Na czym polega handel ropą?

Commodities /
Milan Cutkovic

Co to jest ropa?

Ropa jest bardzo cenionym towarem, mającym kluczowe znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Jako nieodnawialne źródło energii ropa występuje w różnych postaciach, takich jak ropa naftowa wydobywana z ziemi oraz rafinowane produkty naftowe, takie jak benzyna, olej napędowy i paliwo do silników odrzutowych. Na cenę ropy wpływają takie czynniki, jak podaż i popyt, wydarzenia geopolityczne i warunki gospodarcze.

Co to jest ropa naftowa?

Głównym rodzajem ropy będącej przedmiotem obrotu na rynkach jest ropa naftowa — naturalnie występujący, nierafinowany produkt naftowy wydobywany z ziemi. Skład ropy naftowej może się znacznie różnić w zależności od jej źródła, co oznacza, że istnieją różne rodzaje lub „gatunki” ropy naftowej. Oto niektóre z głównych rodzajów ropy naftowej:

 • Ropa naftowa typu Brent: Ropa Brent jest jednym z najczęściej sprzedawanych rodzajów ropy naftowej, wykorzystywanych do celów referencyjnych. Składa się głównie z mieszanki ropy z wielu pól naftowych w regionie i jest wydobywana z pól naftowych na Morzu Północnym, co ułatwia transport tankowcem. Ropa Brent znana jest ze stosunkowo niskiej zawartości siarki i wysokiej grawitacji Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API), która jest miarą tego, jak ciężka lub lekka jest ciecz ropopochodna w porównaniu z wodą. Oznacza to, że jest to ropa „lekka” i „słodka”. Jej cena jest powszechnie stosowana jako cena referencyjna w światowym handlu ropą.
 • West Texas Intermediate (WTI): WTI to kolejna popularna ropa naftowa używana do celów referencyjnych. Jest wydobywana w Stanach Zjednoczonych, głównie z pól naftowych w Teksasie i okolicach. Ponieważ te pola naftowe nie mają dostępu do morza, transport ropy WTI jest stosunkowo kosztowny w porównaniu z ropą Brent. Ropa WTI uchodzi za ropę lekką i słodką, podobnie jak Brent. Jest znana z wysokiej grawitacji API i niskiej zawartości siarki. WTI jest przedmiotem obrotu na nowojorskiej giełdzie Mercantile Exchange (NYMEX) i służy jako punkt odniesienia dla cen ropy naftowej wydobywanej w Ameryce Północnej.
 • Ropa dubajska: Ropa dubajska to ropa średniej jakości wydobywana głównie na Bliskim Wschodzie. Stanowi punkt odniesienia dla cen ropy na rynku azjatyckim. Ropa Dubajska ma wyższą zawartość siarki i niższą grawitację API w porównaniu do Brent i WTI. Jest często używana jako punkt odniesienia przy ustalaniu cen gatunków ropy naftowej z Bliskiego Wschodu i Azji.
 • Louisiana Light Sweet (LLS): LLS to rodzaj ropy naftowej wydobywanej w regionie Zatoki Meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych. Jest to ropa lekka i słodka, podobnie jak Brent i WTI. LLS jest powszechnie stosowana jako punkt odniesienia przy ustalaniu cen ropy naftowej wydobywanej na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA.
 • Koszyk OPEC: Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oblicza średnią cenę koszyka ropy naftowej produkowanej przez jej kraje członkowskie. Koszyk ten obejmuje różne gatunki ropy naftowej z krajów takich jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt i Wenezuela. Koszyk OPEC służy za punkt odniesienia przy ustalaniu cen ropy naftowej produkowanej przez OPEC.
 • Ropa kanadyjska: Kanada jest znaczącym producentem ropy naftowej, a różne jej rodzaje wydobywa się z piasków roponośnych i konwencjonalnych złóż ropy. Rodzaje kanadyjskiej ropy obejmują Western Canadian Select (WCS), Syncrude i Cold Lake Blend. Kanadyjska ropa naftowa jest na ogół ciężka i ma wyższą zawartość siarki w porównaniu z lekką, słodką ropą naftową, taką jak Brent i WTI.

 

Czym jest rynek ropy?

Rynek ropy oznacza globalną sieć kupujących i sprzedających zaangażowanych w produkcję, rafinację, dystrybucję i konsumpcję ropy. Jest to złożony i bardzo wpływowy rynek, który znacząco wpływa na gospodarkę światową. Główni producenci ropy naftowej, koncerny naftowe, traderzy i konsumenci są aktywnymi uczestnikami tego rynku. Rynek ropy naftowej charakteryzuje się zmiennością wynikającą z takich czynników, jak napięcia polityczne, klęski żywiołowe, decyzje podejmowane przez organy zarządzające (takie jak OPEC) oraz zmiany w światowym popycie.

Co wpływa na ceny ropy?

Na cenę ropy wpływa wiele czynników: Co do zasady, dla każdego, kto handluje ropą, ważne jest, aby być na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi i trendami rynkowymi, aby lepiej rozumieć proces kształtowania cen. Oto niektóre z głównych czynników wpływających na ceny ropy:

 • Stan gospodarki: Kiedy gospodarka radzi sobie źle, zapotrzebowanie na ropę jest mniejsze, więc jej cena spada. W miarę poprawy sytuacji gospodarczej popyt na ropę wzrasta, a jej ceny rosną.
 • Siła dolara amerykańskiego: Ropa naftowa jest powiązana z dolarem amerykańskim, co oznacza, że wartość dolara ma duży wpływ na ceny ropy; umocnienie dolara może obniżyć cenę, a słaby dolar spowoduje jej wzrost.
 • Spekulacje rynkowe: Ceny ropy ustalane są na rynku kontraktów terminowych, co oznacza, że spekulacje na temat przyszłych wydarzeń mogą mieć wpływ na cenę. Traderzy powinni zatem zwracać uwagę na wiadomości, które mogą mieć wpływ na cenę.
 • Nowe źródła energii: Wzrost produkcji energii odnawialnej (tj. słonecznej i wiatrowej) może spowodować zmniejszenie uzależnienia od ropy naftowej, a tym samym spadek cen.
 • Globalna produkcja ropy: Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz główni producenci ropy, tacy jak USA, Kanada i Chiny, mają największy wpływ na cenę i podaż ropy. W związku z tym ceny ropy spadają, gdy produkcja wzrasta, i rosną, gdy produkcja jest ograniczana.
 • Wstrząs egzogenny: Zdarzenia takie jak klęski żywiołowe, wojny i niestabilność geopolityczna mogą poważnie wpłynąć na ceny ropy. Kiedy produkcja lub podaż zmniejszają się w wyniku nieprzewidzianego „wstrząsu”, panika zakupów często prowadzi do wyższych cen.

 

Co to jest handel ropą?

Handel ropą polega na kupowaniu i sprzedawaniu kontraktów na ropę w celu czerpania zysków z wahań cen.

Traderzy mogą uczestniczyć na rynku ropy naftowej za pośrednictwem różnych instrumentów finansowych, w tym kontraktów futures, opcji i kontraktów różnicowych (CFD). Handel ropą daje możliwość spekulacji na zmianach cen ropy bez konieczności fizycznego posiadania lub dostarczania towaru. Innymi słowy, nie musisz kupować fizycznej baryłki ropy, aby nią handlować; po prostu spekulujesz, czy cena tej ropy na otwartym rynku wzrośnie, czy spadnie.

Ze względu na jej znaczenie w handlu światowym ropa jest niezbędna w światowym transporcie i jest podstawowym składnikiem w produkcji wszystkiego: od energii elektrycznej i tworzyw sztucznych po kosmetyki i farmaceutyki. Wiele branż bardzo uważnie monitoruje ceny ropy i aktywnie handluje na rynku ropy. Sprawia to, że rynek ropy naftowej charakteryzuje się dużą zmiennością.

 

how does oil trading work

Na czym polega handel ropą?

Dwa główne sposoby handlu ropą naftową online to kontrakty gotówkowe CFD i kontrakty terminowe CFD.

 • Gotówkowe kontrakty CFD na ropę: Oznaczają zakup ropy po aktualnej cenie rynkowej. Jest to najprostszy sposób handlu ropą i jest zwykle stosowany w przypadku krótszych kontraktów, trwających od kilku godzin do kilku tygodni.
 • Terminowe kontrakty CFD na ropę: Terminowe kontrakty na ropę naftową są bardziej wyrafinowaną formą inwestycji niż gotówkowe kontrakty CFD. Terminowe kontrakty na ropę naftową zazwyczaj mają dłuższy okres obowiązywania, obejmujący miesiące lub lata. Jeśli uważasz, że cena ropy naftowej w przyszłości będzie rosnąć, możesz zawrzeć umowę ze sprzedawcą, aby uzgodnić cenę, jaką należy zapłacić dzisiaj, tak aby po dostarczeniu fizycznej ropy, kiedy wygaśnie kontrakt, można było ją sprzedać za cenę wyższą od ceny zakupu.

Rozważmy przykład handlu ropą przy użyciu kontraktów CFD na West Texas Intermediate (WTI), referencyjną ropę naftową, której bieżąca cena rynkowa wynosi 70 dolarów za baryłkę.

Jeżeli inwestor uważa, że ta cena wzrośnie, może zająć długą pozycję i kupić kontrakt CFD na 10 baryłek WTI po aktualnej cenie 70 dolarów za baryłkę. Jeśli cena wzrośnie do 75 dolarów za baryłkę, inwestor może sprzedać kontrakt CFD i zarobić 50 dolarów:

([75–70 USD] x 10 baryłek) = zysk 50 USD

I odwrotnie, jeśli cena spadnie do 65 USD, spowoduje to stratę 50 USD.

([65–70 USD] x 10 baryłek) = strata 50 USD

Handel kontraktami CFD na ropę

Ponieważ handel ropą na kontraktach CFD nie wiąże się z fizyczną własnością, inwestorzy mogą czerpać zyski ze zmian cen rynkowych w dowolnym kierunku.

Jeśli na przykład inwestor spodziewa się spadku aktualnej ceny ropy naftowej wynoszącej 70 dolarów za baryłkę w ciągu najbliższych kilku miesięcy, może sprzedać kontrakt CFD na ropę naftową po cenie 65 dolarów za baryłkę. Jeżeli do dnia wygaśnięcia kontraktu cena ropy spadnie do poziomu 65 dolarów, zarobi 5 dolarów na baryłce.

 

why trade oil

Po co handlować ropą?

Handel ropą naftową oferuje kilka korzyści w porównaniu z innymi formami handlu i inwestycji.

Po pierwsze, ropa naftowa jest rynkiem bardzo płynnym, dlatego otwieranie i zamykanie transakcji jest stosunkowo łatwe. A ponieważ na ceny ropy naftowej wpływają wydarzenia globalne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ważne wydarzenie lub wiadomość gdzieś w łańcuchu dostaw lub popytu spowoduje wahania cen, a tym samym możliwości handlowe.

Ponadto, ponieważ ropa naftowa jest tak istotnym towarem na całym świecie, stały popyt jest praktycznie gwarantowany, a potencjał zysku pozostaje niezmieniony. Co więcej, handel ropą pozwala na dywersyfikację, ponieważ jest mniej skorelowany z tradycyjnymi rynkami finansowymi, takimi jak akcje i indeksy.

Wreszcie, ponieważ ropą można handlować na kontraktach CFD, nie ma wymogu fizycznego posiadania żadnego produktu. Wykorzystując dźwignię, inwestorzy mogą zwiększyć swoje potencjalne zyski. Należy jednak pamiętać, że handel lewarowany zwiększa również wszelkie potencjalne straty.

 

how to trade oil

Jak handlować ropą?

Oto krótki poradnik krok po kroku dla początkujących traderów na globalnych rynkach ropy:

 1. Znajdź brokera: Najpierw sprawdź i porównaj różnych brokerów internetowych oferujących usługi handlu ropą naftową. Szukaj brokerów, którzy są renomowani, regulowani, mają dobre recenzje od klientów, oferują platformy przyjazne dla użytkownika, mają konkurencyjne opłaty i zapewniają dostęp do rynku ropy naftowej, a zwłaszcza do produktów, którymi chcesz handlować.
 2. Otwórz konto: Po wybraniu brokera otwórz konto tradingowe. W ramach wymogów regulacyjnych, dla bezpieczeństwa Twojego konta i ochrony przed oszustwami, broker powinien zadać Ci pytania dotyczące Twoich możliwości handlowych i zażądać weryfikacji Twojej tożsamości poprzez przedstawienie dowodu osobistego i dokumentu pobytowego.
 3. Zasil swoje konto: Po zatwierdzeniu wniosku zasil swoje konto tradingowe, aby mieć pieniądze dostępne do handlu. Większość brokerów oferuje różne metody zasilania konta, w tym przelewy bankowe, karty kredytowe i debetowe oraz metody płatności online. Upewnij się, że rozumiesz wszelkie minimalne wymagania nałożone przez brokera i załóż depozyt, którym możesz swobodnie obracać (pamiętając o możliwości utracenia go w przypadku nieudanych transakcji).
 4. Poznaj platformę transakcyjną: Poświęć trochę czasu na naukę, jak działa platforma transakcyjna brokera i jak korzystać z narzędzi, takich jak wykresy i wskaźniki. Dowiedz się o różnych transakcjach (zleceniach), które można wykonywać. Wielu brokerów udostępnia konta demo, które pozwalają ćwiczyć handel bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy. Mogą one być bardzo pomocne do zapoznania się z platformą i jej funkcjami.
 5. Przeprowadź analizę rynku: Przeglądaj wykresy cen ropy, bądź na bieżąco z ważnymi wydarzeniami, badaj podstawowe i techniczne aspekty, które mogą mieć wpływ na ceny ropy, a także przeprowadzaj analizę rynku przed wykonaniem transakcji, aby poznać obecną sytuację na rynku ropy. Skorzystaj z materiałów i narzędzi analitycznych dostarczonych przez brokera w celu uzupełnienia swojego rozpoznania.
 6. Rozpocznij transakcję: Po ustaleniu swojej strategii handlowej i przeprowadzeniu analizy rynku, czas na otwarcie transakcji! Na platformie transakcyjnej wybierz rynek ropy lub instrument, którym chcesz handlować (np. ropa naftowa, WTI). Wybierz rodzaj zlecenia (np. zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem) i jego wielkość (np. liczbę baryłek ropy). Pamiętaj, aby ustawić również poziomy stop-loss i take-profit, które pomogą w zarządzaniu potencjalnym ryzykiem i zwrotami. Teraz jesteś gotowy do realizacji transakcji!
 7. Monitoruj i zarządzaj swoimi transakcjami: Po otwarciu transakcji powinieneś regularnie monitorować swoją pozycję. Śledź zmiany cen ropy, wiadomości rynkowe i wszelkie istotne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na Twoją inwestycję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś), rozważ użycie zleceń stop-loss i take-profit, aby automatycznie zarządzać swoją transakcją. W tym miejscu powinieneś być przygotowany na korektę swojej pozycji lub zamknięcie transakcji, jeśli zmienią się warunki rynkowe.
 8. Zweryfikuj i wyciągnij wnioski: Po zamknięciu transakcji przejrzyj swoje wyniki, oceń efekty i postaraj się zachować bezstronność. Przeanalizuj, co się sprawdziło, a co można ulepszyć w Twojej strategii handlowej, aby się uczyć, zwłaszcza na swoich błędach. Stale doskonal swoje umiejętności, korzystając z zasobów edukacyjnych, webinarów i spostrzeżeń rynkowych dostarczanych przez brokera.

 

Zalety handlu ropą

 • Dostępność: Handel kontraktami CFD na ropę zapewnia łatwy dostęp do rynku ropy osobom fizycznym, bez konieczności fizycznego posiadania towaru na własność. Traderzy mogą spekulować na zmianach cen ropy bez logistycznych trudności związanych z obsługą fizycznej ropy.
 • Dźwignia: Handel kontraktami CFD pozwala inwestorom korzystać z dźwigni, co oznacza możliwość kontrolowania większej pozycji przy mniejszym kapitale. To zwiększa potencjalne zyski (i straty) w porównaniu z inwestycją początkową.
 • Zróżnicowane możliwości handlowe: Ropa naftowa jest towarem globalnym o dużej płynności rynku, który oferuje szeroki wachlarz możliwości. Traderzy mogą spekulować na różnych rodzajach ropy, takiej jak ropa Brent, ropa WTI lub inne gatunki regionalne.
 • Zmienność rynku: Rynek ropy naftowej znany jest ze swojej zmienności, która stwarza inwestorom możliwości czerpania zysków z wahań cen. Zwiększona zmienność może prowadzić do większych potencjalnych zysków.
 • Pozycje długie i krótkie: Handel kontraktami CFD umożliwia inwestorom zarówno zajmowanie pozycji długich (kupna), jak i krótkich (sprzedaży). Oznacza to możliwość czerpania zysków zarówno ze wzrostu, jak i spadku cen ropy, spekulując na temat kierunku rozwoju rynku.
 • Zabezpieczenie: Handel ropą jako instrumentem zabezpieczającym może być użytecznym sposobem dywersyfikacji i zrównoważenia ryzyka w portfelu inwestycyjnym.
 • Elastyczność: Handel kontraktami CFD na ropę zapewnia elastyczność pod względem wielkości transakcji, umożliwiając inwestorom otwieranie pozycji z mniejszym kapitałem w porównaniu z tradycyjnymi kontraktami futures.
 • Dostęp do rynku 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu: Rynek kontraktów CFD na ropę naftową działa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, zapewniając szereg możliwości handlowych w różnych strefach czasowych. Traderzy mogą reagować na światowe wydarzenia i wiadomości, które mają wpływ na ceny ropy naftowej, bez ograniczeń godzinowych.
 • Narzędzia zarządzania ryzykiem: Platformy handlu kontraktami CFD zazwyczaj oferują narzędzia do zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss i take-profit. Narzędzia te pozwalają inwestorom ustawić określone poziomy, aby automatycznie ograniczyć potencjalne straty lub zabezpieczyć zyski.

 

Wady handlu ropą

 • Ryzyko strat: Handel kontraktami CFD niesie ze sobą wysokie ryzyko potencjalnych strat. Podczas handlu z dźwignią niewielkie niekorzystne zmiany cen mogą skutkować znacznymi stratami.
 • Zmienność i wahania cen: Chociaż zmienność może stwarzać możliwości handlowe, zwiększa również ryzyko szybkich wahań cen, które mogą prowadzić do nieoczekiwanych strat. Konieczne może być ciągłe monitorowanie zmian cen.
 • Kompleksowa analiza rynku: Udany handel kontraktami CFD na ropę wymaga dokładnej analizy rynku i zrozumienia czynników wpływających na ceny ropy. Dynamika podaży i popytu, wydarzenia geopolityczne i wskaźniki ekonomiczne mogą być złożone i trudne do analizy dla osób, które dopiero rozpoczynają tradować.
 • Opłaty za finansowanie nocne: Utrzymywanie pozycji CFD przez noc może się wiązać z opłatami finansowymi, znanymi również jako stawki swap lub opłaty za rolowanie. Opłaty te mogą pochłonąć zyski lub zwiększyć straty, jeśli pozycje są utrzymywane przez dłuższy okres.
 • Brak własności zasobu: Brak fizycznej własności instrumentu bazowego może się nie spodobać niektórym inwestorom.

 

Jakie są najlepsze strategie handlu ropą?

Ponieważ jest to rynek niestabilny, handel ropą naftową wymaga dokładnej analizy. Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dwa główne podejścia stosowane przez traderów do analizy rynków handlu ropą.

 • Analiza fundamentalna: Ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki światowej ropa naftowa zawsze znajduje się na pierwszych stronach gazet. Jednak pewne regularne ogłoszenia i publikacje stanowią niezbędną lekturę dla traderów zajmujących się obrotem ropą naftową, na przykład te z wykazu ropy naftowej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) i Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). EIA mierzy zmianę liczby baryłek ropy naftowej utrzymywanych w zapasach przez firmy komercyjne w porównaniu z poprzednim tygodniem. OPEC to organizacja, która ma największy wpływ na rynek ropy naftowej poprzez dyskusje nad szerokim wachlarzem kwestii związanych z energią i uzgodnienia, ile ropy powinny wydobywać poszczególne kraje.
 • Analiza techniczna: Analiza techniczna to umiejętność, której można się łatwo nauczyć, ale nie zawsze łatwo ją opanować! W analizie technicznej stosowane są wskaźniki, które mogą pomóc w identyfikacji trendów i nastrojów na ryzyko na rynku. Łącząc to z własnymi ocenami akcji cen produktów naftowych, można odkryć punkty wejścia na rynek i wykorzystać je do próby wygenerowania zysku na ruchach cen.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Dlaczego ropa naftowa jest cenna?

Ropa naftowa, zwana również „czarnym złotem”, to surowiec niezwykle ceniony ze względu na szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów codziennego użytku, takich jak plastik, benzyna, guma, tworzywa sztuczne i nie tylko. Na przestrzeni pokoleń wzrost światowej populacji i jakości życia spowodował wzrost konsumpcji i popytu na ropę naftową. Ropa naftowa, jako produkt ograniczony, na który istnieje duży popyt, jest zatem uważana za towar cenny.


Co to jest OPEC?

OPEC oznacza Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową. W skład grupy wchodzi obecnie 13 państw. Zgodnie ze statutem celem grupy OPEC jest koordynacja i ujednolicenie polityki naftowej krajów członkowskich w celu zapewnienia stabilizacji na rynkach ropy oraz zapewnienia sprawnych, kosztowo efektywnych i regularnych dostaw ropy naftowej do konsumentów, stałego dochodu dla producentów oraz godziwego zwrot z kapitału dla inwestorów w przemyśle naftowym.


Jak jest regulowany rynek ropy?

Fizyczny rynek ropy naftowej jest w dużej mierze nieuregulowany, ponieważ zaledwie kilka korporacji kontroluje procesy wydobycia i rafinacji przed eksportem produktu na cały świat. Ten oligopol utrudnia organom regulacyjnym przeprowadzanie kontroli regulacyjnych w sposób przejrzysty.

Jednak ogólnie rzecz biorąc agencje federalne i stanowe pracują nad kontrolą krajowego rynku ropy w USA za pomocą przepisów i polityk dotyczących energii i środowiska. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) odbywa regularne spotkania, na których debatuje i decyduje o poziomie produkcji ropy naftowej wytwarzanej przez poszczególne państwa z przeznaczeniem dla pozostałej części świata. OPEC wykorzystuje prosty mechanizm podaży i popytu do regulowania ceny ropy poprzez regulację poziomów wydobycia.


Które kraje produkują najwięcej ropy na świecie?

Według danych zgromadzonych przez Energy Information Administration (EIA), całkowita światowa produkcja ropy naftowej wynosi średnio ponad 100,61 miliona baryłek dziennie. Pięć największych producentów ropy naftowej, odpowiedzialnych za niemal połowę światowego wydobycia ropy naftowej, to USA, Arabia Saudyjska, Rosja, Kanada i Chiny. 


Czy mogę zarabiać na handlu ropą?

Ropa naftowa jest najczęściej sprzedawanym towarem na świecie. Wysoka płynność i zmienność tego towaru stwarza możliwości handlu wahaniami w celu uzyskania zysku. To, jak bardzo handel ropą naftową może być dla Ciebie korzystny, zależy od wielu czynników, w tym od poziomu Twojej specjalistycznej wiedzy o tradingu, umiejętności przeprowadzenia dogłębnej analizy i aktualnej zmienności rynku. 

Aby pokazać swój potencjał do czerpania zysków z rynku ropy, spróbuj handlować ropą przy użyciu wirtualnych środków, korzystając z bezpłatnego konta demonstracyjnego Axi. 


Jakie ryzyko wiąże się z handlem ropą naftową?

Handel ropą wiąże się z dwoma głównymi zagrożeniami.  

Pierwszym z nich jest ryzyko związane z samym handlem. Ropa naftowa jest towarem będącym przedmiotem obrotu na rynkach kontraktów terminowych, które oferują wysoką dźwignię. Korzystanie z wysokiego poziomu dźwigni może być ryzykowne, ponieważ istnieje ryzyko utraty całej inwestycji. Traderzy powinni stosować solidne strategie zarządzania ryzykiem, zawsze gdy rozważają skorzystanie z dźwigni. 

Druga obawa dotyczy samej ropy. Ceny ropy naftowej mogą się zmieniać, ponieważ jest to towar, a na cenę towarów duży wpływ mają wahania podaży i popytu w większej skali. Na przykład decyzja polityczna lub modyfikacja polityki ochrony środowiska może skutkować nagłym spadkiem cen ropy. 


Jakie są najlepsze strategie handlu ropą?

Do najważniejszych produktów w handlu ropą należą kontrakty terminowe na ropę naftową, rynki kasowe, fundusze giełdowe (ETF) i kontrakty CFD. Pełną listę produktów można znaleźć w naszym wykazie produktów


Jakie są godziny handlu ropą naftową?

Rynek handlu ropą jest podzielony na dwie sesje handlowe: ropę Brent i ropę West Teksasu.  

Handel ropą Brent odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 01:00–22:59 GMT. 
Handel ropą West Texas odbywa się od niedzieli do piątku w godzinach 18:00-16:59 EDT. 


Ile pieniędzy potrzeba, aby rozpocząć handel ropą?

Ilość pieniędzy potrzebna do rozpoczęcia handlu ropą będzie zależeć od Twoich celów, produktów naftowych, którymi chcesz handlować, oraz tego, czy chcesz handlować z wykorzystaniem dźwigni. 

Oprócz bardzo konkurencyjnych spreadów, Axi zapewnia niski koszt handlu, nie pobierając opłat ani prowizji maklerskich od standardowych rachunków. Obniża to barierę wejścia pod względem kwoty kapitału potrzebnej do rozpoczęcia handlu towarami online, co oznacza, że można zacząć już od 50 USD. 

W handlu kontraktami CFD na ropę naftową razem z Axi wymagane depozyty zabezpieczające są niskie, co pozwala wykorzystać dźwignię finansową i wykorzystać niewielką ilość kapitału, aby uzyskać pełną ekspozycję na transakcję. Należy pamiętać, że chociaż dźwignia oferuje potencjał dużych zysków, może również zwiększać ryzyko strat. Stosując dźwignię, należy stosować solidne praktyki zarządzania ryzykiem. 


Jakie spready i jaką wysokość depozytu oferuje Axi w handlu ropą?

Axi oferuje niezwykle konkurencyjne zmienne spready na ropę, które zmieniają się w ciągu dnia. Aby się przekonać się, jak działają spready w czasie rzeczywistym, otwórz bezpłatne konto demo, na którym możesz ćwiczyć handel przy użyciu wirtualnych środków. Początkowa stawka depozytu zabezpieczającego zaczyna się od 2% dla gotówkowych i terminowych kontraktów CFD na ropę naftową. Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo