ปฏิทินวันหยุดตลาด FX

February Holiday Schedule

Symbol 09/02/2024 12/02/2024
13/02/2024
HSI.fs 03:15-06:00 Closed Closed
HK50 03:15-06:00 Closed Closed
Hong Kong Stocks 03:15-06:00 Closed Closed

 

Symbol 19/02/2024

Precious Metals

01:01-21:14

DJ30.fs

01:00-19:59

NAS100.fs

01:00-19:59

S&P.fs

01:00-19:59

COCOA.fs

Closed

COFFEE.fs

Closed

COPPER.fs

01:00-21:29

SOYBEAN.fs

Closed

NATGAS.fs

01:00-21:29

WTI.fs

01:00-21:29

JPN225

01:00-19:59

US30

01:00-19:59

US500

01:00-19:59

US2000

01:00-19:59

USTECH

01:00-19:59

USDINDEX.fs

03:00-19:59

VIX.fs

01:00-18:29

US Stocks

Closed

USOIL

01:00-21:14

UKOIL

01:00-21:14

 

NDF Holiday Schedule

Symbol

08/02/2024

09/02/2024

12/02/2024

13/02/2024

14/02/2024

28/02/2024

USDKRW

Normal

Closed

Closed

Normal

Normal

Normal

USDBRL

Normal

Normal

Closed

Closed

Closed

Normal

USDTWD

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

USDIDR

Closed

Closed

Normal

Normal

Normal

Normal

*Please note:* Dates published above are correct at the time of publication and may be subject to updates and changes without notice. We will not be held responsible for the accuracy of information displayed or for the results of any trading decisions based upon it.

โปรดทราบ: วันที่เผยแพร่ข้างต้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พร้อมที่จะเทรดในความได้เปรียบในแบบของคุณหรือยัง?

เริ่มการซื้อขายกับโบรกเกอร์ระดับโลกที่ได้รับรางวัล

ลองบัญชีทดลอง ฟรี เปิดบัญชีเทรดจริง