ปฏิทินวันหยุดตลาด FX

European Daylight Savings

MT4 Code
From 31/10/2021
EUSTX.fs 03:15-23:59
CAC40.fs 10:00-23:59
DAX30.fs 03:15-23:59
FTSE100.fs 04:00-23:59
SWI20 10:00-23:59
UK STOCKS

11:00-19:30

EU STOCKS 11:00-19:30
SPA35 10:00-21:59
NETH25 10:00-23:59
IT40 11:00-19:39

โปรดทราบ: วันที่เผยแพร่ข้างต้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า