องการซื้อขาย และคุณต้องการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจหรือไม่ 

นอกเหนือจากสเปรดที่มีการแข่งขันสูงแล้ว Axi ยังรับประกันการซื้อขายที่มีต้นทุนต่ำ โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์และค่าคอมมิชชั่นจากบัญชีมาตรฐานอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในแง่ของจำนวนเงินทุนที่ต้องใช้เพื่อเริ่มซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินเพียง $50 

เมื่อซื้อขาย CFD น้ำมันกับ Axi คุณจะมีมาร์จิ้นที่ต่ำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจและใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อยเพื่อรับความเสี่ยงเต็มรูปแบบในการซื้อขายได้ โปรดทราบว่า แม้ว่าเลเวอเรจจะเปิดโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น แต่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุนได้เช่นกัน คุณต้องมั่นใจว่ามีแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ดีเมื่อใช้เลเวอเรจ 


Axi มีสเปรดและมาร์จิ้นอะไรในการซื้อขายน้ำมันบ้าง

Axi มีสเปรดที่แปรผันได้อย่างมากในน้ำมัน โดยสเปรดเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน หากต้องการสัมผัสกับการทำงานของสเปรดตามเวลาจริง ให้เปิดบัญชีทดลองฟรีที่คุณสามารถฝึกซื้อขายได้โดยใช้เงินจำลอง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นจะเริ่มที่ 2% สำหรับ CFD เงินสดน้ำมันและ CFD ฟิวเจอร์สน้ำมัน Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic มีประสบการณ์ในการเทรดและการวิเคราะห์ตลาดทั้งฟอเร็กซ์ ดัชนี คอมโมดิตี้ และหุ้น มาเป็นเวลากว่าแปดปี เขายังเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์รายแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับเข้ามาใน Axi Select ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เฟ้นหาเทรดเดอร์มากความสามารถเพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ

ควบคู่ไปกับการเป็นเทรดเดอร์ Milan เป็นผู้เขียนบทวิเคราะห์รายวันให้กับชุมชน Axi โดยใช้ความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกและบทความแสดงความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ เขาชื่นชอบการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จในการเทรดมากขึ้น และแบ่งปันทักษะของเขาด้วยการจัดทำอีบุ๊คเกี่ยวกับการเทรดที่ครบรอบด้านและเผยแพร่บทความที่ให้ความรู้บนบล็อก Axi เป็นประจำ พอร์ทัลสื่อและหนังสือพิมพ์ระหว่างประเทศชั้นนำยังอ้างอิงผลงานของเขาอยู่บ่อยครั้งด้วย

Milan มักได้รับการอ้างอิงและกล่าวถึงในสื่อด้านการเงินต่างๆ มากมาย ทั้ง Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post และ MarketWatch

ทำความรู้จักกับเขาใน: LinkedIn


More on this topic

อ่านเพิ่มเติม

พร้อมที่จะเทรดในความได้เปรียบในแบบของคุณหรือยัง?

เริ่มการซื้อขายกับโบรกเกอร์ระดับโลกที่ได้รับรางวัล

ลองบัญชีทดลอง ฟรี เปิดบัญชีเทรดจริง