Handel złotem dla początkujących - Jak handlować złotem w 2022 r.

Publish Date 06 kwi 2022
Education / 7 Min Read
Milan Cutkovic / Last Update 06 kwi 2022

Złoto jest wysoce płynnym, ale deficytowym aktywem, znanym jako najpopularniejszy towar i bezpieczna przystań dla inwestorów.

Złoto jest przedmiotem handlu od wieków z powodu swojego unikalnego charakteru fizycznego. Jest wykorzystywane w jubilerstwie, jak również w całym sektorze technologii do produkcji kluczowych komponentów elektronicznych.

W tym artykule przedstawimy inwestorom ten metal szlachetny, który od lat fascynuje świat, wyjaśnimy, jak działa rynek złota oraz sposoby, w jakie traderzy mogą inwestować i handlować tym surowcem.

Spis treści

Wartość złota

Obecnie złoto jest wykorzystywane jako biżuteria, inwestycja, a nawet w takich sektorach jak medycyna czy elektronika. Jednak ten metal szlachetny od dawna był używany jako waluta.

Co sprawia, że złoto jest tak wyjątkowe? Dlaczego najpopularniejszym metalem szlachetnym nie jest, na przykład, srebro albo pallad?

Złoto zawsze było postrzegane jako atrakcyjne ze względu na swój kolor i blask (wyjątkowy połysk), jest też niemal niezniszczalne.

Jest na tyle rzadkie, że producenci nie zalewają nim rynku i nie obniżają jego wartości, ale na tyle obfite, aby utrzymać płynność rynku.

Ludzie mają również emocjonalny związek ze złotem, które do dziś pozostaje ważne w wielu kulturach.

Co to jest handel złotem?

Złoto jest jedną z najstarszych i najbardziej zaufanych form waluty na świecie. Dla inwestorów wartość wewnętrzna złota — czy też jego atrakcyjność jako „bezpiecznej przystani” - sprawia, że jest ono popularną inwestycją i świetnym sposobem na dywersyfikację portfela.

Istnieją dwa główne sposoby inwestowania w złoto. Pierwszym z nich jest kupno fizycznego złota, lub udziałów w funduszu inwestycyjnym lub giełdowym, który śledzi cenę złota w czasie rzeczywistym.

Drugi polega na korzystaniu z wahań cen na rynku handlem towarami i handlowanie instrumentami pochodnymi związanymi ze złotem, takimi jak kontrakty terminowe, kontrakty CFD, opcje i inne. Dwa z najpopularniejszych instrumentów pochodnych złota to kontrakty CFD na złoto i kontrakty terminowe na złoto.

Gold bars

Jak działa rynek złota?

Złoto jest przede wszystkim przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC) i na giełdzie. Londyn jest globalnym centrum rynku pozagiełdowego, gdzie uczestnicy handlują ze sobą bezpośrednio. Chociaż rynek ten jest w mniejszym stopniu regulowany i bardziej elastyczny, to ryzyko kontrahenta jest wyższe.

Giełdy są platformami regulowanymi, a obrót na nich jest scentralizowany. Zazwyczaj oferują one standardowe umowy, które nie odpowiadają każdemu inwestorowi, ponieważ ograniczają jego elastyczność.

Oprócz Londynu dwoma głównymi ośrodkami handlu złotem są Nowy Jork i Szanghaj. W Nowym Jorku znajduje się giełda COMEX, a w Szanghaju giełda Shanghai Gold Exchange.

Jak handlować złotem jako początkujący?

Początkującym inwestorom, którzy chcą kupować i sprzedawać złoto jako stałe aktywa w swoim portfelu, potrzebne będą różne strategie i aktywa w zakresie handlu złotem. Przeczytaj ten rozdział, by poznać podstawowe kroki, jakie należy podjąć, by zacząć handlować złotem.

 1. Znajdź odpowiedniego brokera - Złoto jest dostępne na większości platform transakcyjnych. Axi oferuje wiele różnych instrumentów handlowych, co oznacza, że inwestorzy mogą handlować walutami, metalami, akcjami, kryptowalutami i towarami w jednym miejscu. Po prostu zapisz się, aby otrzymać rzeczywisty rachunek handlowy. Jeśli inwestorzy wolą, by handel złotem odbywał się na osobnym koncie, zawsze będą mieli możliwość utworzenia subkonta, wyłącznie do handlu złotem. 
 2. Wybierz sposób, w jaki chcesz handlować złotem - Zanim inwestorzy zaczną handlować złotem, ważne jest, aby zrozumieli różnice między dwoma produktami oferowanymi jako kontrakty CFD. Kontrakty CFD na rynku kasowym mają zazwyczaj niższy spread niż kontrakty CFD na rynku terminowym, ale podlegają dziennej opłacie transakcyjnej. Kontrakt CFD na futures ma wyższy spread niż kontrakt CFD na rynku kasowym, ale nie są naliczane dzienne swapy (zamiast tego po wygaśnięciu kontraktu futures nastąpi rollover).
 3. Rozpocznij testowanie strategii transakcyjnej, handlując złotem - Inwestorzy mogą preferować początkowe testowanie na rachunku demonstracyjnym. Jest to bardzo ważny krok, ponieważ pozwala im zorientować się, czy ich strategia pasuje do złota, czy też nie. Jeśli używają podstawowej analizy, powinni śledzić wiadomości i wydarzenia, które są istotne dla złota, i dowiedzieć się o korelacji metali szlachetnych z innymi klasami aktywów.
 4. Otwórz swoją pierwszą transakcję na złocie - Kiedy inwestorzy są już gotowi i mają zainstalowaną platformę Axi MT4, mogą znaleźć produkt spot pod tickerem "XAU/USD" (lub XAU/xxx dla innych par walutowych), a kontrakt futures CFD pod tickerem "Gold.fs".

 

"Inwestowanie w złoto to opowieść stara jak świat. Ograniczona podaż. Stały popyt. Nie bez powodu jest to najczęściej będący przedmiotem handlu metal szlachetny na świecie"

Michael Kuchar - Prezes Trading Beasts, strateg handlu walutami i złotem

 

Różne sposoby handlu złotem

Odkryj różne sposoby, w jaki inwestorzy mogą uzyskać dostęp do rynku złota, bez względu na to, czy są zainteresowani handlem lub inwestowaniem w ten metal szlachetny.

Kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe)

Handel kontraktami CFD polega na spekulowaniu na rosnących lub spadających cenach na światowych rynkach finansowych - takich jak indeksy, towary, akcje czy kryptowaluty. Transakcja CFD to kontrakt między inwestorem a brokerem, na podstawie którego inwestor rozlicza się z różnicy w wartości aktywów lub instrumentów finansowych w okresie obowiązywania umowy.

W momencie zamknięcia umowy (transakcja), jeżeli cena jest wyższa niż cena początkowa, nabywca uzyska dodatni zwrot z inwestycji. Sprzedający musi zapłacić kupującemu różnicę, i to będzie jego zysk. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy cena transakcji jest niższa niż cena otwarcia, a kupujący ponosi stratę.

Zalecana lektura: Co to jest CFD?

Kontrakty terminowe

Kontrakt terminowy to umowa kupna lub sprzedaży określonego składnika aktywów po z góry ustalonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Kontrakty terminowe są szczególnie popularne wśród inwestorów krótkoterminowych, którzy chcą spekulować na kierunku zmian cen złota. Można je również wykorzystać do celów zabezpieczających - na przykład inwestor posiadający fizyczne złoto nie będzie chciał go często sprzedawać, ponieważ koszty transakcji szybko by się zwiększyły. Zamiast tego, inwestor może wybrać krótką pozycję na złocie, aby zyskać na spadku przy jednoczesnym utrzymaniu swojego fizycznego złota jako inwestycji długoterminowej.

ETF-y

W ciągu ostatnich kilku lat fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie (ETF-y) odnotowały gwałtowny wzrost popularności, ponieważ stanowią one efektywny kosztowo sposób inwestowania w określone aktywa. ETF-y na złoto mogą być odpowiednie dla traderów chcących inwestować w złoto przy zachowaniu niskich kosztów transakcyjnych.

Gold.fs CFD on laptop

Różne sposoby inwestowania w złoto

Złote monety

Złote monety nadal cieszą się popularnością, a 5 najpopularniejszych złotych monet to Krugerrand (RPA), American Eagle (USA), Canadian Maple (Kanada), Australian Nugget (Australia) i Chinese Panda (Chiny). Wadą tego rozwiązania jest to, że monety te będą zawsze sprzedawane po wyższej cenie, a inwestorzy muszą je odpowiednio przechowywać, co może zwiększyć koszty (np. zakup lub wynajęcie sejfu).

Sztabki złota

Sztabki złota są dostępne w różnych wymiarach. Premie są nieco niższe, a rynek sztabek złota jest bardziej płynny niż w przypadku monet.

Akcje górnictwa złota

Akcje spółek wydobywających złoto mogą być przedmiotem obrotu lub inwestycji poprzez pojedyncze akcje, umowy CFD na akcje lub fundusze ETF, które składają się z portfela tych spółek.

Co wpływa na cenę złota?

Na cenę złota ma wpływ wiele czynników, ale do najważniejszych należą te wymienione poniżej:

Sytuacja geopolityczna

Metale szlachetne są zazwyczaj postrzegane jako bezpieczna przystań, a ich ceny rosną w czasach napięć geopolitycznych.

Obawy o inflację

W czasach, gdy inwestorzy obawiają się wzrostu inflacji, złoto zazwyczaj zyskuje na wartości, ponieważ przechowywanie gotówki staje się coraz mniej atrakcyjne.

Polityka pieniężna

Złoto i dolar amerykański mają odwrotną zależność. W związku z tym oczekiwania dotyczące rosnących stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych spowodują wzrost dolara i wywarcie presji na złoto. Z drugiej strony, jeżeli oczekiwania dotyczące stóp procentowych w USA zmniejszą się, dolar amerykański może stracić na wartości, a ceny złota wzrosną.

Fizyczna podaż/popyt

Popularne stało się kupowanie ETF-ów na złoto lub handel kontraktami CFD i terminowymi na złoto, ale fizyczne złoto nadal jest wykorzystywane do produkcji biżuterii i inwestycji (np. monety i sztabki). Popyt na takie produkty będzie miał również wpływ na cenę złota.

Zalety handlu złotem

Poznaj zalety i wady handlu tym zapewniającym bezpieczeństwo metalem szlachetnym.

 • Złoto było historycznie dobrym zabezpieczeniem przed inflacją. Inflacja jest wrogiem nr 1 dla inwestorów. W czasach zawirowań, gdy rynek akcji jest zagrożony, a gotówka traci na wartości z powodu niskich stóp procentowych, złoto może stać się dla inwestorów atrakcyjną klasą aktywów do posiadania.
 • Chociaż cena złota podlega wahaniom i bywa bardzo zmienna, metal ten utrzymuje swoją wartość w długim okresie i dlatego jest postrzegany jako stabilna inwestycja.
 • Złoto charakteryzuje się wysoką płynnością, co oznacza, że kupujący z łatwością znajdą sprzedających na rynku i odwrotnie. To ważne, ponieważ obniża koszty transakcji i uspokaja inwestorów. Nawet rynek fizycznego złota jest płynny, ponieważ nietrudno znaleźć na nie nabywcę.
 • Złoto jest doskonałym narzędziem dywersyfikacji. W pewnych okresach może ono osiągać lepsze wyniki niż rynek akcji (np. w okresie, w którym panuje powszechny trend risk-off).

Wady handlu złotem

 • Jeśli inwestorzy posiadają złoto w postaci fizycznej, jego przechowywanie może być skomplikowane i kosztowne, zależnie od jego ilości. Skrytki depozytowe i sejfy nie są tanie.
 • Złoto nie przynosi żadnych zysków. Jeśli inwestorzy posiadają określone akcje, mogą wypłacać im dywidendę. Jeśli przechowują środki pieniężne w swoim banku, możesz uzyskać od nich odsetki. Tymczasem nie uzyskują żadnych dochodów z tytułu złota.
 • W okresach zwiększonego ryzyka stopy zwrotu mogą być niskie, ponieważ inwestorzy zachęcają do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa.

Wskazówki dotyczące handlu złotem dla początkujących

Zanim inwestorzy zaczną handlować złotem, powinni poznać charakterystykę tej klasy aktywów, dowiedzieć się, w jaki sposób koreluje ona z innymi instrumentami handlowymi (takimi jak akcje i obligacje) oraz czy pasuje do ich strategii handlowej.

Kiedy inwestorzy zdecydują, że chcą zacząć handlować złotem, powinni znaleźć najbardziej odpowiedni produkt na podstawie swojego stylu i strategii inwestycyjnej. Niektórzy inwestorzy skorzystają z produktu CFD na rynku kasowym, który ma niższe spready, podczas gdy inni będą woleli produkt CFD na kontrakty terminowe, który ma wyższy spread, ale nie ma dziennych opłat transakcyjnych.

Po ustaleniu, który produkt najbardziej odpowiada inwestorom, powinni oni sprawdzić, czy ich strategia działa dobrze podczas handlu aktywami — najlepiej w środowisku demonstracyjnym wolnym od ryzyka. W zależności od stylu inwestowania niestabilność złota może być dla nich zbyt wysoka lub zbyt niska.

Handel złotem Pytania i odpowiedzi

FAQ


Ile pieniędzy potrzeba, aby handlować złotem?

W Axi inwestorzy mogą wpłacić zaledwie 50 USD, aby od razu zacząć handlować złotem. Depozyt w wysokości 500 USD pozwala jednak na więcej opcji handlowych.

Handel złotem jako CFD pozwala inwestorom na wykorzystanie dźwigni finansowej, co oznacza, że mogą oni użyć niewielkiego kapitału do otwarcia większej pozycji handlowej. Chociaż dźwignia finansowa stwarza możliwość osiągnięcia większych zysków, może też zwiększyć ryzyko strat większych niż depozyt zabezpieczający na rachunku.

Aby pomóc inwestorom opracować solidne strategie zarządzania ryzykiem, dostępny jest darmowy rachunek demonstracyjny, który umożliwia dokonywanie transakcji z wykorzystaniem wirtualnych środków przez 30 dni. Inwestorzy mogą następnie przejść na bezpłatny rachunek rzeczywisty, zachowując dostęp do rachunku demo.


Jaki jest symbol rynkowy złota?

Symbolem tickera dla złota jest XAU. Litera „X” oznacza „indeks”, a „AU” jest symbolem chemicznym złota i oznacza „aurum”, czyli łacińską nazwę złota.

Użycie tickera ułatwia wyszukiwanie produktów na platformie transakcyjnej MT4. Dzięki Axi inwestorzy mogą handlować złotem jako kontraktem CFD na waluty USD, AUD, CHF, EUR i GBP. Handel złotem w stosunku do dolara amerykańskiego będzie wyświetlany jako XAU/USD. Jeśli inwestorzy kupią XAU/USD, dokonają zakupu złota i sprzedadzą dolara amerykańskiego. Gdyby sprzedawali XAU/USD, sprzedawaliby złoto za dolary amerykańskie.

Podczas handlu kontraktami CFD na złoto, symbol będzie wyświetlany jako "GOLD.fs".


Kto reguluje rynek złota?

Nie istnieje żaden organ regulacyjny, który sprawowałby nadzór nad światowym rynkiem złota. Jednak lokalne organy regulacyjne mają wpływ na obrót prowadzony w ramach ich jurysdykcji. Ponadto istnieją dobrowolne kodeksy, których przestrzega wielu uczestników rynku.

Na przykład FCA (Financial Conduct Authority) reguluje działalność LME, gdzie aktywnie handluje się kontraktami na złoto. Cena złota LBMA również podlega jurysdykcji FCA.Milan Cutkovic

Analityk rynku, Axi

Milan Cutkovic ma ponad ośmioletnie doświadczenie w handlu i analizie rynkowej w zakresie rynku forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który identyfikuje wysoce utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym. Milan wykorzystuje swoją rozległą wiedzę o rynkach finansowych, aby zapewnić unikalne uwagi, komentarze i analizy rynkowe.

 

Informacji tych nie należy interpretować jako rekomendacji, oferty kupna lub sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek papieru wartościowego, produktu finansowego lub instrumentu finansowego, ani do udziału w jakiejkolwiek strategii handlowej. Czytelnicy powinni zasięgnąć porady we własnym zakresie. Powielanie lub redystrybucja tych informacji jest zabroniona.


More on this topic

See More News

Otwórz rachunek. Handluj w ciągu kilku minut.

Rozpocznij swoją podróż handlową z zaufanym, regulowanym, wielokrotnie nagradzanym brokerem. 

Otwórz rachunek OTWÓRZ RACHUNEK DEMO