Na czym polega handel indeksami i jak nimi handlować?

Indices /
Milan Cutkovic

Co to są indeksy?

Indeks to sposób pomiaru wyników grupy aktywów. W tradingu pojęcie to dotyczy spółek notowanych na giełdzie i cen ich akcji.

Jednym z najlepszych i najbardziej znanych indeksów na świecie jest indeks Dow Jones. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) odzwierciedla ogólne wyniki 30 największych firm w USA. Jeśli średnia cena tych 30 spółek rośnie, rośnie również wartość wskaźnika DJIA. Jeśli średnia cena tych 30 spółek spada, wartość wskaźnika DJIA spada razem z nią.

Czym jest rynek indeksów?

Rynek indeksów to rynek, na którym dokonuje się obrotu indeksami i powiązanymi produktami finansowymi. Rynek ten tworzą najlepsze grupy indeksów z różnych krajów i reprezentujących różne sektory.

Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych indeksów na świecie. Wiele z nich obejmuje akcje spółek typu „blue chip”. Spółki typu blue chip mają zazwyczaj ugruntowaną pozycję, są uważane za liderów rynku w swojej branży i prawdopodobnie posiadają kapitalizację rynkową o wartości sięgającej miliardów dolarów.

 • Dow Jones Industrial Average: Jeden z czołowych amerykańskich indeksów giełdowych, skupiający 30 dużych spółek notowanych na giełdzie w USA.
 • S&P 500: Najpopularniejszy amerykański indeks giełdowy, obejmujący 500 największych spółek notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych.
 • EURO STOXX 50: Obejmuje 50 największych spółek notowanych na giełdzie w strefie euro. Można go postrzegać jako wersję indeksu Dow Jones dla strefy euro.
 • Nasdaq 100: Jeden z najbardziej śledzonych indeksów na świecie, obejmujący głównie największych graczy w sektorze technologicznym. Pomimo swojej nazwy w rzeczywistości obejmuje 101 akcji wyemitowanych przez 100 największych spółek spoza sektora finansowego notowanych na NASDAQ.
 • FTSE 100: Indeks obejmujący 100 spółek o największej kapitalizacji rynkowej notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • DAX 40: Najważniejszy indeks giełdowy w Niemczech, obejmujący 40 największych spółek typu blue chip notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
 • CAC 40: indeks obejmujący 40 największych spółek typu blue chip notowanych na giełdzie Euronext w Paryżu.
 • Nikkei 225: Główny indeks giełdowy w Japonii. Jest to indeks ważony ceną, śledzący wyniki 225 dużych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio (TSE).
 • Hang Seng: śledzi wyniki 73 dużych spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu.
 • ASX 200: indeks referencyjny dla australijskiej giełdy papierów wartościowych. Obejmuje 200 spółek notowanych na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z największą kapitalizacją rynkową.

Czym jest handel indeksami?

Handel indeksami polega na kupnie i sprzedaży określonego indeksu giełdowego. Traderzy spekulują na temat wzrostu lub spadku wartości indeksu, co decyduje o tym, czy będą go kupować (zajmować pozycję długą), czy sprzedawać (zajmować pozycję krótką).

Ważne jest, aby zrozumieć, że indeks jedynie odzwierciedla wyniki grupy akcji, a handel indeksami nie oznacza zakupu żadnych akcji, aby przejąć je na własność. Zamiast tego handlujesz średnimi wynikami lub zmianami cen grupy akcji. Gdy cena akcji spółek wchodzących w skład indeksu rośnie, wartość indeksu również wzrasta. Jeśli natomiast ich cena spada, wartość indeksu spada razem z nią.

Aby zrozumieć, czym jest handel indeksami, musimy zbadać czynniki stojące za ruchem cen.

Ruch cen indeksów jest zależny przede wszystkim od czynników zewnętrznych. Cena spadnie w czasach niepewności, która osłabia gospodarkę danego kraju. Do czynników, które mogą mieć wpływ na cenę indeksu, należą:

 • Wiadomości globalne: Zdarzenia, takie jak klęski żywiołowe, pandemie, niestabilność polityczna, konflikty i wojny, mogą mieć duży wpływ na indeksy. Ich wpływ może się ograniczać tylko do jednego kraju (np. trzęsienie ziemi w Japonii) albo może mieć skutki globalne (np. wojna między co najmniej dwoma krajami).
 • Wiadomości gospodarcze: Wydarzenia i spotkania gospodarcze, takie jak decyzje banku centralnego w sprawie stóp procentowych, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, umowy handlowe i wskaźniki zatrudnienia, mogą mieć duży wpływ na indeksy. Niektóre z nich mogą być specyficzne tylko dla jednego indeksu; na przykład dane dotyczące zatrudnienia w Wielkiej Brytanii będą wpływać głównie na indeks FTSE 100 (główny indeks giełdowy Wielkiej Brytanii). Inne wydarzenia, takie jak posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, mogą mieć wpływ na indeksy na całym świecie, ponieważ USD jest walutą dominującą na świecie.
 • Zmiana portfela indeksu: Dodanie lub usunięcie akcji jakiejś spółki z indeksu giełdowego może mieć wpływ na cenę indeksu. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany portfela indeksu są korzystne dla inwestorów, ponieważ sprawiają, że w indeksie pozostaną tylko odpowiednie spółki. Jednym z przykładów jest słynna niegdyś firma fotograficzna Kodak. Przez długi czas była częścią zarówno Dow Jones 30, jak i S&P 500, ale ostatecznie wypadła z obu indeksów ze względu na przedłużające się trudności i spadek kapitalizacji rynkowej.
 • Wiadomości ze spółki: Wyniki finansowe, fuzje i przejęcia, zmiany na kierownictwie i inne ważne wiadomości dotyczące danej spółki – wszystko to może mieć wpływ na indeks, do którego należy spółka. Im wyższa waga spółki, tym większy będzie wpływ tych wiadomości na indeks. Na przykład ogłoszenie przez Apple wyniku znacznie lepszego od przewidywań miałoby pozytywny wpływ zarówno na indeks S&P 500, jak i NASDAQ 100.

 

Na czym polega handel indeksami?

Kiedy handlujesz indeksami online, masz do dyspozycji dwa główne typy kontraktów: „gotówkowe” CFD na indeksy i „terminowe” CFD na indeksy. Główną różnicą między rynkiem gotówkowym a rynkiem terminowym jest to, że na rynku gotówkowym nie ma daty wygaśnięcia. Natomiast rynek kontraktów terminowych ma datę wygaśnięcia, zwykle nazywaną „rolowaniem”. Kontrakt terminowy jest w rzeczywistości umową między kupującym a sprzedającym dotyczącą ceny, jaką kupujący musi zapłacić w określonym terminie w przyszłości.

Są dwa główne typy indeksów, którymi możesz handlować:

 • Gotówkowe kontrakty CFD na indeksy: Charakteryzują się węższymi spreadami opartymi na cenach spot i są bardziej odpowiednie dla inwestorów krótkoterminowych. Inwestorzy handlujący kontraktami CFD (kontrakty różnicowe) raczej unikają utrzymywania pozycji przez noc, aby nie płacić nocnych opłat transakcyjnych i wolą otworzyć transakcje ponownie następnego dnia.
 • Terminowe kontrakty CFD na indeksy: Terminowe kontrakty CFD na indeksy są oparte na przyszłej cenie indeksów i częściej wybierają je inwestorzy średnio- i długoterminowi. Dzieje się tak dlatego, że ten rodzaj handlu nie wiąże się z finansowaniem jednodniowym ani opłatami swap.

Przykład transakcji kontraktami CFD na indeksy:

załóżmy, że indeks FTSE notowany jest obecnie na poziomie 6659,97.

Twoje wskaźniki techniczne podają sygnał wejścia, zakładając, że nastroje rynkowe są pozytywne w stosunku do FTSE, więc decydujesz się na zakup jednego lota. Taka pozycja zapewnia zysk lub stratę w wysokości 1 USD za każdy punkt ruchu ceny.

Dwa dni później, zgodnie z oczekiwaniami, indeks FTSE wzrósł i jest notowany na poziomie 6701,97. Teraz Twój zysk zostanie obliczony poprzez odjęcie ceny otwarcia od ceny zamknięcia:

(6701,97 - 6659,97) x 1 USD = 42 USD.

Uwaga: W powyższym przykładzie zyski i straty obliczane są w walucie regionu, z którym związany jest indeks. Jednak u większości brokerów zyski i straty są automatycznie przeliczane na wybraną walutę konta w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnego kursu wymiany.

Jakie są najlepsze ramy czasowe do handlowania indeksami?

W ciągu tygodnia giełdowego są pewne okresy, w których wolumeny rynkowe i ceny są zwykle bardziej aktywne ze względu na liczne wiadomości i wydarzenia rynkowe od poprzedniego zamknięcia. Dla doświadczonych traderów okres między 9:30 a 10:30 ET jest jedną z najlepszych godzin w ciągu dnia, ponieważ oferuje największe ruchy w najkrótszym czasie.

Należy również wziąć pod uwagę, że handel różnymi indeksami odbywa się w różnych terminach, w zależności od konkretnej giełdy. Jeśli dopiero zaczynasz handlować, lepiej będzie unikać handlu w godzinach, kiedy duża zmienność może powodować szybkie wahania cen. Może to być jednak idealny czas na naukę poprzez obserwację i analizę zachowań rynkowych.

Optymalny czas na handel to po prostu moment otwarcia giełd w różnych strefach czasowych. Ponieważ rynki indeksowe nie działają w sposób ciągły tak, jak rynek walutowy, należy wybrać optymalny moment na otwarcie transakcji.

 

Dlaczego warto handlować indeksami?

Indeksy dają możliwość handlu w kierunku całego rynku akcji.

Na przykład, jeśli spodziewasz się, że Stany Zjednoczone zmierzają w stronę recesji, a na giełdzie będą spadki, otwieranie krótkich pozycji na wielu różnych akcjach byłoby nieefektywne, niewygodne i kosztowne. Zamiast tego możesz zająć jedną krótką pozycję CFD na indeksie Dow Jones 30 i czerpać zyski z potencjalnego spadku indeksu.

Indeksy zapewniają także dywersyfikację. Możesz czuć się komfortowo, handlując tylko jedną klasą aktywów (np. forex), ale jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której Twoja strategia już nie działa, na przykład z powodu braku zmienności, może to być okazja do przetestowania swojej strategii na innych produktach.

Indeksy charakteryzują się dużą płynnością, co oznacza, że nadają się zarówno do handlu krótkoterminowego, jak i długoterminowego.

 

Jak handlować indeksami

Dostęp do indeksów ma każdy, kto ma połączenie z Internetem oraz komputer lub smartfon. Indeksami można handlować pięć dni w tygodniu, a na początek nie są potrzebne duże pieniądze. Oto krótki poradnik krok po kroku dotyczący handlu indeksami:

 1. Wybierz renomowanego brokera: Poszukaj brokera, który jest licencjonowany i regulowany, ma dobrą reputację na rynku i oferuje wszystkie indeksy, którymi chcesz handlować.
 2. Otwórz konto tradingowe: Po wybraniu brokera musisz otworzyć konto tradingowe. To powinien być prosty i bezpłatny proces. Pamiętaj, że renomowany broker będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość dla bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami.
 3. Zasil swoje konto: Po zweryfikowaniu konta będziesz musiał(a) wpłacić środki, za które chcesz handlować. Większość brokerów akceptuje depozyty w popularnych walutach, w tym USD, EUR i GBP.
 4. Wybierz indeks, którym chcesz handlować: Po zasileniu konta możesz wybrać indeks, którym chcesz handlować. Do popularnych instrumentów należą Dow Jones 30, S&P 500, DAX 40 i FTSE 100.
 5. Określ swoją strategię handlową: Zanim rozpoczniesz transakcję, musisz wybrać swoją strategię handlową. To wymaga podjęcia decyzji, ile chcesz zainwestować, ustawienia zleceń stop-loss i take-profit oraz określenia tolerancji na ryzyko. Warto się również zastanowić, ile jesteś gotowy(-a) stracić, jeśli transakcja się nie powiedzie.
 6. Rozpocznij transakcję: Po podjęciu decyzji o wyborze strategii handlowej możesz rozpocząć transakcję. Polega to na wyborze kwoty, którą chcesz zainwestować, wyborze kierunku transakcji (kupno lub sprzedaż) oraz ustawieniu zleceń stop-loss i take-profit.
 7. Monitoruj swoją transakcję: Po rozpoczęciu transakcji musisz ją monitorować, aby się upewnić, że przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Możesz zamknąć transakcję w dowolnym momencie, aby zrealizować zyski lub ograniczyć straty.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli dopiero zaczynasz handel indeksami, ważne jest, aby zdobyć wiedzę na temat działania rynku i związanych z nim zagrożeń. Najlepiej jest rozpocząć swoją podróż inwestycyjną z niewielką kwotą pieniędzy, którą możesz stracić, jeśli transakcje się nie powiodą.

 

Zalety handlu indeksami

Jest kilka powodów, dla których indeksy od wielu lat cieszą się popularnością wśród początkujących traderów i doświadczonych inwestorów. Są to m.in.:

 • Szeroka ekspozycja rynkowa: Indeksy handlowe pozwalają uzyskać ekspozycję na zdywersyfikowany koszyk akcji lub aktywów, zapewniając migawkę całego rynku lub określonego sektora.
 • Elastyczność: Handel indeksami umożliwia elastyczny dobór strategii handlowych. Możliwość zajmowania długich lub krótkich pozycji oznacza, że możesz wykorzystać spadające lub rosnące ceny indeksów giełdowych.
 • Mniej potrzebnego kapitału: Do rozpoczęcia handlu indeksami wystarczy minimalny kapitał, a koszty są niższe niż w przypadku handlu właściwymi kontraktami terminowymi.
 • Jedno konto tradingowe: Potrzebujesz tylko jednego konta tradingowego, aby uzyskać dostęp do wielu indeksów z całego świata, w tym ASX 200, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei 225 i DAX 30.
 • Dywersyfikacja: Handel indeksami umożliwia dywersyfikację poprzez rozłożenie inwestycji na wiele różnych akcji, zmniejszając wpływ wyników poszczególnych akcji na portfel.
 • Dostępność: Handel indeksami zapewnia dostęp do rynków, do których bezpośredni dostęp może być trudny lub zbyt kosztowny, takich jak zagraniczne giełdy lub określone sektory.
 • Niższe koszty transakcji: W porównaniu do handlu pojedynczymi akcjami handel indeksami wiąże się z niższymi kosztami transakcyjnymi, ponieważ w ramach jednej transakcji można uzyskać ekspozycję na szeroką gamę papierów wartościowych.
 • Dźwignia: Wiele produktów przeznaczonych do handlu indeksami, takich jak kontrakty terminowe i kontrakty CFD, oferuje dźwignię finansową, umożliwiającą kontrolowanie większej pozycji przy mniejszym kapitale. Zwiększa to zarówno potencjalne zyski, jak i straty.
 • Płynność: Główne indeksy charakteryzują się zazwyczaj dużą płynnością, co oznacza, że na rynku jest wielu kupujących i sprzedających. Pozwala to na efektywną realizację transakcji przy minimalnym poślizgu.
 • Zabezpieczenie: Handel indeksami można wykorzystać jako zabezpieczenie, aby zrównoważyć potencjalne straty w innych częściach portfela. Na przykład, jeśli masz portfel bogaty w akcje, możesz użyć kontraktów terminowych na indeksy, aby zabezpieczyć się przed ogólnym pogorszeniem koniunktury na rynku.

Wady handlu indeksami

 • Zmienność: Handel indeksami może charakteryzować się dużą zmiennością i podlega nagłym i znaczącym wahaniom cen. Ta zmienność może prowadzić do znacznych zysków lub strat, w zależności od warunków rynkowych.
 • Ograniczone godziny handlu: Handel indeksami zazwyczaj odbywa się w godzinach otwarcia giełdy, na której notowany jest indeks. Oznacza to, że inwestorzy mogą napotkać ograniczenia w zakresie otwierania i zamykania pozycji, co może być niekorzystne dla tych, którzy wolą handlować poza tradycyjnymi godzinami otwarcia giełd lub na innych rynkach, które handlują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Większe ryzyko luk: Ponieważ indeksy nie są otwarte 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu, ryzyko wystąpienia dużych luk rynkowych jest wyższe niż na rynku Forex. Dlatego niektórzy inwestorzy wolą zamykać swoje pozycje przed zamknięciem giełdy.
 • Ryzyko związane z dźwignią: Chociaż dźwignia może zwiększyć zyski, zwiększa również ryzyko wystąpienia znacznych strat. Niedoświadczeni inwestorzy mogą mieć trudności z zarządzaniem ryzykiem związanym z dźwignią finansową.
 • Brak kontroli: Ponieważ indeksy składają się z wielu akcji, inwestorzy mają niewielką kontrolę nad wynikami poszczególnych składników. Nawet jeśli pojedyncza spółka w indeksie radzi sobie wyjątkowo dobrze, jej wpływ na cały indeks może być minimalny i odwrotnie.
 • Brak analizy fundamentalnej: Handel indeksami często opiera się bardziej na analizie technicznej i trendach rynkowych niż na szczegółowej analizie fundamentalnej poszczególnych akcji. Może to ograniczyć zdolność inwestorów do rozpoznawania niedowartościowanych lub przewartościowanych akcji na podstawie ich wyników finansowych lub innych czynników specyficznych dla spółki.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Jak obliczane są ceny indeksów?

Obliczanie cen indeksów giełdowych jest obecnie łatwiejsze dzięki zastosowaniu takich metod jak kapitalizacja rynkowa, która mierzy wartość akcji spółki w ujęciu całkowitej wartości rynkowej w dolarach, oraz formuła ważenia ceny.

Aby obliczyć tę wartość, należy pomnożyć liczbę akcji spółki pozostających w obrocie przez aktualną wartość rynkową akcji. Dzięki tej metodzie większą wagę przypisuje się firmom o wyższych cenach akcji, co oznacza, że zmiany ich wartości będą miały większy wpływ na bieżącą wartość indeksu giełdowego, którego są członkiem.


Jaka jest różnica między handlem indeksami a handlem akcjami?

Obrót akcjami polega na handlu akcjami określonych spółek zgodnie z ich indywidualną wyceną. Gdy kupisz akcje, otrzymasz je od sprzedającego i przejmiesz na własność.

Handel indeksami to handel koszykiem akcji tworzących indeks za pośrednictwem jednego instrumentu. Indeks śledzi koszyk akcji, który jest wskaźnikiem ogólnej reprezentacji całego rynku akcji (np. S&P 500) lub może obejmować wyspecjalizowany segment giełdy, taki jak spółki technologiczne (NASDAQ).


Czy handel indeksami jest opłacalny?

Podejmując decyzję, czy handel indeksami może być dla Ciebie opłacalny, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, ale sukces jest możliwy. Zyski z handlu naturalnie różnią się w zależności od wyborów dokonanych przez tradera i sytuacji rynkowej. Kiedy rynki są niestabilne, ruchy cen są większe, a zatem potencjał zysku lub straty też jest większy.


Którymi indeksami najlepiej handlować?

Choć inwestorzy długoterminowi, np. fundusze emerytalne, uważnie je śledzą, krótkoterminowi inwestorzy obracający kontraktami CFD mają tendencję do spekulacji na indeksach. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z handlem indeksami, oto najbardziej popularne indeksy, które warto wziąć pod uwagę:

 • Dow Jones Industrial Average (US 30) 
 • Standard & Poor’s 500 (S&P 500) 
 • Nasdaq (Composite i Nasdaq 100)
 • UK FTSE 100 (FTSE 100) 


Jaka jest maksymalna dźwignia, jaką mogę mieć podczas handlu kontraktami CFD na indeksy?

Traderzy korzystają z dźwigni, gdy mają niewielki kapitał, ale chcą ekspozycji na transakcje o większej wartości. Handel lewarowany polega na pożyczaniu pewnej sumy pieniędzy, zwykle od brokera, która finansuje tradera i pozwala mu kupować i sprzedawać instrumenty handlowe. Maksymalna dźwignia dostępna podczas handlu indeksami na standardowych kontach tradingowych jest uzależniona od regionu.


Jakie są najlepsze strategie handlu indeksami?

Nie ma optymalnej strategii handlu indeksami, więc najlepiej zacząć od strategii, która najbardziej pasuje do Twojego stylu i celów. Zapoznaj się z najpopularniejszymi strategiami handlu indeksami, takimi jak handel pozycyjny i strategia handlu na wybicia, aby odkryć tę, która będzie dla Ciebie najlepsza.

Niezależnie od strategii, handel indeksami zmniejsza ryzyko i wydatki ponoszone w związku z obrotem poszczególnymi akcjami, a także skutkuje bardziej zróżnicowanym portfelem przy mniejszej zmienności cen. Ponieważ wiele głównych indeksów giełdowych jest wiarygodnym prognostykiem zarówno gospodarki krajowej, jak i światowej, inwestorzy mogą stosować skuteczne taktyki handlu indeksami, aby zyskać przewagę konkurencyjną.


Czy mogę sprzedać kontrakty terminowe przed wygaśnięciem?

Tak, możesz sprzedać kontrakty terminowe przed ich wygaśnięciem. Nie musisz trzymać kontraktu terminowego do czasu jego wygaśnięcia; większość traderów zamyka swoje kontrakty przed datą wygaśnięcia. Można to zrobić, kupując kontrakt przeciwny, który unieważni istniejący kontrakt, lub sprzedając swój kontrakt.


Jakie są marże i wartości ticków na indeksach?

Wymagane marże dla indeksów akcji w Axi zaczynają się już od 0,5%. Rozmiary ticków są zmienne, zgodnie z opisem w wykazie produktów.

Wartości ticków na indeksach to minimalne wahania cen ustalane przez giełdę. Rozmiary ticków są wymienione w „specyfikacjach kontraktów” ustalanych przez giełdy kontraktów terminowych i są kalibrowane w celu zapewnienia płynności i efektywności rynków poprzez spread tick-bid-ask.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo