ปฏิทินวันหยุดตลาด FX

EU Day Light Savings

MT4 Code
From 26/03/2023
CAC40.fs 09:00-22:59
DAX40.fs 03:15-22:59
EUSTX50.fs 03:15-22:59
FT100.fs 03:00-22:59
NETH25 09:00-22:59
SPA35 09:00-20:59
IT40 10:00-18:39
SWI20 09:00-22:59
UK Stocks  10:00-18:30
German Stocks 10:00-18:30
Swiss Stocks 10:00-18:30
French Stocks 10:00-18:30
Spanish Stocks 10:00-18:30
Irish Stocks 10:00-18:30
COCOA.fs 11:45-20:29
COFFEE.fs 11:15-20:29

AU Day List Savings

MT4 Code
From 03/04/2023
SPI200.fs 02:50-09:29, 10:10-23:59
AUS200 02:50-09:29, 10:10-23:59

US Day Light Savings

MT4 Code
From 12/03/2023

CAC40.fs

10:00-23:59

DAX40.fs

03:15-23:59

EUSTX50.fs

03:15-23:59

HSI.fs

04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:59

FT100.fs

04:00-23:59

NK225.fs

02:30-09:25, 10:15-23:44

SPI200.fs

01:50-08:29, 09:10-22:59

CHINA50.fs

04:00-11:30, 12:00-23:44

AUS200

01:50-08:29, 09:10-22:59

CN50

04:00-11:30, 12:00-23:44

HK50

04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:59

SGFREE

03:30-12:20, 12:50-23:44

NETH25

10:00-23:59

SPA35

10:00-21:59

IT40

11:00-19:39

SWI20

10:00-23:59

UK Stocks

11:00-19:30

German Stocks

11:00-19:30

Swiss Stocks

11:00-19:30

French Stocks

11:00-19:30

Spanish Stocks

11:00-19:30

Irish Stocks

11:00-19:30

Hong Kong Stocks

04:30-07:00, 08:00-11:00

COCOA.fs 12:45-20:29
COFFEE.fs 12:15-20:29

โปรดทราบ: วันที่เผยแพร่ข้างต้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า