Na czym polega handel akcjami i jak nimi handlować?

Shares /
Milan Cutkovic

Co to są udziały i akcje?

Udziały i akcje to rodzaj papieru wartościowego reprezentującego własność czyli udział w kapitale spółki. Udziały dotyczą kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje — kapitału spółki akcyjnej. Posiadanie udziałów lub akcji może uprawniać ich właścicieli do otrzymania dywidendy lub prawa głosu w sprawie polityki korporacyjnej spółki.

Liczbę udziałów lub akcji często wyraża się wielkością udziału w kapitale spółki. Dlatego właściciele często są nazywani udziałowcami lub akcjonariuszami.

 

Jaka jest różnica między udziałami i akcjami?

Czy udziały i akcje to to samo? To ważne pytanie, ponieważ wiele osób ma tendencję do mylenia udziałów z akcjami. Oba terminy są podobne, ale istnieją między nimi pewne różnice.

O udziałach mówimy zwykle w kontekście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Termin akcje dotyczy spółek akcyjnych. Spółki akcyjne mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych.

 

Co to jest giełda papierów wartościowych?

W uproszczeniu giełda to miejsce obrotu akcjami spółek publicznych. To miejsce, w którym można kupować i sprzedawać akcje najlepszych firm, takich jak Meta, Amazon, Apple, Netflix i Alphabet.

Każdy kraj ma własną giełdę: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i inne kraje mają własne giełdy.

Do największych pod względem obrotów giełd na świecie należą:

  • Nasdaq
  • Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
  • Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych
  • Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu
  • Londyńska Giełda Papierów Wartościowych

*Źródło: Statista.com

Podstawa działania giełdy papierów wartościowych jest naprawdę prosta: pozwala kupującym i sprzedającym negocjować ceny i dokonywać transakcji.

Najpierw spółki publikują listy swoich akcji na giełdzie. W ten sposób umożliwiają inwestorom zakup tych akcji. Umożliwia to firmom pozyskiwanie funduszy na rozwój działalności, a jednocześnie poprawia ich wizerunek publiczny. Gdy pierwsi inwestorzy kupią akcje, będą mogli handlować nimi między sobą.

Giełdy, takie jak Nasdaq czy New York Stock Exchange, śledzą podaż i popyt na każdą notowaną akcję.

Traderzy mogą handlować tylko wtedy, gdy giełda jest otwarta. Giełda jest zwykle otwarta w standardowych godzinach pracy danego kraju.

Na przykład, jeśli chcesz handlować na amerykańskiej giełdzie, tamtejsze giełdy, takie jak NASDAQ i NYSE, są otwarte od 09:30 do 16:00 (czasu EST), co jest ogólnie zgodne z godzinami pracy w USA.

 

Na czym polega handel akcjami?

Obrót akcjami to rodzaj działalności inwestycyjnej, w ramach której osoby fizyczne lub instytucje kupują i sprzedają akcje na różnych rynkach finansowych. To wymaga analizy trendów rynkowych, wyników spółki i czynników ekonomicznych w celu podejmowania świadomych decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji.

Posiadanie akcji może się wiązać z korzyściami, takimi jak roszczenia do majątku, prawo głosu i otrzymywanie dywidend.

 

Jakie są różnice pomiędzy tradycyjnym handlem akcjami a kontraktami CFD na akcje?

Zarówno tradycyjny handel akcjami, jak i kontrakty CFD na akcje to opcje handlowe zapewniające ekspozycję na zmiany cen akcji. Różnią się jednak w sposób zasadniczy.

W tradycyjnym handlu akcjami przejmujesz bezpośrednią własność aktywów i możesz zyskać tylko wtedy, gdy wartość akcji wzrośnie ponad cenę ich zakupu.

Dzięki kontraktom CFD na akcje możesz zajmować pozycję długą (kupno) lub krótką (sprzedaż) i potencjalnie czerpać korzyści w obu kierunkach.

Ponieważ kontrakty CFD na akcje opierają się na ruchach cen akcji, a nie na własności, masz swobodę spekulacji, czy cena wzrośnie, czy spadnie.

Łącząc kontrakty CFD z dźwignią, do otwarcia pozycji potrzebujesz tylko niewielkiego procenta wartości transakcji. Natomiast bezpośrednie inwestowanie w tradycyjne akcje może wymagać znacznie większego kapitału. Należy pamiętać, że handel z dźwignią podlega również wymogom dotyczącym depozytu zabezpieczającego. Jeśli saldo na rachunku depozytowym spadnie poniżej wymaganej kwoty, Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte ze stratą.

 

Na czym polega handel akcjami?

Handlując kontraktami CFD na akcje, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak przepisy (sprawdź, czy broker jest regulowany w twoim kraju), zarządzanie ryzykiem i opłaty.

Najpierw musisz wybrać brokera oferującego kontrakty CFD na akcje. Poszukaj domu maklerskiego, który oferuje szeroką gamę akcji na wielu rynkach i może zapewnić konkurencyjne i przejrzyste opłaty.

Następnie musisz otworzyć konto MetaTrader 4 (MT4), aby móc korzystać z platformy transakcyjnej i przeglądać wszystkie akcje, którymi możesz handlować.

Po wykonaniu tego kroku uzyskasz dostęp do świata kontraktów CFD na akcje. Teraz musisz zdecydować, które akcje chcesz dodać do swojego portfela, kupując je lub sprzedając.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, będziesz musiał przeanalizować zmiany cen akcji i zobaczyć, które z nich stwarzają najlepsze możliwości handlowe. W tym celu dostępne są dwie dobrze znane metody analizy:

  • Analiza fundamentalna
  • Analiza techniczna

Zastosowanie kombinacji tych dwóch metod może pomóc w lepszym przeanalizowaniu krótkoterminowych i długoterminowych możliwości handlowych. Dzięki kontraktom CFD na akcje możesz handlować w obu kierunkach: zajmować pozycję długą, jeśli uważasz, że cena akcji wzrośnie, i pozycję krótką, jeśli uważasz, że cena akcji spadnie. Jako właściciel instrumentu bazowego, nie miałbyś takiej elastyczności.

Po zawężeniu zakresu akcji, którymi chcesz handlować, nadszedł czas na skonfigurowanie odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem. Niezależnie od tego, jak Cię kusi, aby natychmiast rozpocząć transakcje, musisz zdać sobie sprawę, że handel kontraktami CFD na akcje jest ryzykowny i bez niezbędnych narzędzi zarządzania ryzykiem możesz stracić wszystkie swoje pieniądze.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje ocenę prawdopodobieństwa, że Twoje transakcje są korzystne lub niekorzystne i przypisanie im odpowiedniego poziomu ryzyka. Określ wielkość lota swojej transakcji na podstawie odległość pomiędzy zleceniem stop-loss a kwotą, na stratę której możesz sobie pozwolić.

Na tym etapie najlepiej byłoby dokonać pierwszej transakcji na akcjach. Większość ludzi skłania się w stronę rynku amerykańskiego, ale można także handlować popularnymi akcjami z Wielkiej Brytanii albo dobrze znanymi akcjami europejskimi. Dywersyfikacja portfela jest ważna, gdy chcesz rozpocząć handel akcjami, jednak dywersyfikacja akcji jest często niedoceniana przez inwestorów.

 

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na akcje?

Handel kontraktami CFD na akcje pozwala nawiązać kontakt z ulubionymi globalnymi spółkami poprzez spekulację na zmianach ich cen.

1. Możliwość wyboru pomiędzy pozycją długą lub krótką

Handel kontraktami CFD na akcje zapewnia elastyczność i pozwala czerpać zyski niezależnie od kierunku rynku. Możesz zająć pozycję długą (kupować), gdy spodziewasz się wzrostu cen, lub krótką (sprzedawać), gdy spodziewasz się spadku cen.

Tradycyjny handel akcjami różni się od handlu kontraktami CFD tym, że czerpie wartość z własności. Kiedy posiadasz instrument bazowy, cena akcji musi wzrosnąć, abyś mógł/mogła osiągnąć zysk — możesz handlować tylko w jednym kierunku.

2. Dźwignia

Kontrakty CFD na akcje pozwalają na handel z depozytem zabezpieczającym. Oznacza to, że aby otworzyć pozycję, wystarczy wpłacić niewielki procent pełnej wartości transakcji. Bezpośrednie inwestowanie w tradycyjne akcje może często wymagać sporego kapitału początkowego, ponieważ płacisz pełną cenę za każdą kupowaną akcję.

W przypadku większości brokerów CFD inwestor musi zapłacić jedynie 5% pełnej ceny akcji. W praktyce oznacza to, że przy tej samej wielkości kapitału można wejść na pozycję 20-krotnie większą w porównaniu z tradycyjnymi akcjami.

Kontrakty CFD na akcje charakteryzują się dźwignią finansową, co oznacza, że możesz potencjalnie osiągnąć wyższe zyski przy mniejszym kapitale. W ten sposób można zwiększyć zyski, ale rośnie również ryzyko strat.

3. FAANG: Najlepsze firmy technologiczne

FAANG to akronim pięciu największych spółek z sektora technologicznego amerykańskiej giełdy. Są to:

F — Facebook (FB)

A — Apple (AAPL)

A — Amazon (AMZN)

N — Netflix (NFLX)

G — Google (GOOG lub GOOGL)

Akcje FAANG są nie tylko powszechnie znane ze względu na charakter świadczonych usług, ale również ze względu na ich wielkość i rentowność spółek. Jednak dla traderów i inwestorów być może najważniejszą rzeczą jest to, że nadal mają duży potencjał wzrostu.

Akcje amerykańskie

Akcje brytyjskie

Akcje europejskie

Alibaba Aviva Adidas
Alphabet BP Airbus
Amazon easyJet BASF
Apple HSBC BNP Paribas
Facebook GSK Daimler
Microsoft Lloyds Deutsche Bank
Netflix Rio Tinto Kering
Pfizer Rolls-Royce Holdings LVMH
Tesla Tesco Sanofi
Walk Disney Co. Vodafone Siemens

 

Zalety handlu kontraktami CFD

Handel kontraktami CFD zapewnia większą elastyczność w otwieraniu pozycji handlowych „kupna” lub „sprzedaży” na wielu rynkach światowych i potencjalnie pozwala czerpać korzyści ze wzrostu lub spadku cen. Co więcej, zastosowanie dźwigni może zwiększyć Twoją ekspozycję na rynki.

Ale jaka jest dla Ciebie właściwa metoda handlu? Zobacz, jak handel kontraktami CFD na akcje wypada w porównaniu z tradycyjnym handlem akcjami (inwestowaniem).

 

Wady handlu kontraktami CFD

Kontrakty CFD na akcje oferują większą ekspozycję na rynki przy wykorzystaniu dźwigni, co może potencjalnie zwiększyć zyski. Jednak dźwignia finansowa może również zwiększyć straty. Należy również pamiętać, że w przeciwieństwie do tradycyjnego handlu, kontrakty CFD na akcje nie dają możliwości posiadania akcji.

Podczas handlu z dźwignią, w zależności od miejsca zamieszkania, możesz podlegać wymogom dotyczącym depozytu zabezpieczającego. Jeśli saldo na rachunku depozytowym spadnie poniżej wymaganej kwoty, Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte ze stratą.

 

Kontrakty CFD na akcje

Tradycyjny handel akcjami

Wykorzystanie dźwigni Zapłać pełną cenę
Wiele rynków Akcje i fundusze ETF
Nie jesteś właścicielem aktywów bazowych Własności aktywów bazowych
Zajmij pozycję krótką i skorzystaj ze spadków cen Brak możliwości zarabiania na spadkach cen
Żadnych przywilejów dla akcjonariuszy Przywileje akcjonariuszy i ewentualne prawo głosu
Możliwość zabezpieczenia swoich transakcji

Zabezpieczenie wymaga stosowania instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów terminowych i odwrotnych funduszy ETF)

Dzięki zastosowaniu odpowiednich platform, narzędzi i wtyczek inwestorzy mogą handlować akcjami online w sposób bardziej intuicyjny, również na urządzeniach przenośnych. Dla osób poszukujących odpowiedniej platformy transakcyjnej do handlu kontraktami CFD na akcje, są to najlepsze narzędzia do rozważenia.

 

MetaTrader 4

MetaTrader 4 to doskonała opcja dla traderów internetowych, którzy szukają przewagi handlowej. Platforma jest prosta w obsłudze i oferuje rozbudowaną funkcjonalność dla profesjonalistów, umożliwiając dostęp do nieograniczonych możliwości handlowych.

 

AutoChartist

AutoChartist stale skanuje rynek pod kątem możliwości handlowych dostosowanych do Twoich indywidualnych preferencji na podstawie cen w czasie rzeczywistym i konkretnych konfiguracji, a następnie informuje Cię o potencjalnych transakcjach.

 

Copy trading

Copy trading to forma handlu społecznościowego, która może stanowić sprytną alternatywę dla tradycyjnego handlu. Copy trading jest szczególnie przydatny, jeśli potrzebujesz przerwy od analizy rynku, masz mało czasu na handel lub masz problem z podjęciem decyzji, na jakich rynkach handlować.

 

5 narzędzi i wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem

1. Używaj zleceń stop-loss

Stop-loss to z góry określony poziom, na którym transakcja zamyka się automatycznie po osiągnięciu ustalonej ceny. To jest jak siatka bezpieczeństwa, która pomoże zapobiec nadmiernym stratom.

Należy pamiętać, że zlecenia stop-loss mają „poślizg”, czyli między żądaną a rzeczywistą ceną realizacji może wystąpić różnica, gdy ceny rynkowe zmieniają się zbyt szybko. Aby zabezpieczyć się przed poślizgiem, zamiast zlecenia rynkowego możesz użyć zlecenia z limitem ceny.

 

2. Używaj zleceń take-profit

Chcesz zabezpieczyć swoje zyski, zanim zmiany cen zmienią kierunek? Ustaw poziom take-profit, a kiedy rynek osiągnie określony poziom, Twoja transakcja zostanie automatycznie zamknięta i zablokuje Twój zysk.

 

3. Używaj zleceń trailing stop

Trailing stop ma na celu ograniczenie strat ORAZ zablokowanie zysków; pomyśl o tym jak o stop-lossie z dodatkową elastycznością. Limit znajduje się w określonej odległości od aktualnej ceny i porusza się w górę i w dół wraz z rynkiem.

 

4. Dostosuj wielkość lota

W tradingu rozmiar ma znaczenie. Im większa pozycja, tym większy potencjalny zwrot, ALE także większe ryzyko. Aby określić odpowiednią wielkość transakcji, zastanów się, ile jesteś skłonny(-a) stracić, jeśli transakcja się nie powiedzie.

 

5. Korzystaj z kalkulatorów

Skorzystaj z kalkulatorów, aby pomóc w ustawieniu transakcji.

Kalkulator wkładu zabezpieczającego: Zobacz, jaki depozyt zabezpieczający jest potrzebny do otwarcia pozycji.

Kalkulator zysków/strat: Pomaga oszacować zyski i straty oraz ustawić poziomy stop-loss i take-profit.

Kalkulator pipsów: Szacuje potencjalne zyski lub straty na podstawie ruchów pipsów.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Czy handel kontraktami CFD na akcje jest bezpieczny?

Wszystkie produkty lewarowane, w tym kontrakty CFD na akcje, niosą ze sobą pewien stopień ryzyka. Zalecamy stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem, które odpowiadają Twojemu konkretnemu stylowi i strategii handlowej. Axi oferuje kompleksową gamę zasobów edukacyjnych, które pomogą lepiej zrozumieć ryzyko w handlu i sposoby zarządzania nim.


Czy kupując kontrakty CFD na akcje, jesteś właścicielem aktywów bazowych?

Nie, nie jesteś właścicielem aktywów bazowych. Handlując kontraktami CFD na akcje, po prostu handlujesz zmianami cen instrumentu bazowego.


Czy handel kontraktami CFD na akcje jest tańszy niż tradycyjny handel akcjami?

Handel kontraktami CFD na akcje pozwala na handel przy użyciu dźwigni, co oznacza, że możesz spekulować na zmianach cen akcji przy mniejszej ilości kapitału, niż byłoby to normalnie wymagane do zakupu i przejęcia na własność fizycznej akcji.

Należy pamiętać, że handel z dźwignią podlega również wymogom dotyczącym depozytu zabezpieczającego. Jeśli saldo na rachunku depozytowym spadnie poniżej wymaganej kwoty, Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte ze stratą.


Czym handel akcjami różni się od handlu na rynku forex?

W porównaniu z handlem na rynku forex na giełdę wpływa kilka czynników. Na akcje szczególnie wpływają wiadomości dotyczące wyników finansowych spółki bazowej i trendów na świecie. Na przykład cena akcji firmy technologicznej NVIDIA mocno wzrosła ze względu na wzrost popularności Bitcoina, który do jego wydobycia wymagał kart graficznych NVIDIA.


Ile pieniędzy potrzeba, aby handlować kontraktami CFD na akcje?

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że handel kontraktami CFD na akcje wymaga dużych nakładów finansowych. O ile prawdą jest, że handel tradycyjnymi akcjami może wymagać dużego kapitału — na przykład mając kapitał w wysokości 1000 dolarów, można kupić tylko 2 akcje Netflix wycenione na 500 dolarów — nie można powiedzieć tego samego o kontraktach CFD na akcje. Dzięki wykorzystaniu dźwigni możesz kupić nawet 40 kontraktów CFD na akcje Netflix przy tej samej wysokości kapitału. 

Handlując kontraktami CFD, możesz zostać obciążony opłatami za jednodniowe transakcje lub opłatami za swap. Oznacza to, że poniesiesz opłaty zależne od czasu utrzymywania otwartych pozycji. Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w naszym wykazie produktów.   


Jakie są najlepsze akcje amerykańskie dla mniej doświadczonych traderów?

Traderzy często pytają, jakie są najlepsze kontrakty CFD na akcje. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej handluje się bardziej popularnymi akcjami. Dzieje się tak dlatego, że akcje tych spółek często cieszą się dużym zainteresowaniem mediów, a każdy ich ruch jest omawiany na dużych forach dyskusyjnych. Jest to rodzaj funkcji samoregulującej, która zapobiega wprowadzaniu inwestorów w błąd przez niedokładne i fałszywe informacje.


Jakimi akcjami można handlować?

W Axi oferujemy szeroką gamę akcji, które zapewniają naszym klientom wiele możliwości handlowych. Axi oferuje obecnie ponad 100 kontraktów CFD na akcje na rynkach Wielkiej Brytanii, USA i Europy. Pełny przegląd wszystkich kontraktów CFD na akcje i ich aktywnych stref czasowych znajdziesz w naszym wykazie produktów


Jakie są koszty handlu kontraktami CFD na akcje w Axi?

Axi nie pobiera prowizji od transakcji CFD na akcje.

Opłaty pobierane są ze spreadem. Aby obliczyć całkowity koszt spreadu, możesz po prostu pomnożyć wartość pieniężną pozycji na punkt przez spread. Należy zauważyć, że wielkość pozycji CFD opiera się na kontraktach lub lotach, co oznacza, że obliczenia obejmują dodatkowy krok.

Za utrzymywanie pozycji przez noc mogą obowiązywać opłaty. Stawki jednodniowego przechowywania kontraktów CFD na akcje opierają się na bazowej stopie międzybankowej dla waluty danej akcji powiększonej o 2,5% w przypadku pozycji kupna i pomniejszonej o 2,5% w przypadku pozycji sprzedaży (mogą obowiązywać wyjątki). Więcej informacji na temat opłat oraz godziny handlowe można znaleźć w naszym wykazie produktów.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo