การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไรและหลักการทำงานเป็นอย่างไร

ดำดิ่งสู่ตลาดการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และทำความเข้าใจวิธีการซื้อขายทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเช่นทองคำและน้ำมัน

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

สินค้าโภคภัณฑ์คือวัตถุดิบที่สำคัญ เช่น ทองคำหรือข้าวสาลี ที่สามารถซื้อหรือขายในตลาดเสรีได้

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท: สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ โลหะมีค่าเช่นทองคำหรือแร่เงิน และพลังงานเช่นน้ำมัน ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตร เช่นเมล็ดกาแฟหรือโกโก้ ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

Commodities in front of a laptop graphic

เมื่อคุณซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ คุณกำลังคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ประเภทวัตถุดิบ เช่น ทองคำหรือน้ำมัน ปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปทานและอุปสงค์ จะมีผลกระทบต่อราคาตลาด

เมื่อคุณทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ออนไลน์ที่ Axi คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ทองคำแท่ง) ในทางตรงกันข้าม คุณทำการซื้อขาย “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หรือที่เรียกกันว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่เกิดจากการขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ดังกล่าวแบบเรียลไทม์ ดังนั้น หากราคาซื้อขายทองคำพุ่งสูงขึ้น ราคาซื้อขายก็สูงขึ้นเช่นกัน

ในขณะที่แนวคิดนี้อาจฟังดูยุ่งยากในตอนแรก การซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ในราคาและช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเภท

สินค้าโภคภัณฑ์มีการจัดประเภทอยู่ทั้งหมดสองประเภท: 

  • สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ: สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบมีการขุดเจาะจากพื้นดินหรือสกัดออกจากทรัพยากรธรรมชาติ
  • สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร: สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรสามารถปลูกพื้นที่เพาะปลูกเชิงเกษตรกรรมหรือสกัดออกจากสารตั้งต้นอื่น

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีกเป็นสี่ประเภทย่อย: โลหะ พลังงาน เกษตรกรรม และปศุสัตว์

 

สัญญาซื้อขายส่วนต่างสินค้าโภคภัณฑ์ตัวใดที่ทาง Axi ให้บริการบ้าง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงสัญญาซื้อขายส่วนต่างสินค้าโภคภัณฑ์เงินสด สัญญาซื้อขายส่วนต่างสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายส่วนต่างทองคำแท่งในราคาปัจจุบันทุกประเภทที่สามารถซื้อขายได้ที่ Axi

 Bullion Spot CFDs  
Symbol Market Description
XAGUSD Silver vs US Dollar
XAUAUD Gold vs Australian Dollar
XAUCHF Gold vs Swiss Franc
XAUEUR Gold vs Euro
XAUGBP Gold vs British Pound
XAUUSD Gold vs US Dollar
XPTUSD Platinum vs US Dollar
 Cash CFDs  
Symbol Market Description
USCRUDE US Crude Oil
UKCRUDE UK Crude Oil
USOIL US Crude Oil
UKOIL UK Crude Oil
 Futures CFDs  
Symbol Market Description
BRENT.fs Brent Crude Futures CFD
COCOA.fs Cocoa Futures CFD
COFFEE.fs Coffee Futures CFD
COPPER.fs Copper Futures CFD
GOLD.fs Gold Futures CFD
NATGAS.fs US Natural Gas Futures CFD
SILVER.fs Silver Futures CFD
SOYBEAN.fs Soybean Futures CFD
WTI.fs WTI Crude Oil Futures CFD

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุใด

เข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และทราบถึงแนวโน้มที่สำคัญ

อุปทานและอุปสงค์

กฎพื้นฐานในตลาดคือราคาของสินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับรายได้และจำนวนประชากร ต้นทุนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ และการดำเนินการของรัฐบาลและองค์กรผู้ผลิต

การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์

การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางธรรมชาติเช่น สภาพอากาศและสภาพการเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก ข้อจำกัดในการซื้อขาย เงินอุดหนุน ภาษี และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น รูปแบบแรงงาน การพัฒนาเครื่องมือด้านเกษตรกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์จะรวมถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบ ค่าจ้าง/แรงงาน การวิจัยและพัฒนา ค่าประกันภัย ค่าใบอนุญาต ภาษี และอื่นๆ อีกมากมาย ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีผลกระทบโดยตรงกับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำการผลิต

การเติบโตของเศรษฐกิจ

ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจะบ่งชี้ถึงกำลังซื้อของประชากรในประเทศ ผลกระทบนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นในประเทศที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภครายใหญ่ เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและเจริญเป็นเมืองหลวง ประชากรจะมีการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ในจำนวนที่สูงขึ้น

ความได้เปรียบของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

เรียนรู้สาเหตุที่สินค้าโภคภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายอันดับต้นๆ ในโลก

สภาพคล่อง

สภาพคล่อง

สินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สมีสภาพคล่องสูง ทำให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งซื้อขายเป็นเงินสดเมื่อจำเป็น

เงินประกันต่ำ

เงินประกันต่ำ

เงินฝากประกันที่จำเป็นต้องมีเพื่อเริ่มการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถต่ำได้ถึง 5–10% ของมูลค่าเต็มบนสัญญา

ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง

ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสามารถช่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้

การกระจายพอร์ตลงทุน

การกระจายพอร์ตลงทุน

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมโดยผู้ซื้อขายเพื่อกระจายพอร์ตลงทุน

การป้องกันจากเงินเฟ้อ

การป้องกันจากเงินเฟ้อ

สินค้าโภคภัณฑ์มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถรักษามูลค่าแม้ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง

ค่าเลเวอเรจ

ค่าเลเวอเรจ

ใช้ค่าเลเวอเรจเพื่อใช้เงินประกันเพียงเล็กน้อยเพื่อเปิดตำแหน่งการซื้อขายที่มูลค่าสูงกว่าที่เคย

ความเสี่ยงของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

เข้าใจความสำคัญของการรักษาสมดุลของความเสี่ยงและโอกาสเมื่อคุณซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์:

ความผันผวน

ความผันผวน

อุปทานและอุปสงค์มีอิทธิพลมหาศาลกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นผู้ซื้อขายควรระวังแนวโน้มตลาดก่อนเริ่มคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ในบางครั้งจะไม่มีคำเตือนจากเหตุการณ์สำคัญๆ (ทั้งทางการเมือง ภัยธรรมชาติ) ที่จะมีผลกระทบกับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์บางตัว ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้ออาจได้รับผลกระทบแบบไม่ทันตั้งตัว

การขาดประสบการณ์ในตลาด

การขาดประสบการณ์ในตลาด

ใครก็ตามที่เป็นมือใหม่ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ควรพยายามทำความเข้าใจความผันผวนของราคามากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และค่าเงิน

ค้นพบตลาดเพิ่มเติมเพื่อซื้อขายกับ Axi

เลือกจากตลาดทั่วโลกที่หลากหลายเพื่อทำการซื้อขายกับ Axi โดยมีค่าสเปรดที่สามารถแข่งขันได้และมีเลเวอเรจที่มีความยืดหยุ่น เพื่อความได้เปรียบในการซื้อขายของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาปัจจุบันสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์คือราคาเงินสดในพื้นที่สำหรับการซื้อและส่งมอบสินค้าโภคภัณฑ์ทันที ซึ่งจะบ่งชี้ถึงราคาอ้างอิงปัจจุบันของสินค้าโภคภัณฑ์ และหมายความว่าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ถือเป็นสิ้นสุด "ในเวลานั้นทันที" ตามชื่อของผลิตภัณฑ์ ในตลาดราคาปัจจุบัน การทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่วัน

ราคาฟิวเจอร์สสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงการตกลงกำหนดราคาไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำธุรกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ในอนาคต การกำหนด “ราคาในอนาคต” มีการคำนวณดังนี้:

ราคาปัจจุบันของสินค้าโภคภัณฑ์บวกกับต้นทุนในการจัดเก็บหรือถือครอง ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอนก่อนการจัดส่ง ราคาตอนท้ายในสมการนั้นจะรวมถึงดอกเบี้ย การประกันภัย และค่าใช้จ่ายจิปาถะ

ติดตามข่าวสารล่าสุดพร้อมกับการวิเคราะห์ตลาดซื้อขายน้ำมันรายวันและรายอาทิตย์ของเราและแนวโน้มได้ที่ บล็อกของ Axi

หมั่นศึกษาเพิ่มเติมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทองคำ แร่เงิน และแร่ทองแดงโดยการติดตามนักวิเคราะห์ตลาดผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมการอัปเดตเรื่องโลหะมีค่ารายสัปดาห์