Search

Czy są jakieś specjalne warunki, o których muszę wiedzieć?

Po zatwierdzeniu konta islamskiego, otrzymasz zawiadomienie, zawierające szczegóły dotyczące nieoprocentowanego charakteru i ogólnych warunków konta. Należy pamiętać, że Axi zastrzega sobie prawo do monitorowania nieoprocentowanego konta w celu zapewnienia, że jest ono używane w dobrej wierze i zgodnie z przeznaczeniem oraz do bezpośredniego kontaktu z Tobą w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.