• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pl
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Profit/Loss Calculator

Czym jest kalkulator zysków i strat?

Kalkulator zysków i strat pomaga inwestorom obliczyć, czy pozycja handlowa potencjalnie przyniesie zyski lub straty. To z kolei pomaga inwestorom określić, gdzie najlepiej ustawić stop-loss i take-profit.

Jak działa nasz kalkulator zysków i strat?

Aby obliczyć potencjalny zysk lub stratę z pozycji handlowej, kalkulator weźmie pod uwagę instrument handlowy, walutę depozytu, wielkość transakcji oraz cenę otwarcia i zamknięcia transakcji, a następnie, w zależności od rodzaju pozycji: kupna lub sprzedaży, kalkulator odpowiednio obliczy.

Wzór obliczeniowy

Formuła dla lotów:

Long = (Liczba lotów * Wartość nominalna lota) * (Cena zamknięcia - Cena otwarcia) * Kurs wymiany waluty konta.
(Tylko jeśli waluta konta różni się od waluty denominowanej produktu)

Short = (Jednostki * Cena produktu) / Współczynnik dźwigni] * Kurs wymiany waluty konta

Wzór dla gotówki/jednostek:

Long = Jednostki * (Cena zamknięcia - Cena otwarcia) * Kurs wymiany waluty konta
(Tylko jeśli waluta konta różni się od waluty denominowanej produktu)

Short = Jednostki * (Cena otwarcia - Cena zamknięcia) * Kurs wymiany waluty konta

Jak korzystać z kalkulatora

Aby obliczyć potencjalne zyski lub straty pozycji handlowej, należy określić pewne parametry transakcji (np. parę walutową, walutę depozytu i wielkość transakcji), cenę otwarcia i zamknięcia transakcji oraz to, czy kupujesz, czy sprzedajesz.

Przykład 1:

Pozycja: Kupno
Instrument handlowy: USDCHF
Waluta bazowa rachunku: AUD
Wielkość transakcji (w lotach): 3.5
Cena otwarcia: 0.95666
Cena zamknięcia: 0.96543
Kurs AUDCHF: 0.6327

Kalkulacje:

(3,5 * 100 000 USD)*(0,96543 CHF za USD-0,95666 CHF za USD) = 3069.5 CHF.
Ceny w momencie obliczeń

Przeliczenie na walutę konta:

3069.5 CHF / 0.63276 CHF za AUD = 4850 AUD
Ceny w momencie kalkulacji

Przykład 2:

Pozycja: Sprzedaj
Instrument handlowy:XAUUSD
Waluta bazowa rachunku: USD
Wielkość transakcji (w lotach):50
Cena otwarcia: 1800.56
Cena zamknięcia: 1891.65

Obliczenia:

50*(1800.56 USD-1891.65 USD) = -4555 USD.
Ceny w momencie obliczeń

Waluta konta odpowiada nominałowi zysku/straty.

Najczęściej zadawane pytania

Zysk z handlu jest obliczany na podstawie różnicy pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia. Na przykład, aby zarobić na transakcji kupna, musiałbyś kupić walutę po niskiej cenie, a następnie sprzedać ją po wyższej cenie.

Zlecenie stop-loss (S/L) to technika zarządzania ryzykiem mająca na celu ograniczenie strat, w ramach której otwarta pozycja handlowa jest automatycznie zamykana, gdy cena osiągnie określony poziom. Zlecenie take-profit (T/P) zamyka otwartą pozycję po osiągnięciu wcześniej określonego poziomu zysku, zapewniając inwestorowi zysk z konkretnej transakcji.

Strata to niekorzystny wynik transakcji, który ma miejsce, gdy wahania cen waluty działają na niekorzyść inwestora. Na przykład zakup waluty, której wartość następnie traci na wartości, oznaczałby stratę.

Odpowiedź na to pytanie zależy od różnych czynników, takich jak rynek, na którym handlujesz (forex/akcje/ropa/złoto), Twoja wiedza handlowa i doświadczenie oraz stosowane techniki zarządzania ryzykiem.

Więcej kalkulatorów

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo