Procedura Składania Reklamacji

AxiCorp Limited zobowiązuje się do:

Zachęcamy do zgłaszania swoich opinii na temat naszych usług. Jeżeli jesteś z nich niezadowolony, to daj nam szansę na rozwiązanie problemu. Rozpatrzymy twoją prośbę, odpowiemy na pytania i będziemy ciężko pracować aby umożliwić ci przyjemny handel z AxiCorp.

Procedury składania reklamacji w AxiCorp mają na celu upewnienia się, że są one rozpatrywane niezależnie od siebie a rezultatem jest skuteczne i sprawiedliwe rozwiązanie problemu.

CZYM JEST REKLAMACJA?

AxiCorp definiuje reklamację jako “wyrażenie niezadowolenia ustnie lub w formie pisemnej z produktu lub usługi dostarczonej przez AxiCorp, które nie jest rozwiązane przy pierwszym kontakcie”.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Każdy pracownik AxiTrader może otrzymać reklamację od klienta i jest yobowiązany aby zrobić wszystko w celu rozwiązania problemu przy pierwszym kontakcie.

Gdy pracownik odczuwa że nie ma wystarczająco doświadczenia, wiedzy eksperckiej lub autorytetu aby rozwiązać problem od razu, może przekazać sprawę do swojego przełożonego.

Możemy cię prosić o dostarczenie szczegółów w formie pisemnej, której powinno zawierać się określenie przyczyny reklamacji z podaniem szczegółowych informacji na temat problemu, oraz opis oczekiwanego rezultatu reklamacji lub działania jakie AxiCorp miałoby podjąć aby uwzględnić reklamację tak abyś był usatysfakcjonowany. Możemy zapytać również o dostarczenie odpowiednich materiałów mających na celu potwierdzenie reklamacji; zrobienie tego pomoże nam w szybkiej odpowiedzi na reklamację..

Możesz skontaktować się z naszym działem Obsługi Klienta przez informacje kontaktowe podane poniżej:

Obsługa Klienta
AxiCorp Limited
Level 5
18 King William St
London
EC4N 7BP
United Kingdom

Email: service@axitrader.co.uk
Telefon: 0800 602 7070

ROZPATRYWANIE

Po przyjęciu twojej skargi nasz zespół się z nią zapozna i jeżeli będzie to wymagane, to przeprowadzi dochodzenie.

Podczas gdy nasze wewnętrzne procedury dają nam 8 tygodni na rozpatrzenie reklamacji, dokonamy wszelkich starań, aby rozwiązać problem najszybciej jak jest to możliwe.

 

Wewnętrzna Eskalacja

Oczekujemy, że nasz zespół pierwszego kontaktu oraz ich przełożeni będą w stanie całkowicie rozwiązać twój problem. Jeżeli jednak pomimo naszych wysiłków uważasz, że problem nie został rozwiązany, możesz ubiegać się o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Napisz do AxiCorp na adres podany poniżej i nasz pracownik zajmujący się rozpatrywaniem reklamacji niezależnie przyjrzy się problemowi.

Complaints Officer
AxiCorp Limited
10th Floor
110 Cannon St
LONDON 
EC4N 6EU
UNITED KINGDOM

Email: Compliance@axicorp.com.au

 

Czas & Zewnętrzne Rozwiązanie Problemu

Jeżeli po 8 tygodniach AxiCorp nie zakończyło rozpatrywania reklamacji i nie dostarczyło ostatecznej odpowiedzi, jesteśmy zobowiązani do:

 1. akceptujemy reklamację i jeżeli jest to odpowiednie to oferujemy odszkodowanie lub działania naprawcze

 

 1. oferujemy odszkodowanie lub działania naprawcze bez zaakceptowania reklamacji
 2. odrzucamy reklamację podając przyczynę takiej decyzji, w której:
 3. załączamy kopię broszury Financial Ombudsman Services (FOS);
 4. Dostarczamy adres strony internetowej FOS;

iii. Informujemy osobę składającą reklamację, że zostać przekazana do FOS nie później niż 6 miesięcy po naszej odpowiedzi

 1. Wskazujemy czy zgadzamy się na odstąpienie od odpowiednich ograniczeń czasowych
 1. Wyjaśniającej dlaczego nie jesteśmy w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi i wskazać na to, kiedy będziemy w stanie to zrobić;
 2. Poinformować osobę składającą reklamację, że może ona ją złożyć do FOS;
 3. Wskazujemy czy zgadzamy się na odstąpienie od odpowiednich ograniczeń czasowych;
 4. załączamy kopię broszury Financial Ombudsman Services (FOS)
 5. Dostarczamy adres strony internetowej FOS.

FOS jest niezależną służbą w Wielkiej Brytanii ustanowioną przez Parlament w celu rozpatrywania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami dostarczającymi usług finansowych a jego klientami.

FOS zdeterminuje po rozpatrzeniu twojej skargi wszystkie powiązane z nią kwestie, na przykład zasady FCA. FOS posiada autorytet do rozpatrzenia skargi i AxiCorp będzie musiało zastosować się do wydanej decyzji. Jeżeli chcesz zgłosić swoją reklamację do FOS, możesz zrobić to bez żadnych opłat.

Możesz się skontaktować z FOS w następujące sposoby:

Pisząc do:

Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza,
183 Marsh Wall
London 
E14 9SR
United Kingdom

Telefon: 0800 023 4567
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Strona internetowa: www.financial-ombudsman.org.uk

Prosimy o zauważenie, że FOS nie uwzględni reklamacji dopóki nie my nie mieliśmy okazji na nią odpowiedzieć i jakiekolwiek odwołanie do FOS nie powinno mieć miejsca dopókie nie otrzymasz odnas ostatecznej odpowiedzi lub osiem tygodni po dacie złożenia skargi.

Data Wydania: 1 stycznia 2018 r