ตารางคาดการณ์การจ่ายเงินปันผล

Index Cash CFD Dividends

Symbols 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022
AUS200 4.27     7.67  
CN50       3.64  
EU50 1.84 2.20   3.84  
FRA40 5.92 11.30      
GER40          
HK50 0.85   2.65 9.21 8.83
JPN225          
SGFREE          
UK100       15.49  
US30 12.79   13.45 12.97  
US500 0.21 0.22 0.94 0.42 0.06
USTECH 1.17   3.03 1.58  
SPA35 0.20        
NETH25     0.10 2.27  
SWI20          
IT40          

 

Symbols 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022 27/05/2022
AUS200   0.44   0.65 0.30
CN50          
EU50 8.91        
FRA40 18.29   5.77    
GER40          
HK50 8.13 40.15 26.98   4.79
JPN225          
SGFREE   0.07      
UK100       2.17  
US30 7.45       4.61
US500 0.47 0.08 0.05 0.18 0.52
USTECH 0.10   0.25 0.96 0.24
SPA35         2.89
NETH25 0.37        
SWI20          
IT40 345.86        

 

 


Share CFDs

 

Date Product Symbol Dividend Currency
20/05/2022 DeutscheBank 0.20 EUR
23/05/2022 BNPparibas 3.67 EUR
23/05/2022 Johnson&J 1.13 USD
24/05/2022 Equifax 0.39 USD
24/05/2022 Loews 0.06 USD
25/05/2022 SocieteGen 1.65 EUR
25/05/2022 AppliedMat 0.26 USD
26/05/2022 Whitbread 0.35 GBP
26/05/2022 DCC 1.20 GBP
26/05/2022 Imperial 0.21 GBP
26/05/2022 BarrickGold 0.20 USD
26/05/2022 Hilton 0.15 USD
26/05/2022 KraftHeinz 0.40 USD
26/05/2022 MKSIntru 0.22 USD
27/05/2022 BakerHughes 0.18 USD
27/05/2022 CBOE 0.48 USD
27/05/2022 NewellBrands 0.23 USD
27/05/2022 Northrup 1.73 USD
27/05/2022 Nordstrom 0.19 USD
30/05/2022 CreditAg 1.05 EUR

 

เงินปันผลคืออะไร

คือการจัดสรรผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน เงินปันผลสามารถจ่ายในรูปแบบของเงิน หุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผลจะกระทบกับ POSITION อย่างไร

การจ่ายเงินปันผลจะมีผลทำให้ราคาของหุ้นตก เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลทำการเคลื่อนย้ายเงินไปสู่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนจึงมีผลทำให้ดัชนีตกด้วยเช่นกัน เนื่องมูลค่าของหุ้นรายตัวหลังวันได้รับสิทธิปันผล หรือ ex-dividend

Dividend Credits/ Debits

How they are calculated

If you are long then your account will be credited and for short positions your account will be debited.

The dividend is calculated as follows:

Number of CFDs x gross points

Please note: Some exchanges require a withholding tax to be applied to dividend pay-outs. These will be passed on to you, details below:

 

Country % paid on long positions % paid on short positions
France 85 100
Germany 73.625 100
Spain 85 100
Switzerland 65 100
UK 100 100
US 70 100

โปรดทราบ

ข้อมูลนี้ป็นพียงตัวชี้นำ และสามารถมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นการให้คำแนะนำการลงทุน Axi ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือการขาดทุนอันเนื่องมาจากข้อมูลข้างต้น