Milan Cutkovic

Nhà phân tích thị trường, Axi

Milan Cutkovic có hơn tám năm kinh nghiệm trong giao dịch và phân tích thị trường về ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu. Ông là một trong những nhà giao dịch đầu tiên được chấp nhận tham gia chương trình Axi Select nhằm xác định các nhà giao dịch tài năng cao và hỗ trợ họ phát triển chuyên môn.

Đồng thời là một nhà giao dịch, Milan viết bài phân tích hàng ngày cho cộng đồng Axi, sử dụng kiến ​​thức sâu rộng của mình về thị trường tài chính để cung cấp những hiểu biết và bình luận độc đáo. Anh ấy đam mê giúp đỡ những người khác thành công hơn trong giao dịch của họ và chia sẻ các kỹ năng của mình bằng cách đóng góp vào các sách điện tử về giao dịch toàn diện và thường xuyên xuất bản các bài báo giáo dục trên blog Axi, công việc của anh ấy thường xuyên được trích dẫn trên các tờ báo và cổng truyền thông quốc tế hàng đầu.

Milan thường xuyên được trích dẫn và đề cập trong nhiều ấn phẩm tài chính, bao gồm Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York PostMarketWatch.

Tìm anh ấy trên: LinkedIn | Twitter