Manage your own Portfolio

Định giá tiên tiến để gia tăng khả năng sinh lời của bạn

Tạo tài khoản của bạn Tài khoản Demo Miễn phí

Giải pháp Quản lý Tiền của Axi

Để phát triển cơ sở khách hàng sâu rộng, nhà quản lý tiền và tài sản yêu cầu môi trường định giá vượt trội với thanh khoản sâu để xử lý tất cả dòng tiền của bạn.

Với Axi, bạn có thể tận dụng mối quan hệ toàn cầu uy tín của chúng tôi, bất kể quy mô của bạn là gì. Chúng tôi hiểu định giá là rất quan trọng đối với việc kinh doanh và hệ thống của chúng tôi được xây dựng để cung cấp điều đó.

Con Article Placeholder

Quản lý Nhiều tài khoản

Với một cú nhấp chuột trên phần mềm đầu cuối giao dịch, nhà quản lý tiền có khả năng giao dịch một cách nhanh chóng và dễ dàng trên nhiều tài khoản.

Con Article Placeholder

Định giá và Khớp lệnh Chất lượng

Chênh lệch và độ trễ thấp sẽ đưa bạn đi xa hơn. Khớp lệnh đáng tin cậy và tỷ lệ nhấp chuột ở mức cao sẽ mang bạn lên tầm cao mới.

Con Article Placeholder

Công nghệ Ổn định

Để tối đa hóa thời gian hoạt động của máy chủ, đảm bảo môi trường ổn định và cung cấp định giá vượt trội, chúng tôi đầu tư cơ sở hạ tầng với thông số cao có thể xử lý nhu cầu và đảm bảo hệ thống của chúng tôi không làm việc quá mức.

Con Article Placeholder

An toàn

Chúng tôi bảo vệ và an toàn tiền của bạn bằng việc sử dụng tài khoản tín thác tách biệt, được nắm giữ trong môi trường ngân hàng được xếp hạng AAA.

Độ trễ Được giảm thiểu

Nhận khớp lệnh trong mili giây với máy chủ được thuê không gian của chúng tôi.

Con Article Placeholder

Nhiều Sản phẩm

Lựa chọn từ: Trên 60 ngoại tệ chính và phụ; tỷ giá chéo của chúng; tỷ giá yếu; kim loại quý; hàng hóa; và CFD chỉ số.

MAKE AN ENQUIRY

loading...