ตารางคาดการณ์การจ่ายเงินปันผล

Index Cash CFD Dividends

Symbols

18/10/2021

19/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021
AUS200          
CN50        0.63  
EU50          
FRA40          
GER30          
HK50   1.66      
JPN225          
SGFREE          
UK100       1.56  
US30       5.73 7.31
US500   0.07 0.05 0.33 0.07
USTECH          
US2000 0.01 0.01 0.02 0.07 0.18
SPA35          
NETH25         0.08
SWI20          
IT40 64.86        

 

Symbols

25/10/2021

26/10/2021 27/10/2021 28/10/2021 29/10/2021
AUS200       0.50  
CN50 18.44        
EU50 0.21       1.65
FRA40          
GER30          
HK50          
JPN225          
SGFREE         0.09
UK100       1.00  
US30          
US500 0.02 0.02 0.08 0.23 0.47
USTECH 0.17     0.37 1.37
US2000 0.01 0.01 0 0.12 0.35
SPA35         27.53
NETH25          
SWI20          
IT40          

 

 

เงินปันผลคืออะไร

คือการจัดสรรผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน เงินปันผลสามารถจ่ายในรูปแบบของเงิน หุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผลจะกระทบกับ POSITION อย่างไร

การจ่ายเงินปันผลจะมีผลทำให้ราคาของหุ้นตก เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลทำการเคลื่อนย้ายเงินไปสู่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนจึงมีผลทำให้ดัชนีตกด้วยเช่นกัน เนื่องมูลค่าของหุ้นรายตัวหลังวันได้รับสิทธิปันผล หรือ ex-dividend

โปรดทราบ

ข้อมูลนี้ป็นพียงตัวชี้นำ และสามารถมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นการให้คำแนะนำการลงทุน Axi ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือการขาดทุนอันเนื่องมาจากข้อมูลข้างต้น