Plugin MetaTrader
của Autochartist

Thông báo và phân tích thị trường khách quan, tùy chỉnh cho bạn

Tạo tài khoản Tải ngay

Tại sao nên sử dụng Autochartist?

Liên tục quét thị trường trong ngày

Liên tục quét thị trường trong ngày

Autochartist không bao giờ dừng tìm kiếm cơ hội giao dịch, để bạn tự do tập trung vào những thứ khác.

Phân tích kỹ thuật tự động

Phân tích kỹ thuật tự động

Nhận các nhận định và thông báo về mô hình biểu đồ, dự báo, mức chủ chốt và mô hình giao dịch nâng cao.

Số liệu thống kê thành tích chi tiết

Số liệu thống kê thành tích chi tiết

Xem số liệu thống kê thành tích của sáu tháng trước để xem cài đặt giao dịch nào đã hoạt động và cài đặt nào không hoạt động.

Phân tích biến động

Phân tích biến động

Nhận thông tin bao gồm thời gian trong ngày khi các thị trường biến động nhất, cách đặt mức thoát lệnh phù hợp và cách chọn công cụ thuộc nhóm có thông số rủi ro có thể chấp nhận được.

Sở thích của bạn

Sở thích của bạn

Autochartist giúp bạn loại bỏ cản trở – bạn chọn số cơ hội giao dịch mà bạn muốn xem, được lọc theo khả năng thành công cao nhất.

Báo cáo thị trường miễn phí

Báo cáo thị trường miễn phí

Email Đánh giá nhanh về Thị trường cung cấp quan điểm của thị trường cho 24-48 giờ tiếp theo, với việc các báo cáo được gửi lên tới 3 lần mỗi ngày.

NEW! Autochartist MT4 Plugin

Autochartist now brings the world’s first market scanner directly to the MT4 platform, saving valuable time by allowing traders to watch all symbols and all time periods from a single chart.

Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?

Bắt đầu giao dịch với một sàn giao dịch toàn cầu đã giành giải thưởng.

Demo Mở tài khoản trực tiếp