MT4 Phần mềm quản lý Nhiều Tài khoản

Kiểm soát số lượng tài khoản được quản lý không giới hạn từ một phần mềm đầu cuối giao dịch

Tạo tài khoản của bạn Tài khoản Demo Miễn phí

Nhiều Tài khoản. Quản lý tốt hơn.

Phần mềm quản lý Nhiều tài khoản (MAM) của Axi là một công cụ phần mềm được tích hợp cho phép nhà giao dịch đơn lẻ thực hiện giao dịch theo khối trên tất cả tài khoản đang hoạt động dưới tài khoản chính. Nó cho phép bạn lệnh lớn với số lượng lớn, nhanh chóng, với số lượng tài khoản không giới hạn.

Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào máy chủ MT4 của mình để đảm bảo giải pháp MAM của chúng tôi cung cấp dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy mà nhà quản lý tài khoản cần để phục vụ khách hàng của họ, bao gồm tất cả các tính năng của một tài khoản chuẩn như việc sử dụng EA.

Giải pháp Phần mềm quản lý Nhiều Tài khoản của Axi cung cấp sự tiện lợi, gia tăng tính tự động hóa và mở rộng chức năng. Nó chỉ sẵn có cho các nhà khai thác tài khoản tùy chọn đã được phê duyệt và quản lý hoặc các chương trình đầu tư được quản lý.

Lợi ích của Phần mềm quản lý Nhiều Tài khoản

  • Giao dịch các lệnh theo khối từ một tài khoản chính thông qua phần mềm đầu cuối MT4
  • 6 phương thức phân bổ:
  • Quy mô giao dịch từ 0,01 lô
  • Tất cả loại lệnh bình thường được chấp nhận: Thị trường, Dừng, Giới hạn
  • Tất cả loại lệnh duy nhất được chấp nhận: Dừng treo, Đóng, Đóng tất cả
  • Máy chủ MT4 nhanh chóng và đáng tin cậy