Home / Search Results

Search Results

Search
Showing results for Forex Basics

Giờ thị trường ngoại hối: Giờ mở cửa thị trường ngoại hối? / Axi

Giờ giao dịch ngoại hối là 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần trên toàn thế giới. Xem giờ thị trường ngoại hối để biết các phiên giao dịch tốt nhất trong múi giờ của bạn.