• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pl
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Kalkulator wymaganego depozytu zabezpieczającego

Kalkulatory służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i wykorzystują domyślne ustawienia konta, w tym standardowe stawki depozytu zabezpieczającego. Nie uwzględniają one wszystkich zmiennych, takich jak dynamiczne stawki depozytu zabezpieczającego lub efektywna dźwignia finansowa. Obliczenia mogą się różnić w zależności od konfiguracji serwera lub ustawień konta klienta.

Czym jest kalkulator wymaganego depozytu zabezpieczającego?

Kalkulator depozytu zabezpieczającego Axi to narzędzie handlowe, które pomoże inwestorom określić, ile depozytu zabezpieczającego jest wymagane do otwarcia pozycji handlowej.

Jak działa nasz kalkulator marży?

Aby obliczyć depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia transakcji, kalkulator pomnoży wielkość transakcji przez cenę instrumentu, a następnie podzieli przez dźwignię.

Formuła obliczania

W przypadku lotów:

[(liczba lotów * wartość nominalna lota * cena produktu) / współczynnik dźwigni] *Kurs wymiany waluty konta
(Tylko jeśli waluta konta jest inna niż waluta denominowana produktu)

W przypadku gotówki/jednostek:

(Jednostki * Cena produktu) / Współczynnik dźwigni] *Kurs wymiany waluty konta
(Tylko jeśli waluta konta jest inna niż waluta denominowana produktu)

Współczynnik dźwigni jest obliczany w następujący sposób (marżę % i początkową stopę marży % można znaleźć w harmonogramie produktu):

W przypadku produktów wykorzystujących dźwignię konta:
Dźwignia konta / (Marża % * 100)

W przypadku produktów ze stałą dźwignią:
1/Stopa marży początkowej %

Sposób korzystania z kalkulatora

Aby obliczyć depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia transakcji, wybierz instrument handlowy i walutę bazową konta, określ wielkość transakcji i dźwignię finansową, a następnie kliknij "Oblicz".

Example

Trading instrument: EURAUD
Waluta bazowa rachunku: USD
Wielkość transakcji (w lotach): 0.1
Dźwignia finansowa: 30
Kurs wymiany: 1.5495
[(0,1 * 100 000 EUR * 1,5495 AUD za EUR)/30] = 516,5 AUD.
Ceny w momencie obliczeń

Przeliczając to na walutę konta:

774.74 AUD * 0.66407 USD per AUD = 342.99 USD.
Ceny w momencie obliczeń

Aby otworzyć transakcję, wymagany jest minimalny depozyt zabezpieczający w wysokości 342.99 USD
na koncie.

Często zadawane pytania

Depozyt zabezpieczający to kwota kapitału wymagana do otwarcia i utrzymania nowej pozycji.

Dźwignia finansowa to zasadniczo pożyczony kapitał od brokera dla inwestora. Dźwignia finansowa, będąca powszechnym narzędziem podczas handlu na rynku Forex lub kontraktami CFD, umożliwia inwestorom utrzymywanie większych pozycji, których w przeciwnym razie nie byliby w stanie zdeponować. Na przykład, dźwignia 1:10 pozwala inwestorowi na handel pozycją 10 razy większą niż kapitał zdeponowany na jego rachunku handlowym.

Wymagany depozyt zabezpieczający to kwota kapitału na rachunku handlowym, która jest „zablokowana” podczas otwierania nowej transakcji.

„Lot” to liczba jednostek walutowych, które inwestor kupuje lub sprzedaje. Istnieją cztery rozmiary lotów - standardowy, mikro, mini i nano - przy czym standardowy rozmiar lota jest równy 100 000 jednostek waluty.

Więcej kalkulatorów

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo