Na czym polega strategia handlu złotem i jak handlować złotem?

Commodities /
Milan Cutkovic

Co to jest złoto?

Złoto to metal szlachetny ceniony przez ludzi na przestrzeni wieków ze względu na jego lśniący wygląd i rzadkość. W historii było szeroko stosowane w biżuterii i jako pieniądz, a ostatnio znalazło zastosowanie w elektronice, medycynie, a nawet w wyrafinowanej kuchni.

Złoto, używane w przeszłości jako waluta, zostało wykorzystane do wprowadzenia systemu waluty złotej, który oznaczał, że papierowe pieniądze były wymienne za złoto. W przeszłości kilka krajów powiązało swoje waluty ze złotem. Teraz systemy walutowe funkcjonują na innych zasadach, ale złoto pozostaje formą płynnej rezerwy dla części oszczędności banków centralnych.

Chociaż złoto jako środek płatniczy zostało wyparte przez nowocześniejsze metody płatności, kruszec pozostaje powszechnie uznawany za niezawodną lokatę kapitału. Odgrywa kluczową rolę w świecie finansów i inwestycji, działając jako zabezpieczenie przed niepewnością gospodarczą i wykazując zdolność do generowania znacznych zysków dla inwestorów.

Złoto jest wydobywane kosztowną metodą kopalnianą. Nowo wydobyte złoto uzupełnia obecną podaż. W odróżnieniu od innych towarów, takich jak ropa naftowa, której używa się tylko raz, złota nie można zniszczyć, a wyprodukowane ilości pozostają w obiegu i można, przynajmniej teoretycznie, je odzyskiwać do wykorzystania w przyszłości.

 

Czym jest rynek złota?

Rynek złota to ogólny termin odnoszący się do wszystkich kanałów, za pośrednictwem których odbywa się handel złotem lub jego instrumentami pochodnymi na całym świecie i we wszystkich strefach czasowych.

Obejmuje rynki fizyczne oraz rynki przeznaczone dla inwestorów i spekulantów, takie jak rynki funduszy giełdowych ETF, kontraktów terminowych i opcji.

Najlepsze giełdy złota

Złoto jest przedmiotem obrotu głównie poza rynkiem regulowanym (OTC) i na giełdach. Londyn jest światowym centrum rynku OTC, na którym uczestnicy handlują bezpośrednio między sobą. Choć ten rynek jest mniej regulowany i bardziej elastyczny, ryzyko kontrahenta jest potencjalnie wyższe.

Trzy znaczące centra handlu złotem odpowiadają za ponad 90% światowego wolumenu i odgrywają kluczową rolę w ustalaniu cen. Są to:

Londyński rynek OTC, na którym handluje się sztabkami o masie 400 uncji. Dwa razy dziennie ustalana jest cena złota według London Bullion Market Association (LBMA), która stanowi globalny punkt odniesienia.

Grupa Chicago Mercantile Exchange (CME) obsługuje amerykański rynek kontraktów terminowych (giełda instrumentów pochodnych COMEX). Chociaż tylko kilka kontraktów jest fizycznie realizowanych w postaci sztabek, wpływ tej giełdy na wycenę złota rośnie.

W Chinach znajduje się największa na świecie fizyczna giełda kasowa Shanghai Gold Exchange (SGE), która w 2016 roku wprowadziła benchmark cenowy Shanghai Gold, a także tętniąca życiem giełda Shanghai Futures Market (SHFE).

Najnowsze wskaźniki wskazują rosnącą rolę rynków wschodnich. Do innych rynków wtórnych należą Dubaj, Indie, Japonia, Singapur i Hongkong.

Giełdy to regulowane platformy scentralizowanego handlu. Zazwyczaj zapewniają standardową umowę, która nie będzie odpowiadać każdemu inwestorowi, ponieważ może ograniczać jego elastyczność.

Uczestnicy rynku złota

Ze względu na popularność i różnorodne wykorzystanie złota, rynek ten ma różnorodną grupę uczestników, którym przyświecają różne cele.

Producenci biżuterii i branże wykorzystujące złoto, takie jak branża elektroniczna, muszą zdobyć fizyczne aktywa; wkraczają także na rynki kontraktów terminowych w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami wartości rynkowej.

Klienci, którzy chcą inwestować w złoto i posiadać je w postaci sztabek i monet, mogą to zrobić za pośrednictwem wyspecjalizowanego rynku. Ze względu na znaczenie złota jako lokaty kapitału inwestorzy zazwyczaj wolą trzymać złoto na dłużej, pomimo krótkoterminowych wahań.

Inwestorzy różnej wielkości handlują złotem, aby spekulować na wahaniach cen lub dywersyfikować swoje portfele. Na przykład banki i fundusze hedgingowe handlują złotem w ramach swoich strategii zarządzania ryzykiem.

Banki centralne wykorzystują fizyczne złoto jako część swoich rezerw walutowych, jako zabezpieczenie stabilności waluty kraju oraz ochrona na wypadek problemów geopolitycznych.

Krótkoterminowi spekulanci i inwestorzy długoterminowi są bardziej zainteresowani złotem jako narzędziem inwestycyjnym lub spekulacyjnym niż fizyczną własnością.

Inwestorzy krótkoterminowi mogą zyskać ekspozycję na ruchy cenowe, która zwykle jest wzmacniana dźwignią finansową, bez konieczności posiadania towaru bazowego, poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe na złoto, opcje i fundusze ETF.

Spekulanci zazwyczaj:

Handlują kontraktami terminowymi lub kontraktami CFD;

Otwierają zarówno pozycje długie, jak i krótkie;

Utrzymują pozycje od kilku sekund do kilku miesięcy, w zależności od swojego profilu (np. fundusz algorytmiczny może utrzymywać pozycję otwartą przez kilka sekund, podczas gdy pozycja makrofunduszu hedgingowego będzie otwarta miesiącami).

Inwestorów długoterminowych przyciąga na rynek również długoterminowa aprecjacja złota, przez co jest ono ulubionym zabezpieczeniem przed inflacją, wahaniami walut, konfliktami geopolitycznymi i zmiennością rynków finansowych.

Inwestorzy zazwyczaj:

Kupują prawdziwy kruszec (sztabki lub monety) albo inwestują w fundusze złota ETF;

Utrzymują inwestycję przez dłuższy czas;

Wykorzystują go jako zabezpieczenie przed inflacją i dywersyfikują swój portfel.

 

Co może mieć wpływ na cenę złota

  • Podaż i popyt: Niezależnie od popularności funduszy ETF albo handlu kontraktami CFD i kontraktami terminowymi, zmiany popytu i podaży danego fizycznego towaru będą powodować zmiany jego ceny. Popyt na złoto pochodzi ze strony jubilerów i zakładów przemysłowych, inwestorów i banków centralnych, natomiast źródłem podaży jest działalność wydobywcza, sprzedaż przez bank centralny i recykling rudy cennych kruszców. Chociaż nowe znaleziska złota stają się coraz rzadsze, wydobycie nadal stanowi 75% podaży, a odkrycie nowych złóż może spowodować obniżenie cen.
  • Rozwój sytuacji geopolitycznej: Żółty metal jest powszechnie postrzegany jako bezpieczna inwestycja, a ceny zwykle rosną w czasach globalnych problemów, takich jak niepokoje polityczne, konflikty handlowe i klęski żywiołowe, gdy inwestorzy szukają schronienia w złocie.
  • Niepewność gospodarcza: Kiedy inwestorzy obawiają się rosnącej inflacji i spadających stóp procentowych, złoto ma tendencję do aprecjacji, ponieważ trzymanie gotówki staje się mniej atrakcyjne. Inne czynniki wpływające na ceny złota obejmują wzrost PKB, niepewność gospodarczą i zmienność rynku.
  • Polityka fiskalna: Ponieważ złoto jest wyceniane w dolarach amerykańskich, kruszec ma z tą walutą odwrotną zależność. Oczekiwania i zapowiedzi dotyczące podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będą wzmacniać dolara, wywierając jednocześnie presję na złoto. I odwrotnie: rozmowy i oczekiwanie na niższe stopy procentowe mogą spowodować spadek dolara amerykańskiego przy jednoczesnym wzroście cen złota.
  • Złoty benchmark: Cena ustalana przez London Bullion Market Association (LBMA) jest najczęściej stosowaną ceną złota na świecie.
  • Nastroje inwestorów: Oprócz wymienionych czynników, spekulacyjny handel złotem może być napędzany tym, jak uczestnicy rynku postrzegają inwestycyjną atrakcyjność złota, wywołując krótkoterminową zmienność.

 

Co to jest handel złotem?

Złoto jest jedną z najstarszych i najbardziej zaufanych walut na świecie. Dla traderów naturalna wartość złota, jego atrakcyjność jako bezpiecznej inwestycji, sprawia, że jest to popularna inwestycja i świetny sposób na dywersyfikację portfela.

Handel złotem polega na kupowaniu metalu w nadziei, że wzrost ceny sprawi, że jego późniejsza sprzedaż będzie opłacalna. Można to osiągnąć poprzez zakup złota w postaci fizycznej, takiej jak sztabki lub monety, albo poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, które śledzą zmiany cen złota. Te instrumenty finansowe umożliwiają inwestorom zajmowanie krótkich pozycji na złocie, czyli sprzedaż w oczekiwaniu na spadek ceny, co sprawi, że zakup aktywów będzie opłacalny w późniejszym terminie.

W obecnym kontekście handel złotem oznacza spekulację na cenach złota poprzez kupno i sprzedaż pochodnych instrumentów finansowych, a nie nabywanie metalu szlachetnego w postaci fizycznej. W rezultacie traderzy handlujący złotem mogą uczestniczyć w ruchach cen bez konieczności transportowania i przechowywania aktywów bazowych.

Jest kilka opcji handlu złotem, które odpowiadają strategii i profilowi ryzyka każdego inwestora. Należą do nich handel kontraktami kasowymi na złoto, kontraktami terminowymi na złoto, opcjami na złoto, funduszami ETF i akcjami spółek wydobywających złoto.

 

Na czym polega handel złotem?

Symbolem giełdowym złota jest XAU. Litera „X” oznacza „Indeks”, natomiast litery „AU” oznaczają „Aurum”, co po łacinie oznacza złoto.

Korzystanie z symbolu giełdowego upraszcza wyszukiwanie produktów na platformie transakcyjnej MT4.

Najpopularniejszymi walutami, w których można handlować kontraktami CFD na złoto, są USD, AUD, CHF, EUR i GBP. Symbolem handlu złotem w dolarach amerykańskich jest „XAUUSD”, natomiast symbolem handlu kontraktami CFD na złoto jest „GOLD.fs”.

Kasowe kontrakty CFD na złoto wyceniane są na bazowym rynku kasowym, natomiast kontrakty terminowe CFD wyceniane są na podstawie kontraktów terminowych.

  • Kontrakty CFD na złoto: Kontrakty CFD umożliwiają handel zmianami cen złota w czasie rzeczywistym bez konieczności zakupu fizycznego złota. Ponieważ kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, wystarczy zainwestować niewielką sumę, aby uzyskać pełną ekspozycję na transakcję bazową. Warto pamiętać, że zysk lub strata jest obliczana na podstawie pełnego rozmiaru pozycji handlowej, więc dźwignia zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty.
  • Kontrakty terminowe na złoto: Jeśli przewidujesz, że cena złota w przyszłości wzrośnie, możesz zawrzeć umowę ze sprzedawcą i uzgodnić cenę, którą zapłacisz już dziś. Kiedy na koniec kontraktu otrzymasz fizyczne złoto, możesz je sprzedać drożej z zyskiem.

 

Dlaczego warto handlować złotem?

Kilka czynników sprawia, że złoto doskonale nadaje się do tradingu:

Po pierwsze, jest szeroka gama instrumentów handlowych łatwo dostępnych za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych. W przeciwieństwie do innych inwestycji, które wymagają dużych zasobów kapitałowych, na ten rynek mogą wejść inwestorzy indywidualni o zróżnicowanym poziomie kapitału.

Globalny rynek złota charakteryzuje się dużą płynnością, umożliwiającą inwestorom łatwe otwieranie i zamykanie pozycji.

Co równie ważne, złoto jest postrzegane jako bezpieczna inwestycja, co czyni je atrakcyjnym dodatkiem do każdego zrównoważonego portfela. W czasach niestabilności gospodarczej i zawirowań geopolitycznych ma tendencję do utrzymywania swojej wartości, a nawet do aprecjacji. W rezultacie, kiedy tradycyjne rynki znajdują się pod presją, inwestorzy zajmujący się obrotem złotem mogą wykorzystać swoje strategie handlowe, aby znaleźć możliwości wynikające z wahań cen.

 

Jak handlować złotem?

Podobnie jak w przypadku większości inwestycji, podróż tradera powinna się rozpocząć od poznania aktywów i analizy wykresów w celu określenia zmienności i kierunku trendu.

Zidentyfikuj historyczne poziomy wsparcia i oporu; są to kluczowe wskaźniki prawdopodobnego odwrócenia kierunku ruchu cen.

how to trade gold

Wykorzystaj analizę fundamentalną jako uzupełnienie analizy technicznej, uważnie obserwując czynniki napędzające ruch cen. Należą do nich wszystkie bieżące wydarzenia, które wpływają na inwestorów i zaskakują rynki, takie jak niestabilność gospodarcza i polityczna, siła dolara, który jest odwrotnie skorelowany ze złotem, stopy procentowe i inflacja oraz zmiany w produkcji złota i w cenach akcji spółek wydobywających złoto.

Decydując się na rozpoczęcie transakcji, ustal z góry poziomy, na których zamierzasz osiągać zyski, i upewnij się, że masz ustawiony stop-loss na wypadek, gdyby transakcja miała się nie powieźć. Trzymając się planu, będziesz w stanie powstrzymać emocje i podejmiesz lepsze decyzje.

 

Zalety handlu złotem

Złoto jest sprawdzonym sposobem na ochronę majątku. Chociaż cena złota podlega wahaniom i bywa bardzo zmienna, wartość i siła nabywcza tego metalu szlachetnego stabilnie rośnie. Sprzyja temu utrzymujący się popyt na złoto, wynikający z jego wykorzystania w produkcji biżuterii oraz zastosowaniach przemysłowych i technologicznych.

Złoto cieszy się powszechnym uznaniem i zachowuje swoją wartość niezależnie od waluty. W przeszłości służyło jako solidne zabezpieczenie przed inflacją i dewaluacją waluty, które osłabiały nie tylko zyski inwestorów, ale także ich ogólną siłę nabywczą. Kiedy na giełdzie panuje zamieszanie, a gotówka traci na wartości ze względu na niskie stopy procentowe, złoto może stać się atrakcyjną klasą aktywów dla inwestorów, wyrównując straty z innych inwestycji.

Ponieważ złoto jest bardzo płynne, kupujący mogą szybko zlokalizować sprzedawców bez znaczącego wpływu na cenę. Jest to istotne, ponieważ zmniejsza koszty transakcji oraz daje traderom i inwestorom pewność, że będą mogli szybko otwierać i zamykać pozycje. Nawet fizyczny rynek złota jest płynny, ponieważ nie jest trudno znaleźć nabywcę.

Złoto jest doskonałym narzędziem dywersyfikacji, które może pomóc w ograniczeniu ogólnego ryzyko portfela. W przeszłości złoto wykazywało ujemną korelację z akcjami i obligacjami, ale w wybranych okresach, na przykład gdy panuje powszechna awersja do ryzyka, może osiągać lepsze wyniki niż rynek akcji.

Handel złotem jest dostępny zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Szeroka gama dostępnych instrumentów finansowych, w tym kontrakty CFD, akcje i fundusze ETF, a także mnogość dostępnych internetowych platform transakcyjnych, umożliwia inwestorom na całym świecie angażowanie się w rynek, niezależnie od wielkości portfela inwestora i profilu ryzyka.

 

Wady handlu złotem

Chociaż ceny złota w dłuższej perspektywie rosną, w krótkim okresie mogą charakteryzować się dużą zmiennością, na co wpływają wiadomości, publikacje danych oraz wydarzenia gospodarcze i geopolityczne. Handel złotem wymaga ostrożnego zarządzania ryzykiem, szczególnie w przypadku stosowania dźwigni finansowej.

Złoto, w przeciwieństwie do akcji i obligacji (a nawet gotówki), nie daje dochodu ani dywidendy. Poza możliwością wzrostu wartości kapitału, złoto nie generuje dodatkowego dochodu dla traderów. W rezultacie inwestorzy ceniący regularne, spójne strumienie dochodu mogą uznać handel złotem za mniej atrakcyjny, szczególnie w okresach konsolidacji cen. Zwroty mogą być niskie w okresach sprzyjających podejmowaniu ryzyka, kiedy inwestorzy lgną do bardziej ryzykownych aktywów.

Inwestorzy, którzy zdecydują się zachować fizyczne złoto w postaci sztabek lub monet, muszą zapewnić bezpieczne miejsca do przechowywania lub zainwestować w sejfy. Te koszty przechowywania mogą obniżyć ogólny zwrot z inwestycji.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Jaka jest najwyższa cena złota w historii?

Traderzy mogą wykorzystywać ceny historyczne, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen i poziomy krytyczne, które należy wziąć pod uwagę. Patrząc całościowo, od września 2018 r. cena złota wykazuje tendencję wzrostową, a w sierpniu 2020 r. osiągnęła najwyższy poziom w historii, ok. 2100 dolarów za uncję.


Kto reguluje rynek złota?

Nie ma organu regulacyjnego odpowiedzialnego za światowy rynek złota. Lokalne organy regulacyjne mają jednak wpływ na handel prowadzony na obszarze ich jurysdykcji. Ponadto istnieją dobrowolne kodeksy, których przestrzega wielu uczestników rynku.

Na przykład Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) reguluje giełdę LME, na której przedmiotem obrotu są kontrakty na złoto. FCA sprawuje również nadzór nad cenami złota LBMA.


Jaki jest symbol giełdowy złota?

Symbolem giełdowym złota jest XAU. Litera „X” oznacza „Indeks”, natomiast litery „AU” oznaczają „Aurum”, co po łacinie oznacza złoto.


Jakie są godziny handlu złotem?

Godziny handlu na rynku kontraktów kasowym CFD na złoto dla klientów Axi rozpoczynają się o 01:01 w poniedziałek (czasu serwera) i kończą o 23:58 w piątek (czasu serwera). Dotyczy to złota, srebra i platyny. Codziennie w nocy rynek jest zamknięty z powodu przerwy pomiędzy 23:59 a 01:01 (czasu serwera).

Giełda kontraktów terminowych CFD na złoto otwiera się w niedzielę o 18:01 i kończy o 16:59 w piątek (czasu nowojorskiego). W godzinach 16:59-18:01 obowiązuje przerwa handlowa.


Czy handel złotem jest opłacalny?

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych klas aktywów, handel złotem może być opłacalny przy zastosowaniu odpowiednich zasad zarządzania ryzykiem i transakcjami. Aby spekulować na wahaniach cen złota, inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na zmienność i główne czynniki zewnętrzne wpływające na zmiany cen złota.


Ile pieniędzy potrzeba na handel złotem?

Na początek Axi pozwala traderom zdeponować zaledwie 50 USD. Inwestycja o wartości 500 USD pozwala na więcej opcji handlowych, ale inwestorzy powinni ryzykować tylko tyle, na jaką stratę mogą sobie pozwolić.

Handel złotem na kontraktach CFD umożliwia inwestorom korzystanie z dźwigni, która pozwala im wykorzystać niewielką ilość gotówki do otwarcia większej pozycji handlowej. Chociaż dźwignia pozwala na większe zyski, zwiększa również ryzyko strat.

Dostępne jest bezpłatne konto demo, które umożliwia handel wirtualnymi funduszami przez 30 dni i pomaga inwestorom w opracowaniu skutecznych strategii zarządzania ryzykiem. Traderzy mogą następnie przejść na bezpłatne konto tradingowe na żywo, zachowując dostęp do swojego konta demo.


Czy mogę handlować złotem na MetaTrader 4?

Axi umożliwia handel kontraktami CFD na złoto na MT4. W ten sposób zamiast posiadać fizyczny metal, będziesz po prostu spekulować na zmianach jego ceny.

Axi oferuje dwa typy kont MT4, które odpowiadają różnym strategiom handlu złotem: konto standardowe, idealne do strategii długoterminowych i konto Pro, które najlepiej nadaje się do strategii wrażliwych na spready.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo