Regulamin strony

Właścicielem strony i jej operatorem jest AxiCorp Financial Services Pty Ltd (ABN 85 127 606 348) trading AxiTrader.

Twój dostęp i użytkowanie tej strony odnosi się do tego regulaminu, naszej Umowy z Klientem i jakichkolwiek zawiadomień, zastrzeżeń oraz innych warunków i ustaleń umieszczonych na tej stronie (w odniesieniu do Regulaminu),

Korzystając z tej strony zgadzasz się na warunki określone w regulaminie.  

Informacje zawarte na tej stronie nie są gwarancją, służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Mimo, że materiał ten opiera się o informacje, które AxiTrader uznaje za wiarygodne i aktualne, nie jest gwarantowane, że informacje te lub materiały są zawsze aktualne i dokładne w każdym czasie i nie powinny być za takie uważane. W zakresie dozwolonym przez prawo, AxiTrader nie bierze odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek błędów lub zaniechań tych informacji.

Produkty i usługi opisane na stronie różnią się czasem i mogą być nie zawsze dostępne lub też ograniczone.

Treść nie powinna być rozumiana w jakikolwiek sposób jako rekomendacja lub rada inwestycyjna.

 

Chat i Szybkie Wiadomości:

Informujemy, że rozmowy z Chatu i Wiadomości są zapisywane i mogą zostać użyte do celów szkoleniowych.

Rozmowy na Chacie lub przez Szybkie Wiadomości są wykorzystywane do ogólnej informacji i AxiTrader na podstawie ich nie podejmuje żadnego działania. Nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb indywidualnego klienta. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o otrzymane informacje, powinieneś rozważyć, czy jest to odpowiednie dla Ciebie i czy pasuje do twoich okoliczności oraz czy jest to koniecznie. Zasięgnij profesjonalnej rady.

 

Obserwacja:

Korzystanie z tej Strony może być monitorowane przez AxiTrader, w rezultacie informacje mogą zostać użyte przez AxiTrader do wewnętrznych celów biznesowych.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystania Twoich prywatnych informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności.

 

Rola Regulacji w autoryzacji AxiTrader

Rola Australijskiej Komisji Bezpieczeństwa i Inwestycji (ASIC) w autoryzacji AxiTrader jest ograniczona i nie oznacza akceptacji lub zatwierdzenia działalności gospodarczej, jej obrotu, wypłacalności ani też zawartości strony.

 

Ogólne Porady i Przydatność:

Materiał na tej stronie został przygotowany dla celów informacyjnych bez odniesienia do celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej poszczególnych użytkowników lub jakimkolwiek znaczeniu, AxiTrader nie podejmuje na ich podstawie żadnego działania.

Udostępnianie informacji na tej stronie nie jest ani tez nie powinno być postrzegane jako rekomendacja do dokonania konkretnej transakcji ani też nie jest prezentacją jakiegokolwiek produktu opisanego na stronie, który jest  dla Ciebie odpowiedni.

Nie powinieneś także traktować jakiegokolwiek umieszczonego na stronie materiału jako rady biznesowej, finansowej, inwestycyjnej, hedgingowej, tradingowej, prawnej. regulacyjnej, podatkowej. Nie powinieneś traktować również treści jako bazy dla jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przygotowanej dla Ciebie.

Zaleca się żebyś zasięgnął porady Twojego osobistego doradcy finansowego, adwokata, doradcy podatkowego lub księgowego w odniesieniu do rozważanych transakcji.

Oświadczenie o Ujawnieniu Informacji o Produktach pochodnych AxiTrader dostępne jest na stronie i powinno być rozważone przed podjęciem decyzji o ich nabyciu, posiadaniu lub sprzedaży.

 

Ryzyko:

Wiele produktów opisanych na tej stronie wiąże się ryzykiem, nie powinieneś zawiązywać żadnej transakcji jeśli w pełni nie zrozumiesz ryzyka i samodzielnie nie zadecydujesz, czy dana transakcja jest odpowiednia dla Ciebie.

Każda dyskusja na temat wiążącego się ryzyka, nie powinna być traktowana jako ryzyko dotyczące wszystkich ujawnionych produktów, które zostały wspomniane.

Oświadczenie o Ujawnieniu Informacji o Produktach pochodnych zawiera Oświadczenie o Ryzyku i powinno być rozważone przed zawarciem transakcji.

 

Ujawnianie Konfliktu Interesów:

Osoby, które przygotowały treści zawarte na stronie zostały wynagrodzone w oparciu o rentowność AxiTrader, która zawiera dochody z obrotu firmy.

Razem z innymi sprzedawcami, traderami i innymi profesjonalistami mogą przygotowywać ustne lub pisemne komentarze rynkowe, strategie tradingowe dla naszych klientów, które odzwierciedlają zasadniczo sprzeczne opinie z AxiTrader, naszą własnością handlową i inwestycjami biznesowymi. Mogą podejmować decyzje inwestycyjne niezgodne z przedstawionymi poglądami.

Ten materiał nie jest zatem niezależny od naszych prawnie zastrzeżonych interesów, może więc być sprzeczny z Twoimi interesami.

My i nasi zarządzający, dyrektorzy i pracownicy, włączając w to osoby zaangażowane w przygotowywanie i wydawanie materiałów, mogą od czasu do czasu mieć długie lub krótkie pozycje, działać jako zleceniodawcy i kupować lub sprzedawać instrumenty finansowe, działać jako market makerzy. To może skutkować konfliktem interesów między AxiTrader a naszymi klientami.

NOTA PRAWNA

Ten materiał nie został stworzony jako rekomendacja lub jako oferta nabywcza, zakup lub sprzedaż; lub zachęta nabycia, kupna lub sprzedaży zabezpieczeń, produktów finansowych lub instrumentów, udziału w jakiejkolwiek strategii pod jakimkolwiek prawem, w którym oferta, zachęta lub strategia byłaby nielegalna.

W różnych państwach istnieją wymogi prawne, które ograniczają informacje, jakich legalnie Ci dostarczamy. W związku z tym, jeśli nie stwierdzono inaczej, informacje na stronie są dedykowane dla rezydentów Australii i nie są dla osób, które mieszkają poza jej terytorium.

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby korzystać z usług AxiTrader.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAK TOWAROWY

AxiTrader jest zarejestrowanym Znakiem Towarowym AxiCorp Financial Services Pty Ltd.

Oprócz tego, kiedy jest to konieczne w celu wyświetlenia informacji na tej stronie w Twojej wyszukiwarce lub zgodnie z obowiązującym prawem lub tym Regulaminem, żadna informacja lub treść nie może być reprodukowana, adaptowana lub lub pobierana przez osoby trzecie, linkowana, przedstawiana publicznie, dystrybuowana lub transmitowana w jakiejkolwiek formie w dowolnym procesie bez naszej pisemnej zgody.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AxiTrader jest uprawniony do żądania, aby ten usunął link ze strony, na której umieścił go bez pisemnej zgody AxiTrader.

Własność intelektualna  osób trzecich używana przez nas w treściach na stronie, nie powinna być interpretowana w znaczeniu sponsoringu tych osób, poparcia ich lub kojarzonych z nami lub naszym przedsiębiorstwem, ani też nie przedstawia celowości korzystania z naszych produktów.

Apple, Apple logo, Mac, iPhone, iPad, iPod touch, są znakami handlowymi Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych państwach. App Store jest usługą Apple Inc.

Android jest znakiem towarowym Google Inc.

Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation w USA i innych państwach.

TREŚCI OSÓB TRZECICH

Ta strona może zawierać treści tworzone przez osoby trzecie, linki inne strony. Takie materiały i strony dostarczane są przez osoby trzecie nie są pod bezpośrednią kontrolą AxiTrader.

AxiTrader dostarcza wyłącznie takie linki dla Twojej wygody. W związku z tym AxiTrader nie przedstawia oświadczeń dotyczących tych stron. Fakt, że AxiTrader dostarczył link do tych Stron nie stanowi potwierdzenia, autoryzacji, sponsoringu ani afiliacji AxiTrader, w odniesieniu do tych Stron, ich właścicieli i dostawców.

AxiTrader nie testował żadnych informacji, oprogramowania lub produktów zamieszczonych na którejkolwiek z tych Stron i w związku z tym nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do treści lub sponsorowania tych Stron lub też stosowności i adekwatności produktów lub transakcji na nich zawartych.

AxiTrader nie ponosi odpowiedzialności za materiały osób trzecich ani za operacje lub treści innych stron, produkty lub usługi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AXITRADER

AxiTrader nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając, ograniczenia, uszkodzenia Twojego komputera lub ustawień systemowych, utratę danych, zwrot zysków, których możesz doświadczyć w konsekwencji korzystania, opóźnień lub jakichkolwiek problemów z połączeniem się ze stroną, włącznie z pobieraniem oprogramowania ze strony. AxiTrader zrzeka się jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, że strona lub materiały, z którymi spotkasz się na stronie nie zostaną zakłócone, bezpieczne i wolne od wirusów.

Data Publikacji: 5 Marca, 2015