• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pl
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Pip Calculator

Czym jest kalkulator pipsów?

Kalkulator pipsów jest niezbędnym narzędziem handlowym do zarządzania ryzykiem. Kalkulator służy do obliczania wartości pipsa par forex, metali szlachetnych, indeksów i innych, w walucie rachunku.

Jak działa nasz kalkulator pipsów?

Aby obliczyć wartość pipsa, kalkulator pipsów Axi mnoży jeden pips (zwykle 0,0001) przez wielkość transakcji (w lotach) i dzieli to przez kurs rynkowy pary forex w czasie rzeczywistym.

Wzór obliczeniowy

Wartość pipsa = (pips w postaci dziesiętnej * wielkość transakcji w lotach) / kurs wymiany

Jak korzystać z kalkulatora

Przykład:p>

Waluta bazowa rachunku: GBP
Instrument: AUS200
Kurs GBPUSD: 1.79
Wielkość transakcji: Partie
Wielkość transakcji: 5
Wielkość pipsa wynosi 1, czyli jeden pips to jeden AUD ceny AUS200. Ponadto dla transakcji o wielkości 5 lotów widzimy, że dla ruchu o jeden pips pozycja zyska lub straci 2,79 GBP


1 AUD za pips na lot * 5 lotów / 1,79 AUD za GBP = 2,79 GBP za pips Ceny w momencie obliczeń

Często zadawane pytania

„Pip” – oznaczający „punkt procentowy” (lub „punkt procentowy ceny”) – to najmniejsza zmiana wartości pary walutowej. Pips opiera się na ostatnim miejscu po przecinku ceny waluty kwotowanej. Na przykład, gdy kurs GBP/USD zmienia się z 1,2022 do 1,2024, następuje zmiana o 2 pipsy.

Przykłady:

EUR/USD = 1,0718
USD/CHF = 0,9267
EUR/GBP = 0,8916
Identyfikacja pipsa zależy od pary walutowej, którą handlujesz. Większość par jest wyceniana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z wyjątkiem par zawierających jena japońskiego.

 • W przypadku większości par walutowych 1 pips wynosi 0,0001 i reprezentuje dowolny ruch do czwartego miejsca po przecinku (np. 1,2022 -> 1,2024)
 • W przypadku par walutowych z jenem japońskim (np. USD/JPY; GBP/JPY; EUR/JPY) 1 pips to 0,01 i reprezentuje dowolny ruch do drugiego miejsca po przecinku (np. dla USD/JPY: 131,91 -> 131,92)

Wielu brokerów forex wykracza poza standardowe pipsy, podając także pipsy ułamkowe, czyli pipety, które reprezentują „dziesiątą część pipsa”. W przypadku notowania pipsy ułamkowe zawsze następują po pipsie jako piąte miejsce po przecinku (lub trzecie miejsce po przecinku, jeśli para walutowa obejmuje jena japońskiego).

Przykłady:

EUR/USD = 1,07183
USD/CHF = 0,92676
EUR/GBP = 0,89165

W handlu wartość pipsa to obliczona wartość na pipsa lub, innymi słowy, kwota kapitału, na którą przekłada się każdy ruch pipsa. W zależności od ruchu pipsa wartość pipsa może oznaczać zysk lub stratę dla inwestora.

Pary walutowe w handlu na rynku Forex są zwykle przedmiotem obrotu w „partiach”, gdzie „partia” to liczba jednostek walutowych, które trader kupuje lub sprzedaje. Istnieją cztery wielkości partii – standardowa, mikro, mini i nano – o standardowej wielkości partii równej 100 000 jednostek waluty.

Więcej kalkulatorów

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo