Naszą wizją jest wywieranie pozytywnego wpływu na życie ludzi wszędzie tam, gdzie jesteśmy.

W Axi chcemy uczynić świat handlu lepszym miejscem, ale chcemy też dokonać innych pozytywnych zmian.

Początek naszej podróży do lepszego życia

Wierzymy w ciężką pracę i aktywne uczestniczenie w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. To początek naszej podróży do lepszego życia. Nasi pracownicy zapewniają bardzo potrzebną wiedzę specjalistyczną, aby
wspierać organizacje, poświęcając im czas, energię, umiejętności i zasoby oraz wspierając je finansowo.

Poznaj Stowarzyszenie STaR - naszą wybraną lokalną organizacją charytatywną.

Partnerstwo Axi ze STaR pomaga nam wywrzeć pozytywny wpływ na życie dzieci i ich rodzin w społeczności i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy zaangażowani w ten projekt.


Stowarzyszenie STaR umożliwia dzieciom niepełnosprawnym i mającym dodatkowe potrzeby jak najlepsze wykorzystanie ich możliwości. Fundacja oferuje wsparcie poprzez naukę dzieci w specjanych ośrodkach w swoich społecznościach.

O Fundacji STaR

  • Stowarzyszenie zaczęło działalność w 2002 z pięciorgiem dzieci w jednym ośrodku opieki nad dziećmi.
  • Wsparło ono ponad 400 dzieci i ich rodzin w 27 ośrodkach opieki nad dziećmi.
  • STaR wspiera 8 ośrodków opieki nad dziećmi w zachodniej i północno- zachodniej części Sydney
  • Z powodzeniem wspiera małe niepełnosprawne dzieci w swoich programach opieki nad dziećmi.
  • STaR zapewnia osobom niepełnosprawnym ustawiczne uczenie się przez całe życie

Manifest STaR

"Wszystkie dzieci mają prawo do pełnego życia i edukacji odpowiadającej ich potrzebom, bez względu na to, jak bardzo są niepełnosprawne lub jakie są ich wyzwania związane z nauką. Badania pokazują, że integracja może mieć pozytywne skutki dla wszystkich dzieci, niepełnosprawnych lub nie, jeśli zapewnione jest odpowiednie wsparcie. STaR współpracuje z rodzicami, ich
sieciami wsparcia i wychowawcami, aby zapewnić opiekę nad dziećmi i doświadczenia przedszkolne, które są przyjazne i edukacyjne".

STaR umożliwia dzieciom niepełnosprawnym dostęp do odpowiedniego, ustawicznego kształcenia.

Dołącz do nas i zacznij wywierać pozytywny wpływ na życie.

Support STaR