ตารางคาดการณ์การจ่ายเงินปันผล

Index Cash CFD Dividends

 

Symbols 18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
AUS200 0.76   0.11 0.12  
CN50     4.43    
EU50 0.77   2.59    
FRA40 0.16   8.09    
GER40          
HK50 3.03       2.32
JPN225   0.51      
SGFREE          
UK100          
US30          
US500 0.06   0.29 0.14 0.09
USTECH     2.42    
NETH25          
 SPA35           
 SWI20      11.77    
 IT40  37.40        

 

Symbols 25/09/2023 26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 29/09/2023
AUS200 0.79     0.62  
CN50          
EU50          
FRA40          
GER40          
HK50 0.71        
JPN225       224.03  
SGFREE          
UK100       7.65  
US30          
US500 0.05 0.29 0.09 0.57 0.14
USTECH       1.14  
NETH25          
 SPA35  2.22        
 SWI20  1.12        
 IT40           

 

Shares CFDs

Date Symbol Points Currency
01-Sep-23 ChinaMobile 2.43 HKD
01-Sep-23 NIKE 0.34 USD
01-Sep-23 CKI 0.71 HKD
01-Sep-23 SwirePacific 8.12 HKD
04-Sep-23 ANTASports 0.82 HKD
04-Sep-23 ChinaUnicom 0.22 HKD
04-Sep-23 CKAsset 0.43 HKD
04-Sep-23 CKHutchison 0.76 HKD
04-Sep-23 CLP 0.63 HKD
04-Sep-23 Henderson 0.5 HKD
05-Sep-23 Cigna 1.23 USD
05-Sep-23 Equifax 0.39 USD
05-Sep-23 Halliburton 0.16 USD
05-Sep-23 Kohls 0.5 USD
05-Sep-23 PVH 0.04 USD
05-Sep-23 Schlumberger 0.25 USD
05-Sep-23 Southwest 0.18 USD
06-Sep-23 NewmontMining 0.4 USD
06-Sep-23 NVIDIA 0.04 USD
07-Sep-23 Admiral 0.51 GBP
07-Sep-23 Blackrock 5 USD
07-Sep-23 Greggs 0.16 GBP
07-Sep-23 HarbourEng 0.1 GBP
07-Sep-23 Prudential 0.05 GBP
07-Sep-23 Serco 0.01 GBP
07-Sep-23 Tapestry 0.35 USD
07-Sep-23 TEGNA 0.11 USD
07-Sep-23 TravelersCompany 1 USD
07-Sep-23 OccidentalPetroleum 0.18 USD
07-Sep-23 CNOOC 0.59 HKD
07-Sep-23 CSPC 0.14 HKD
07-Sep-23 Sinopec 0.16 HKD
07-Sep-23 NetEase 0.82 HKD
08-Sep-23 FedEx 1.26 USD
08-Sep-23 UnitedHealthGroup 1.88 USD
08-Sep-23 V.F.Corp 0.3 USD
08-Sep-23 AIAGroup 0.42 HKD
11-Sep-23 PingAn 1 HKD
11-Sep-23 Shenzhou 0.95 HKD
12-Sep-23 LamResearch 2 USD
12-Sep-23 NXPSemiconductor 1.01 USD
12-Sep-23 CRLand 0.22 HKD
12-Sep-23 HangLung 0.18 HKD
12-Sep-23 PetroChina 0.23 HKD
13-Sep-23 SwirePacific 1.2 HKD
14-Sep-23 AIG 0.36 USD
14-Sep-23 Albemarle 0.4 USD
14-Sep-23 Chubb 0.86 USD
14-Sep-23 CocaCola 0.46 USD
14-Sep-23 DevonEnergy 0.49 USD
14-Sep-23 GileadSciences 0.75 USD
14-Sep-23 GlobalPayments 0.25 USD
14-Sep-23 Macys 0.17 USD
14-Sep-23 Merck&co 0.73 USD
14-Sep-23 Textron 0.02 USD
14-Sep-23 BoydGaming 0.16 USD
14-Sep-23 MotorolaSolutions 0.88 USD
14-Sep-23 BOCHK 0.53 HKD
18-Sep-23 BestBuy 0.92 USD
18-Sep-23 ChinaOverseas 0.35 HKD
18-Sep-23 Hengan 0.76 HKD
20-Sep-23 Total 0.74 EUR
20-Sep-23 OmnicomGroup 0.7 USD
21-Sep-23 Redrow 0.2 GBP
22-Sep-23 CITIC 0.2 HKD
25-Sep-23 GeneralElectric 0.1 USD
25-Sep-23 SeagateTech 0.7 USD
25-Sep-23 GalaxyEnt 0.2 HKD
27-Sep-23 ConocoPhillips 0.6 USD
27-Sep-23 BritishAmericanTobacco 0.14 GBP

เงินปันผลคืออะไร

คือการจัดสรรผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน เงินปันผลสามารถจ่ายในรูปแบบของเงิน หุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผลจะกระทบกับ POSITION อย่างไร

การจ่ายเงินปันผลจะมีผลทำให้ราคาของหุ้นตก เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลทำการเคลื่อนย้ายเงินไปสู่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนจึงมีผลทำให้ดัชนีตกด้วยเช่นกัน เนื่องมูลค่าของหุ้นรายตัวหลังวันได้รับสิทธิปันผล หรือ ex-dividend

Dividend Credits / Debits

How they are calculated?

If you are long then your account will be credited and for short positions your account will be debited.

The dividend is calculated as follows:

Number of CFDs x gross points

Please note: Some exchanges require a withholding tax to be applied to dividend pay-outs. These will be passed on to you, details below:

 

Country % paid on long positions % paid on short positions
France 85 100
Germany 73.625 100
Spain 85 100
Switzerland 65 100
UK 100 100
US 70 100

โปรดทราบ

ข้อมูลนี้ป็นพียงตัวชี้นำ และสามารถมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นการให้คำแนะนำการลงทุน Axi ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือการขาดทุนอันเนื่องมาจากข้อมูลข้างต้น