• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pl
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • https://www.edge-cn.co/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Na czym polega strategia handlu na wybicia i jak handlować na wybicia?

Education /
Milan Cutkovic

Odpowiedni moment otwarcia transakcji zawsze był jednym z głównych priorytetów dla traderów, zwłaszcza tych, którzy są stosunkowo nowi na rynkach.

Jest to normalne i zrozumiałe.

Dlaczego?

Ponieważ każdego dnia pojawia się wiele możliwości. Może to być wyzwaniem dla tych, którzy nie wiedzą, czego szukać, tj. jaka jest dobra konfiguracja transakcji i kiedy jest dobry moment na zawarcie transakcji?

W tym artykule przyjrzymy się strategii handlu na wybicia — jednej z najpopularniejszych strategii handlowych, którą można zastosować niezależnie od tego, czy handlujesz na rynku forex, indeksach, akcjach czy towarach.

 

Na czym polega strategia handlu na wybicia w tradingu?

Strategia handlu na wybicia ma na celu otwarcie transakcji, gdy tylko cena zdoła wybić się ze swojego zakresu. Traderzy szukają wysokiej dynamiki, a faktyczne wybicie jest sygnałem do otwarcia pozycji i czerpania korzyści z następującego po nim ruchu na rynku.

Traderzy mogą otwierać pozycje na rynku, co oznacza, że będą musieli uważnie monitorować akcję cenową lub składać zlecenia kupna i sprzedaży typu stop. Limit stopu zwykle umieszczają tuż poniżej poprzedniego poziomu oporu lub powyżej poprzedniego poziomu wsparcia. Aby ustawić swoje cele wyjściowe, inwestorzy mogą używać klasycznych poziomów wsparcia/oporu.

Zanim przejdziemy dalej, dobrze jest wiedzieć, jakie są poziomy wsparcia i oporu. Kiedy już to wiadomo, wybicie ceny z tych poziomów stanie się znacznie wyraźniejsze.

Jaki jest zatem poziom wsparcia?

Jeśli korzystasz z analizy technicznej w swoim handlu, spojrzenie na wykres obejmujący pewien okres pokaże pewne poziomy wsparcia — obszary lub określone poziomy, które zwykle stanowią wsparcie.

Poziomy wsparcia stanowią tak zwany „dolny poziom” cen. Oznacza to, że ceny zwykle utrzymują się na tym poziomie, ponieważ mają wsparcie (kupujących).

A co to jest poziom oporu?

Poziom oporu jest przeciwieństwem poziomu wsparcia.

Patrząc na wykres, można znaleźć poziomy oporu – czyli obszary lub poziomy, na których ceny zwykle się zatrzymują (opierają się) i nie mogą dalej rosnąć przez pewien czas.

Support and resistance levels on a chart

Oto przykład ilustrujący poziomy wsparcia i oporu. Jeśli chcesz zastosować strategię wejścia na wybicie, ważne jest określenie poziomów wsparcia i oporu.

Dzieje się tak dlatego, że poziomy wsparcia i oporu są postrzegane jako silne sygnały, po których ceny mają tendencję do zatrzymywania się.

 

Jak wykorzystać wejście na wybiciu do swoich transakcji

Jednym ze sposobów wykorzystania wejścia na wybiciu jest otwarcie transakcji, gdy cena przekroczyła poziom oporu. Dla wielu traderów przełamanie poziomu oporu oznacza, że cena ma impet, aby wzrosnąć.

Uzasadnieniem jest fakt, że przełamanie oporu może oznaczać, że traderzy mają bycze nastroje i będą wspierać ruch cenowy na wyższy poziom.

Chociaż nie zawsze tak jest, wielu traderów wykorzystuje wybicie z poziomu oporu jako punkt wejścia.

Z drugiej strony można skorzystać z wejścia na wybiciu, gdy cena przekroczy poziom wsparcia. Wybicie ze wsparcia jest zwykle postrzegane jako sygnał, że ceny mogą dalej spadać. Niektórzy traderzy wykorzystują przebicie wsparcia, aby skorzystać na spadkach cen.

Wiedząc, jakie są poziomy wsparcia i oporu oraz jak można je wykorzystać do określenia, kiedy ceny wybijają się z tych poziomów, można zastosować tę strategię wejścia w swojej działalności tradingowej.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z konta demonstracyjnego, czy z prawdziwego rachunku, możesz korzystać z funkcji wykresów na platformie transakcyjnej MT4, aby zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu. Świetnym pomysłem jest również próba zidentyfikowania poziomów wsparcia i oporu na różnych instrumentach w różnych ramach czasowych.

Gdy już zaznajomisz się z tymi poziomami i będziesz mieć pewność, że dobrze je rozpoznajesz, znacznie łatwiej będzie Ci wykryć wszelkie wybicia cenowe.

Wybicia cenowe to tylko jedna z wielu strategii wejścia, których możesz używać w działalności tradingowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych strategiach wejścia, zapraszamy do zapoznania się z naszymi e-bookami na temat różnych strategii wejścia i wyjścia.

Inną ważną kwestią dla Ciebie jako tradera jest to, że chociaż otwarcia transakcji są ważne, stanowią tylko jeden z elementów działalności tradingowej.

Ważne jest, aby mieć solidną strategię wejścia. Jednak równie istotne jest posiadanie dobrze zdefiniowanej strategii zarządzania ryzykiem i wyjścia. Wszystkie te elementy łącznie — strategia wejścia, zarządzania ryzykiem i wyjścia — mogą pomóc na drodze do zostania mądrym traderem.

 

Jaki jest najlepszy wskaźnik strategii na opartej na wybiciach?

Strategie oparte wybiciach mogą się opierać wyłącznie na akcji cenowej (jak pokazano powyżej na przykładzie poziomów wsparcia/oporu), ale można również wykorzystać wskaźniki — zarówno jako narzędzia wsparcia, jak i jako sygnał wejścia.

Jednym z przykładów wskaźnika handlowego, który można wykorzystać w strategii opartej na wybiciach, jest Chmura Ichimoku.

Trader będzie kupował, gdy cena wybije się z chmury, lub sprzedawał, gdy cena spadnie poniżej chmury.

Breakout entry example using ichimoku cloud indicator

Wskaźnika RSI (wskaźnik siły względnej) można użyć, aby uzyskać potwierdzenie i dywergencję.

O potwierdzeniu mówimy wtedy, gdy RSI i cena poruszają się w tym samym kierunku. Przyjrzyjmy się poniższemu wykresowi AUD/JPY oraz wybiciu, które miało miejsce w połowie lipca.

Cena już wykazywała tendencję spadkową, podobnie jak RSI. W momencie wybicia wskaźnik RSI był blisko obszaru wyprzedania, ale jeszcze go nie osiągnął. To kolejny sygnał, że może być więcej miejsca na spadki.

RSI indicator showing breakout entry

Poniżej kolejny przykład — tym razem obserwujemy parę EUR/NZD i niedźwiedzią dywergencję RSI, która pojawiła się w połowie sierpnia.

Cena przełamała kluczowy poziom oporu na wysokości 1,71, ale widzimy, że niedźwiedzia dywergencja RSI była już widoczna, a wskaźnik RSI znajdował się w obszarze wykupienia. Byłby to sygnał ostrzegawczy, aby nie kupować wybicia. Jak widać na wykresie, zamiast gwałtownego ruchu w górę, doszło do konsolidacji, a wkrótce po zakończeniu konsolidacji nastąpiła wyprzedaż.

RSI indicator on the EURNZD chart

Jakie są zalety i wady strategii handlu na wybicia?

Poniżej przedstawiamy zalety i wady strategii handlu na wybicia:

Plusy:

 • Zysk na szybkich ruchach rynkowych
 • Zdefiniowanie punktów wejścia i wyjścia jest stosunkowo proste
 • Prosta strategia polegająca na tradowaniu wyłącznie w oparciu o akcje cenowe

Minusy:

 • Traderzy muszą być w stanie podejmować szybkie decyzje
 • Większe ryzyko fałszywych sygnałów (tj. fałszywych wybić), dlatego zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne
 • Dodanie dodatkowych sygnałów potwierdzających może zmniejszyć ryzyko fałszywych wybić, ale także zmniejsza szanse na wychwycenie dużego ruchu

 

Jak potwierdzić wybicie?

Złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży powyżej lub poniżej kluczowych poziomów wsparcia i oporu jest prawdopodobnie najprostszym sposobem handlowania na wybiciu.

Jest to jednak również znacznie bardziej ryzykowne, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że wybicie, na którym tradujesz, jest fałszywe. Fałszywe wybicia zdarzają się często, ponieważ cena utrzymuje się powyżej/poniżej kluczowego poziomu oporu/wsparcia tylko przez bardzo krótki czas. Początkowo może wystąpić pewna dynamika ze względu na uruchomienie stopów, ale może szybko osłabnąć, jeśli za ruchem nie ma wystarczającej siły.

Istnieje kilka metod, które inwestorzy mogą wykorzystać, aby potwierdzić, że wybicie jest ważne. Pierwszym z nich jest monitorowanie akcji cenowych. Jeśli jesteś traderem dziennym, może to być opłacalne, ponieważ najprawdopodobniej i tak siedzisz przed monitorem. Można także ustawić alert, który uruchomi się, jeśli cena zbliży się do monitorowanego poziomu. Będą jednak potrzebne umiejętności i pewność siebie, aby zdecydować, czy wybicie jest istotne, czy nie. Następnie możesz ręcznie wprowadzić transakcję, ale jest ryzyko, że przegapisz cały ruch, jeśli cena zmieni się zbyt szybko.

Inną metodą jest czekanie na wycofanie. Po wybiciu się powyżej/poniżej kluczowego poziomu oporu/wsparcia, cena często powróci do tego poziomu w celu ponownego przetestowania. Jeśli cena odbije się od poprzedniego poziomu oporu lub zatrzyma się przed poprzednim poziomem wsparcia, jest to znak, że wybicie było ważne i można je wykorzystać to jako punkt wejścia. Jest jednak ryzyko, że do tego czasu dynamika osłabnie i w ten sposób przegapisz ważny ruch.

Poniżej znajdują się dwa przykłady, w których cena powróciła do przebitych poziomów wsparcia i oporu w ramach ponownego przetestowania.

Price returning to support and resistance on USOIL

Price returning to support and resistance on EURAUD

Czy handel na wybiciach jest skuteczny?

Handlowanie na wybiciach może być opłacalną strategią handlową. Ryzyko fałszywego wybicia jest jednak wysokie, dlatego ważne jest posiadanie rozsądnego planu zarządzania ryzykiem. Co więcej, warto dążyć do rozsądnego stosunku ryzyka do zysku — co najmniej 1:2.

 

Jakie są najlepsze ramy czasowe do handlowania na wybicia?

Handel na wybicia jest możliwy w dowolnych przedziałach czasu. Można handlować na wybicia poniżej wieloletniego poziomu wsparcia i utrzymywać tę pozycję przez miesiące.

Jednak handel na wybicia jest bardziej popularny wśród inwestorów krótkoterminowych, ponieważ starają się oni złapać dynamikę i zyskać na nagłych ruchach na rynku, które mają miejsce w krótkim czasie. O wiele łatwiej jest wyczuć rynek i jego dynamikę, handlując w niższych, a nie w wyższych ramach czasowych.

 

Gotów do handlu swoją przewagą?

Dołącz do tysięcy traderów i handluj kontraktami CFD na rynku forex, akcjach, indeksach i surowcach!

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę. Powielanie lub redystrybucja tych informacji jest niedozwolona.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo