Depozyt Zabezpieczający & Dźwignia

Korzystaj z różnych opcji użycia dźwigni finansowej

Wypróbuj Darmowe Demo Otwórz Rachunek

Margines vs dźwignia: jaka jest różnica?

The use of margin and leverage is a common way for traders to allocate a relatively small amount of funds to expose themselves to higher value trades and, potentially, higher profits. However, this can also expose you to a considerably higher level of risk, including losses that can exceed the initial investment. Because of the potential risk, it’s very important to understand what margin and leverage are, how they work and your obligations as a trader.

Margin

Margin is the amount of funds you need to have in your trading account in order to open a trade. To retain an open position you must also always retain sufficient margin in your account.

Leverage

Leverage is a ratio representing the level of exposure you have to a trade. Using leverage means you can control trades of higher value than the margin you hold.

Weźmy następujący przykład:

Masz konto z depozytem $10 000 w Axi

Przy zabezpieczeniu na poziomie 1% możesz otworzyć pozycje o całkowitej wartości $1,000,000.$10,000 ÷0.01 =$1,000,000).

Kupujesz 500 000 AUD (lub 5 standardowych kontraktów) przeciwko USD po kursie 0,800

Początkowy Wymagany Depozyt Zabezpieczający = 5 Lotów X (rozmiar kontraktu X 0.01) = AUD 5,000

Jeżeli Australijski Dolar straci na wartości względem Dolara Amerykańskiego i kurs wyniesie 0,7950 to Zmienny Depozyt Zabezpieczający (Niezrealizowane Straty) to USD 2,500 (AUD 3,145).

Całkowite wymagania minimalnego depozytu = początkowy depozyt zabezpieczający + zmienny depozyt zabezpieczający = AUD 5,000 + AUD 3,145 = AUD 8,145

Wskaźnik Depozytu Zabezpieczającego = Saldo rachunku operacyjnego ÷ Wymagany Depozyt = 137%

Opcja użycia dźwigni finansowej pozwala Ci na potencjalne duże zyski przy relatywnie małej inwestycji. Trzeba jednak zwrócić również uwagę na to, że występuje potencjał do dużych strat.

Monitorowanie Wymaganego Poziomu Depozytu Zabezpieczającego I Zamknięcie Pozycji

Nasza platforma handlowa MetaTrader 4 pozwala Ci monitorować ryzyko i zaangażowanie finansowe w czasie rzeczywistym. W oparciu o poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego konkretnego klienta, platforma oblicza środki potrzebne do utrzymania otwartych pozycji oraz dostępne środki do otwierania nowych pozycji lub dodawania do istniejących już otwartych pozycji.

Z powyższego przykładu:

Jeżeli pozycje pozostają otwarte i AUD traci nadal na wartości, Axi może zamknąć część pozycji lub wszystkie pozycje. Takie zamknięcie następuje wtedy, gdy wskaźnik wymaganego depozytu zabezpieczającego spada poniżej wyznaczonego poziomu. Obecnie jest to 20%, ale wartość ta może ulec zmianie.

W naszym przykładzie, gdzie kurs wymiany AUD/USD to 0.7920, wskaźnik wymaganego depozytu to:

Saldo Rachunku Operacyjnego ÷ Wymagany Depozyt  = Saldo Rachunku Operacyjnego (AUD 10,000 – AUD 5,051) ÷ AUD 5,000 = 99%

Jeżeli wskaźnik wymaganego depozytu spada poniżej 100%, to następuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Jeżeli Dolar Australijski będzie nadal tracić na wartości w stosunku do dolara Dolara Amerykańskiego to niezrealizowane straty wzrosną do USD 7,100 (AUD 9,035) a saldo rachunku operacyjnego spadnie do AUD 965.

Wskaźnik wymaganego depozytu zabezpieczającego będzie na poziomie AUD 965 ÷AUD 5,000 = 19% i nastąpi zamknięcie pozycji.

Axi ponosi odpowiedzialności za zamknięcie pozycji.

Wybór poziomu dźwigni

Dzięki dźwigni do 400: 1 dostępnej w niektórych regionach klienci Axi mogą wybrać odpowiedni dla nich poziom dźwigni. Dźwignia może zostać zmieniona za pośrednictwem platformy MT4 przed zawarciem transakcji lub za pomocą osobistych ustawień w portalu klienta Axi.

Ważne informacje o marży i dźwigni

  • Otwarte pozycje muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego określone w naszej Umowie z klientem. 
  • Wszystkie pozycje mają wymaganie początkowego depozytu zabezpieczającego, a ty musisz utrzymywać saldo konta ponad tym wymogiem i wszelkie niezrealizowane straty. 
  • Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego można wykonać w krótkim czasie i mogą one być znaczne. Zapoznaj się z naszą Umową z klientem, w szczególności z sekcją dotyczącą wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. 
  • Nasze oświadczenie o ujawnieniu produktu opisuje wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego oraz opis ryzyka związanego z transakcjami na produktach lewarowanych.
  • Należy pamiętać, że obowiązkiem klienta, a nie Axi, jest monitorowanie pozycji i dokonywanie wszelkich płatności depozytu zabezpieczającego, gdy stają się one wymagalne.
  • Ostrzega się klientów, że straty nie ograniczają się do salda ich konta i że nie mogą polegać na zamknięciu pozycji przez Axi, aby zapobiec stratom. 
  • Likwidacja nie gwarantuje ochrony przed ujemnym saldem; rynki mogą się różnić, systemy mogą ulec awarii lub inne okoliczności mogą zapobiec likwidacji.

Margin & Leverage FAQs