ตารางคาดการณ์การจ่ายเงินปันผล

Index Cash CFD Dividends

 

Symbols 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
AUS200 0.24 0.07 0.52 0.56 0.36
CN50          
EU50       1.05  
FRA40          
GER40          
HK50     1.03    
JPN225         0.51
SGFREE          
UK100       9.91  
US30   4.81   6.79  
US500 0.09 0.96 0.14 0.57 0.10
USTECH 0.12 1.78      
NETH25          
 SPA35           
 SWI20        62.10  
 IT40           

 

Symbols 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
AUS200 0.04 0.45 0.29    
CN50          
EU50 0.76   2.41   4.09
FRA40 0.16   7.57    
GER40          
HK50          
JPN225          
SGFREE          
UK100       7.10  
US30          
US500 0.03 0.29 0.30 0.33  
USTECH   1.93      
NETH25          
 SPA35           
 SWI20           
 IT40  34.60        

Shares CFDs

Date Symbol Points Currency
16-Mar-23 American International Group Inc 0.32 USD
16-Mar-23 Albemarle Corp 0.4 USD
16-Mar-23 Anglo American PLC 0.61 GBP
16-Mar-23 Chubb Corp 0.83 USD
16-Mar-23 Coca-Cola Co 0.46 USD
16-Mar-23 CRH PLC 0.85 GBP
16-Mar-23 GVC Holdings PLC 0.09 GBP
16-Mar-23 Ferguson PLC 0.62 GBP
16-Mar-23 Global Payments Inc 0.25 USD
16-Mar-23 Roche Holding AG 9.5 CHF
16-Mar-23 Wal-Mart Stores Inc 0.57 USD
16-Mar-23 Natwest 0.1 GBP
21-Mar-23 Seagate Technology PLC 0.70 USD
22-Mar-23 Best Buy Co Inc 0.92 USD
22-Mar-23 TOTAL SA 0.69 EUR
23-Mar-23 British American Tobac Company PLC 0.58 GBP
23-Mar-23 Hikma Pharmaceuticals PLC 0.31 GBP
23-Mar-23 Pearson PLC 0.15 GBP
23-Mar-23 Prudential PLC 0.11 GBP

เงินปันผลคืออะไร

คือการจัดสรรผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน เงินปันผลสามารถจ่ายในรูปแบบของเงิน หุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผลจะกระทบกับ POSITION อย่างไร

การจ่ายเงินปันผลจะมีผลทำให้ราคาของหุ้นตก เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลทำการเคลื่อนย้ายเงินไปสู่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนจึงมีผลทำให้ดัชนีตกด้วยเช่นกัน เนื่องมูลค่าของหุ้นรายตัวหลังวันได้รับสิทธิปันผล หรือ ex-dividend

Dividend Credits/ Debits

How they are calculated

If you are long then your account will be credited and for short positions your account will be debited.

The dividend is calculated as follows:

Number of CFDs x gross points

Please note: Some exchanges require a withholding tax to be applied to dividend pay-outs. These will be passed on to you, details below:

 

Country % paid on long positions % paid on short positions
France 85 100
Germany 73.625 100
Spain 85 100
Switzerland 65 100
UK 100 100
US 70 100

โปรดทราบ

ข้อมูลนี้ป็นพียงตัวชี้นำ และสามารถมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นการให้คำแนะนำการลงทุน Axi ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือการขาดทุนอันเนื่องมาจากข้อมูลข้างต้น