Na czym polega handel forex i jak handlować na rynku forex?

Forex /
Milan Cutkovic

Co to jest forex?

Forex to skrót od angielskich słów „foreign exchange” czyli „wymiana walut” i odnosi się do globalnego rynku, na którym są kupowane i sprzedawane waluty. Mówiąc najprościej, forex oznacza wymianę jednej waluty na inną. Na przykład wszyscy, którzy wybrali się kiedyś na zagraniczne wakacje i wymienili walutę, której zwykle używają, na lokalną walutę używaną w miejscu docelowym, wykonali transakcję forex!

Oczywiście rynek forex (znany również jako „FX”) to znacznie więcej niż tylko pieniądze na wakacje. W rzeczywistości rynek forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie, przez który codziennie przepływają biliony dolarów. Od międzynarodowych płatności biznesowych po osoby zamawiające towary online za granicą — wymiana walut jest jednym z kluczy do globalnego handlu i inwestycji w każdym kraju i w każdej walucie, od bahta po juana.

 

Czym jest rynek forex?

Rynek forex nie jest rynkiem fizycznym. Zamiast tego jest to zdecentralizowana sieć globalna, która działa 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Na rynku forex inwestorzy kupują i sprzedają pary walutowe według ich wartości w stosunku do siebie.

Jeśli na przykład mieszkasz w USA i podróżujesz do Europy, dolarami amerykańskimi (USD) możesz zapłacić za euro (EUR). Na rynku forex transakcja ta jest oznaczona symbolami EUR/USD.

Ponieważ rynek forex działa w modelu zdecentralizowanym, bez fizycznego punktu kontroli ani centralnej giełdy, nie kontroluje go żadna osoba ani organizacja. Zamiast tego transakcje elektroniczne odbywają się bezpośrednio między dwiema stronami; nazywa się to rynkiem OTC czyli z ang. „over the counter” (przez ladę, bez pośredników). Można o nim myśleć jak o rozległej sieci cyfrowej, w której transakcje przepływają swobodnie między bankami, instytucjami finansowymi i osobami fizycznymi na całym świecie.

Na wartość walut na rynku wymiany walut wpływa wiele czynników; inflacja, wzrost gospodarczy, zaufanie konsumentów w danym kraju, dane dotyczące bezrobocia, a nawet ceny domów — wszystko to może mieć wpływ na pozycję waluty na rynku.

Aby pomóc w zrozumieniu ruchów na rynku forex, możesz się odwołać do kalendarza ekonomicznego forex i zobaczyć, jak zmiany cen korelują z wydarzeniami, takimi jak komunikaty prasowe i publikacja danych ekonomicznych.

Globalny charakter rynku forex oznacza, że działa on 24 godziny na dobę, a w okresach największego ruchu wolumen transakcji ulega przesunięciu pomiędzy głównymi centrami finansowymi w różnych strefach czasowych.

 

Jakie są różne rodzaje rynków forex?

Dla traderów dostępne są trzy rodzaje rynków walutowych:

 • Rynek kasowy forex: To największy rynek na świecie i być może byłeś(-aś) jego częścią, nawet o tym nie wiedząc. Za każdym razem, gdy ktoś udaje się do banku w celu wymiany walut, uczestniczy w rynku kasowym forex.
 • Rynek kontraktów terminowych forex: Para walutowa o określonej wielkości jest kupowana lub sprzedawana w ramach kontraktu terminowego w określonym dniu i o określonej godzinie. Rynek ten działa na giełdach kontraktów terminowych (tzw. futures) na całym świecie. Są to prawnie wiążące umowy, które eksponują sprzedającego na ryzyko, że cena waluty będzie się wahać na rynku kasowym przed datą zakończenia kontraktu.
 • Rynek kontraktów terminowych typu forward: Rynek ten funkcjonuje pomiędzy klientem a bankiem lub pomiędzy dwoma bankami. W przeciwieństwie do kontraktów futures, które mają ustandaryzowane cechy pod względem wielkości i daty, kontrakty typu forward są elastyczne i dostosowane do wymagań inwestora.

 

Co powoduje zmiany cen walut na rynkach forex?

W dzisiejszej, szeroko powiązanej i zglobalizowanej gospodarce, ceny instrumentów handlowych, w tym par walutowych, stale się zmieniają i wahają.

Na wolumen obrotu i transakcje na rynkach walutowych zawsze wpływa podaż i popyt tak, jak na każdym innym rynku finansowym: im większy popyt na walutę, tym wyższa będzie jej cena. Ale istnieje również wiele innych kluczowych czynników, które mogą wpływać na ceny par walutowych. Są to między innymi:

 • Decyzje banków centralnych: Banki centralne na całym świecie są odpowiedzialne za ustalanie stóp procentowych dla danego kraju. Na rynku forex inwestorzy na ogół preferują waluty o wysokim oprocentowaniu w porównaniu z innymi walutami. Jeśli handlujesz na rynku forex, dobrym pomysłem jest śledzenie decyzji banków centralnych powiązanych z „dużymi” parami walutowymi: Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Banku Anglii (BoE), Banku Kanady (BoC), Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Banku Rezerw Australii (RBA), Bank Japonii (BoJ), Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) i Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ).
 • Dane ekonomiczne: Dane o zatrudnieniu, poziom produktu krajowego brutto (PKB), inflacja, nastroje biznesowe i nastroje konsumentów — wszystko to ma wpływ na ruch par walutowych. Monitorowanie kalendarza ekonomicznego i trendów rynkowych na platformie transakcyjnej online pomaga być na bieżąco z najważniejszymi publikacjami danych ekonomicznych.
 • Sesje handlowe: Powszechnie wiadomo, że wolumeny obrotów i aktywność mogą być niewielkie lub powolne podczas otwarcia rynku w strefie czasowej Japonia/Azja. Wolumen obrotów i aktywność zwykle rosną wraz z rozpoczęciem sesji w Wielkiej Brytanii/Europie, a płynność osiągnie swój szczyt w okolicach zamknięcia sesji w Wielkiej Brytanii i otwarcia sesji w USA. Sesje w Londynie i Nowym Jorku są zazwyczaj najbardziej aktywne ze względu na nakładanie się czasu pomiędzy tymi głównymi ośrodkami finansowymi. W określonych godzinach na rynku forex niektóre waluty są bardziej płynne, np. JPY podczas sesji w Tokio lub GBP podczas sesji w Londynie.
 • Czynniki geopolityczne: Wojny, kryzysy polityczne, niepokoje na świecie i inne powiązane wydarzenia mogą również wpływać na rynki walutowe. Niektóre waluty radzą sobie dobrze, gdy na rynkach panuje podwyższony poziom niepewności, podczas gdy inne podążają wówczas w przeciwnym kierunku.

 

O której godzinie otwierają się rynki forex?

Rynki forex są otwarte 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Oficjalne godziny otwarcia to okres od 17:00 EST w niedzielę do 16:00 EST w piątek. EST odnosi się do strefy czasowej, w której znajdują się takie miasta, jak Nowy Jork, Boston, Atlanta i Orlando w USA oraz Ottawa w Kanadzie.

Zawsze podczas omawiania rynku forex widoczne jest również oznaczenie strefy czasowej UTC. Skrót ten oznacza „Coordinated Universal Time” czyli koordynowany czas uniwersalny i jest zgodny ze strefą czasową GMT, czyli Greenwich Mean Time. Londyn w Wielkiej Brytanii znajduje się w strefie UTC.

Ponieważ żaden z rynków nie jest nadrzędny wobec pozostałych, godziny handlu forex opierają się na godzinach otwarcia handlu w danym kraju uczestniczącym. Sesje handlowe w Londynie i Nowym Jorku w pewnym stopniu się pokrywają, dlatego o tej porze dnia często występuje duży wolumen obrotów. Kursy wymiany walut na następną dobę ustalane są o godzinie 16:00 czasu londyńskiego/UTC.

 

Jak regulowany jest rynek forex?

Mimo że rynek ten działa w ponad 180 krajach, nie ma żadnej organizacji, która byłaby odpowiedzialna za jego regulację. Jednak na całym świecie istnieje ponad 50 niezależnych organów zarządzających, które nadzorują handel na rynku forex w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności.

Do najważniejszych organów regulacyjnych nadzorujących działalność walutową należą Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) w Wielkiej Brytanii oraz Urząd Monetarny Singapuru (MAS). Te organy regulacyjne ustalają standardy, których muszą przestrzegać wszyscy dostawcy usług finansowych, np. wymogi w zakresie rejestracji, licencjonowania i audytu, i mogą wkroczyć, jeśli okaże się, że usługodawca narusza przepisy ustawowe lub wykonawcze.

Dzięki tym instytucjom inwestorzy na rynku forex mają większą pewność, że usługa handlowa, z której korzystają, jest uczciwa i etyczna.

 

Jakimi głównymi parami walutowymi można handlować?

Najbardziej znane i najczęściej wymieniane są pary „dużych” walut. Jest to kombinacja dolara amerykańskiego (USD) będącego przedmiotem transakcji w stosunku do jednej z siedmiu innych głównych walut: euro (EUR), funta brytyjskiego (GBP), franka szwajcarskiego (CHF), jena japońskiego (JPY), dolara kanadyjskiego (CAD), dolara australijskiego (AUD) lub dolara nowozelandzkiego (NZD). Cztery najpopularniejsze pary walutowe pod względem wolumenu to EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD i USD/CHF.

Pary walutowe spoza tej grupy — głównie te, które nie obejmują dolara amerykańskiego — są uważane za „małe” lub „egzotyczne”. Pary te mogą mieć wysoką wartość i znaczny wolumen obrotów, ale zazwyczaj jest on mniejszy w porównaniu z dużymi parami.

Należy pamiętać, że w tradingu nie ma dobrych ani złych par walutowych. Podczas gdy duże pary charakteryzują się największą płynnością, rynki podlegają wahaniom na wiele sposobów, często z powodu wiadomości ekonomicznych specyficznych dla kraju lub waluty. W rezultacie znajdzie to odzwierciedlenie w cenach rynkowych. Dlatego inwestorzy powinni mieć nawyk monitorowania ogólnych warunków rynkowych, aby znaleźć okazję, która będzie najlepsza dla nich oraz ich stylu i strategii handlowych.

Ponadto inwestorzy powinni mieć świadomość, że nie wszystkimi walutami handluje się bez przerwy, mimo że rynki są otwarte siedem dni w tygodniu. Należy również uwzględnić lokalne święta państwowe, które mogą spowodować przerwę w handlu. W przygotowaniu się do planowanego zamknięcia rynków pomóc może kalendarz ekonomiczny, a tabele spreadów na żywo zapewniają praktyczne zestawienie aktualnych cen rynkowych.

Porównanie par walutowych forex: Duże contra Małe contra Egzotyczne

Duże pary walutowe

Małe pary walutowe

Egzotyczne pary walutowe

EUR/USD EUR/GBP EUR/TRY
USD/JPY EUR/JPY USD/HKD
GBP/USD GBP/JPY USD/ZAR
USD/CHF GBP/CAD JPY/NOK
USD/CAD CHF/JPY NZD/SGD
AUD/USD EUR/AUD GBP/ZAR
NZD/USD NZD/JPY AUD/MXN

 

Na czym polega handel forex?

Handel na rynku forex polega na kupnie i sprzedaży walut. Tak jak wymieniamy fizyczne pieniądze podczas zagranicznych wakacji, handel na rynku forex polega na kupowaniu jednej waluty i jednoczesnej sprzedaży innej. Kluczową różnicą jest to, że handel na rynku forex odbywa się specjalnie w celu generowania zysku z wymiany.

Wszystkie transakcje na rynku forex obejmują dwie waluty. Ponieważ ceny walut na otwartym rynku wahają się, na przykład z powodu czynników podaży i popytu, inwestorzy będą spekulować, że wartość jednej waluty w stosunku do innej wzrośnie lub spadnie. Jeśli trader prawidłowo przewidzi kierunek rynku, może osiągnąć zysk. Jeśli nie, poniesie stratę. Zasadniczo generowanie zysku poprzez handel walutami polega po prostu na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo lub odwrotnie.

Generowanie zysku w obu kierunkach jest możliwe, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnego inwestowania, handel na rynku forex nie wiąże się z zakupem ani z posiadaniem waluty. Zamiast tego inwestorzy spekulują jedynie na zmianach cen, korzystając z instrumentu pochodnego zwanego kontraktem różnicowym (CFD). Główną zaletą handlu kontraktami CFD jest to, że inwestorzy mogą generować zysk, spekulując na spadku ceny, w przeciwieństwie do akcji lub fizycznych aktywów, w przypadku których zysk można osiągnąć tylko wtedy, gdy cena wzrośnie powyżej ceny zakupu.

 

Jak działa handel na rynku Forex?

Spójrzmy na prosty przykład, aby zademonstrować, jak działa handel na rynku Forex:

Załóżmy, że uważasz, że euro (EUR) umocni się w stosunku do dolara amerykańskiego (USD); innymi słowy, myślisz, że wartość EUR w stosunku do USD wzrośnie.

Otwierasz konto tradingowe online i decydujesz się na zakup 10 000 jednostek pary walutowej EUR/USD po aktualnym kursie wymiany wynoszącym 1,1000. Całkowity rozmiar Twojej pozycji handlowej CFD będzie wynosić:

10 000 EUR x 1,1000 = 11 000 USD

Teraz, gdy Twoja transakcja jest otwarta, załóżmy, że kurs wymiany EUR/USD wzrasta do 1,1200, a Ty decydujesz się zamknąć swoją pozycję. W tym momencie różnica pomiędzy kursem otwarcia i zamknięcia wynosi 0,0200 (1,1200 – 1,1000). Sprzedałeś(-aś) 10 000 jednostek, więc kalkulacja zysku wygląda następująco:

0,0200 EUR x 10 000 = 200 USD

Ponieważ wartość EUR wzrosła, zarabiasz 200 USD.

Jeżeli jednak kurs wymiany zmieniłby się w stosunku do Twoich przewidywań, poniósłbyś/poniosłabyś stratę. Na przykład, gdyby cena EUR spadła z 1,1000 do 1,0900 (różnica 0,0100), Twoja strata zostanie obliczona w następujący sposób:

0,0100 x 10 000 = 100 USD

Te przykłady pokazują różnicę, jaką mogą spowodować niewielkie wahania cen, dlatego też podczas handlu na rynku forex ważne jest, abyśmy mogli sobie pozwolić na stratę tego, czym ryzykujemy.

 

Jaka jest różnica między kupowaniem walut a handlem forex?

 • Kupowanie walut: Zwykle odnosi się to do wymiany jednej waluty fizycznej na inną. Waluta może mieć formę gotówkową lub cyfrową (np. karta kredytowa), a zakup zwykle ma miejsce, gdy musisz natychmiast skorzystać z obcej waluty, na przykład podczas wyjazdu za granicę, aby pokryć wydatki na wyżywienie lub zakwaterowanie w lokalnej walucie.
 • Handel forex: Oznacza spekulację na zmianach cen par walutowych z zamiarem czerpania zysków z wahania tych cen. Handel na rynku forex odbywa się przez pośredników, takich jak brokerzy internetowi, przy użyciu instrumentów pochodnych (tj. kontraktów CFD). Podczas handlu na rynku forex inwestorzy nie posiadają fizycznie waluty, lecz zamiast tego zawierają kontrakty odzwierciedlające zmiany cen wybranych par walutowych. Celem jest zakup pary walutowej po niższej cenie i sprzedaż jej po wyższej cenie (lub odwrotnie) w celu wygenerowania zysku. Handel na rynku forex odbywa się elektronicznie na platformach transakcyjnych, a pozycje można otwierać i zamykać w ciągu kilku sekund lub utrzymywać przez dłuższy okres, w zależności od strategii handlowej.

 

Dlaczego warto handlować na rynku forex?

Główną przyczyną handlowania parami walutowymi na rynku forex jest potencjał generowania zysków.

Handel forex to popularny sposób na rozpoczęcie inwestycji ze stosunkowo niewielkim kapitałem, który w połączeniu z wykorzystaniem dźwigni finansowej pozwala uzyskać ekspozycję na transakcje o większej wartości. Dodatkowo, ponieważ handel forex odbywa się przy użyciu kontraktów CFD, inwestorzy nie muszą się martwić kosztami związanymi z przejęciem na własność instrumentu bazowego; transakcje FX polegają jedynie na zmianach cen instrumentu bazowego w czasie rzeczywistym na otwartym rynku. Należy pamiętać, że chociaż handel lewarowany oferuje potencjał wyższych zysków, może też zwiększyć straty.

Całodobowe rynki walutowe oferują również dużą wygodę i elastyczność, umożliwiając handel o różnych porach dnia. Jest to szczególnie korzystne dla osób zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, ponieważ transakcje można wykonywać poza normalnymi godzinami pracy.

 

Jak handlować na rynku forex?

Brokerzy zapewniają pełną gamę produktów, narzędzi i usług, które umożliwiają handel walutami online.

W tym celu inwestorzy na rynku forex korzystają z bezpłatnego oprogramowania handlowego, które zwykle jest dostarczane przez brokera, aby spekulować na zmianach wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. W przeciwieństwie do tradycyjnych akcji, których wartość musi wzrosnąć w porównaniu z początkową inwestycją, inwestorzy walutowi mogą spekulować na wzrostach lub spadkach cen, więc mogą osiągnąć zysk lub stratę niezależnie od kierunku rynku.

Dostęp do rynku FX może uzyskać każdy, kto ma połączenie internetowe i konto tradingowe, a transakcje mogą być dokonywane z dowolnego miejsca na świecie, zawsze gdy rynki są otwarte. Poniżej znajduje się propozycja, jak rozpocząć handel na rynku forex z brokerem internetowym.

Konta demonstracyjne mogą być świetnym sposobem na przećwiczenie handlu bez ryzykowania własnych pieniędzy, a gdy będziesz gotowy(-a), aby przejść na handel na żywo, zacznij od małej kwoty, aby zmniejszyć ryzyko, jeśli transakcja przyniesie stratę.

 1. Wybierz swojego brokera: Najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to regulacje, reputacja, narzędzia i platformy tradingowe, zakres oferowanych produktów oraz dostępne wsparcie i materiały edukacyjne.
 2. Otwórz konto: Będziesz mieć wybór kont w zależności od potrzebnych warunków handlowych (na przykład konto standardowe czy profesjonalne), ale otwarcie wszystkich kont do handlu forex online powinno być bezpłatne. Proces składania wniosku powinien być prosty, ale należy pamiętać, że środki bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami wymagają, aby renomowany broker zweryfikował Twoją tożsamość przed potwierdzeniem konta. Podczas tego procesu powinieneś/powinnaś otrzymać dostęp do platformy transakcyjnej/oprogramowania.
 3. Dodaj fundusze: Po otwarciu konta i uzyskaniu dostępu dokonaj pierwszej wpłaty, aby mieć środki do inwestowania. Podczas konfiguracji konta trader powinien otrzymać możliwość wyboru waluty, której woli używać (np. USD, EUR lub GBP).
 4. Wybierz parę walutową, którą chcesz handlować: Po zasileniu konta nadszedł czas, aby się zastanowić, którą parą walutową chcesz handlować. Wszyscy brokerzy oferują duże waluty, takie jak USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CAD i inne, a niektórzy oferują także małe i egzotyczne waluty.
 5. Wybierz strategię handlową: Przed wykonaniem pierwszej transakcji ważne jest, aby określić swoje cele i metody, jakimi zamierzasz je osiągnąć. Warto się zastanowić nad tym, które waluty wybierzesz, jaka będzie wielkość transakcji, ile jesteś gotowy(-a) zaryzykować oraz to, czy używać limitów stop-loss i take-profit. W tym momencie korzystna może być również analiza techniczna i fundamentalna.
 6. Rozpocznij transakcję: Po podjęciu decyzji o wyborze strategii handlowej nadeszła pora na rozpoczęcie transakcji. Polega to na wyborze pary walutowej, którą chcesz handlować, kwoty, którą chcesz zainwestować, kierunku transakcji (kupno lub sprzedaż) oraz ustawieniu zleceń stop-loss i take-profit.
 7. Monitorowanie: Po otwarciu transakcji trzeba sprawdzić, czy jest ona śledzona zgodnie z zamiarem. Jeśli rynek nie idzie w dobrym kierunku, masz możliwość zamknięcia transakcji w każdej chwili, aby zablokować zyski lub ograniczyć straty.

 

Analiza techniczna i fundamentalna w handlu na rynku forex

W tradingu stosowane są dwa główne typy analizy: techniczna i fundamentalna.

 • Analiza techniczna: Jest to wykorzystanie zbioru metod wyszukujących formacje, które mogą być predyktorem przyszłych zachowań. Analiza techniczna zakłada, że wszystkie informacje związane z parą walutową są już „wliczone w cenę”. Dlatego teoria jest taka, że jeśli określona formacja powtórzyła się w przeszłości, rozpoznanie jej może pomóc inwestorowi w przewidzeniu najbliższej przyszłości.
 • Analiza fundamentalna: Inwestorzy walutowi korzystają z analizy fundamentalnej, aby uwzględnić podstawowe ekonomiczne lub polityczne przyczyny wahań cen waluty. Główną ideą analizy fundamentalnej jest to, że jeśli przewiduje się, że gospodarka bazowa danej waluty będzie sobie radzić lepiej w porównaniu z innymi krajami, wartość tej waluty wzrośnie — i odwrotnie.

 

Jakie typy wykresów są najczęściej używane w handlu na rynku forex?

Jest kilka rodzajów wykresów, których można używać do analizy rynku forex, więc decyzja, którego wykresu użyć, zwykle zależy od stylu handlu lub rodzaju wymaganej analizy. Oto trzy najpopularniejsze typy wykresów używane przez inwestorów na rynku forex:

 • Wykresy liniowe: Wykresy liniowe dają jasny, uproszczony obraz aktualnej sytuacji na rynku i sprawdzają się najlepiej w przypadku osób, które chcą szybko się zorientować, dokąd zmierza rynek. Pokazują po prostu cenę zamknięcia w danym okresie, zazwyczaj reprezentowaną przez ciągłą linię krzywą łączącą kropki reprezentujące zmiany ceny w określonych odstępach czasu.
 • Wykresy słupkowe: Wykresy słupkowe są bardziej zaawansowaną wersją wykresu liniowego. Oferują informacje na temat cen Open, High, Low i Close (otwarte, najwyższe, najniższe i zamknięte), dlatego są również znane pod skrótem „OHLC”.
 • Wykresy świecowe: Chociaż wykresy świecowe na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane, w rzeczywistości są dość łatwe do odczytania. Wykresy cenowe reprezentują cztery główne punkty cenowe w danym okresie. Okres ten można zwykle ustawić na 1 minutę, 5 minut, 30 minut, 1 godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc itp. Główny korpus świecy będzie miał kolor zielony (lub będzie pusty), jeśli cena zamknięcia będzie wyższa niż cena otwarcia z tego okresu (tj. cena wzrosła). Jeśli korpus ma kolor czerwony (lub jest wypełniony na czarno), cena w tym okresie spadła. Umiejętność czytania wykresów świecowych i zrozumienia formacji świecowych jest pierwszym krokiem przed użyciem bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych.

 

Zalety handlu na rynku forex

Handel na rynku forex oferuje kluczowe korzyści w porównaniu z innymi formami inwestycji, takimi jak akcje. Są to m.in.:

 • Handel 24-godzinny: Rynek forex działa przez całą dobę, co oznacza, że można na niego wchodzić i z niego wychodzić, kiedy tylko nam to odpowiada. Może to być szczególnie pomocne dla tych, którzy chcą generować dodatkowy dochód podczas wykonywania innej pracy, szczególnie przy pomocy botów handlowych (znanych również jako Expert Advisors lub EA), które mogą automatycznie przeprowadzać transakcje i zmniejszają potrzebę ręcznej interwencji.
 • Dźwignia: W handlu forex można wykorzystać dźwignię finansową, aby kontrolować pozycje o większej wartości przy stosunkowo niewielkiej ilości kapitału własnego. Trzeba jednak pamiętać, że dźwignia zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty, dlatego należy z niej korzystać ostrożnie.
 • Wysoka płynność: Duży rozmiar i płynność rynku forex zapewniają możliwość szybkiego otwierania i zamykania transakcji po bieżących cenach rynkowych przy zmniejszonym ryzyku poślizgu.
 • Dywersyfikacja: Do wyboru jest wiele różnych globalnych par walutowych, co oznacza, że rynek forex zapewnia szeroką gamę możliwości handlowych. Niezależnie od trendu i wszelkich wydarzeń rynkowych, zawsze znajdzie się jakaś waluta do gry.
 • Znajduj możliwości w dowolnym kierunku rynkowym: Ponieważ handel na rynku forex odbywa się przy użyciu kontraktów CFD, a traderzy handlują jedynie zmianami cen, a nie inwestują w produkt bazowy, handel jest możliwy, gdy cena pary walutowej rośnie lub spada.
 • Dostępność: Jeśli masz komputer lub urządzenie mobilne i połączenie internetowe, prawdopodobnie nie potrzebujesz niczego innego, aby rozpocząć handel na rynku forex. Brokerzy online oferują przyjazne dla użytkownika platformy transakcyjne, zasoby edukacyjne i konta demonstracyjne.
 • Nauka i rozwój: Nauka handlu na rynku forex może być stymulującym umysłowo i satysfakcjonującym zajęciem. Zawsze można się czegoś nauczyć: od technik analizy po dynamikę rynku, wpływ geopolityki na ceny i kodowanie algorytmiczne.

 

Wady handlu na rynku forex

Oprócz zalet, handel na rynku forex ma również pewne potencjalne wady, np.:

 • Zmienność: Chociaż wielu inwestorów docenia dużą zmienność rynków forex ze względu na możliwość szybkich zysków, wadą jest to, że rynek może bardzo szybko obrócić się przeciwko Tobie. Aby temu zaradzić, zalecamy korzystanie ze zleceń stop-loss, które ograniczą wszelkie straty do rozsądnego rozmiaru.
 • Handel lewarowany: Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku dźwigni finansowej, jest to, że zwiększa ona zarówno zyski, jak i straty. Za każdym razem, gdy korzystasz z dźwigni, warto się zastanowić, co się wydarzy, kiedy rynek zmieni kierunek na niekorzystny.
 • Złożoność: Chociaż zasady handlu na rynku forex są proste, doskonalenie umiejętności wymaga wykorzystania wskaźników ekonomicznych, narzędzi do analizy technicznej, platform transakcyjnych i zrozumienia wydarzeń geopolitycznych, które wpływają na ceny walut. Nauka tego wszystkiego wymaga czasu i wysiłku.
 • Wyzwania emocjonalne: Ponieważ w grę wchodzą pieniądze, handel na rynku forex może wywoływać silne emocje, zwłaszcza strach i zachłanność. Może to prowadzić do impulsywnych i irracjonalnych decyzji, dlatego dyscyplina emocjonalna jest niezbędnym warunkiem długoterminowego sukcesu.

Pamiętaj, że handel na rynku forex wiąże się z ryzykiem i niezwykle ważne jest, aby podejść do niego z dyscypliną, właściwie zarządzać ryzykiem i bezustannie się uczyć. Zacznij od małych transakcji, stopniowo zwiększaj swoją ekspozycję w miarę zdobywania doświadczenia i handluj tylko tym, na utratę czego możesz sobie pozwolić.

 

Jaka jest najlepsza strategia handlu forex?

Jest wiele różnych strategii forex, z których każda ma inną metodologię, poziom ryzyka i harmonogram. Wybór najlepszej strategii dla inwestorów na rynku forex często zależy od indywidualnych celów i umiejętności inwestora.

W miarę jak inwestorzy zdobywają większą wiedzę na temat działania handlu na rynku forex i lepiej rozumieją rynki, mogą stosować jednocześnie kilka przeplatających się strategii na wielu produktach handlowych, aby zbudować bardziej złożony profil handlowy, który będzie reagował na warunki rynkowe i określone cele.

Nie ma jednej strategii, która będzie działać za każdym razem, więc przedstawiamy kilka popularnych strategii handlu na rynku forex:

 • Handel krótkoterminowy: Handel krótkoterminowy polega na zawieraniu wielu transakcji w ciągu dnia w celu wykorzystania krótkoterminowych wahań cen. Traderzy stosujący tę strategię zazwyczaj korzystają z analizy technicznej i opierają się na wykresach, wskaźnikach i formacjach w celu identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia.
 • Handel dzienny: Handel dzienny to strategia handlowa polegająca na kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych w tym samym dniu handlowym. W przeciwieństwie do handlu krótkoterminowego, inwestorzy jednodniowi mogą utrzymywać pozycje przez dłuższe okresy czasu: od kilku minut do kilku godzin.
 • Handel wahadłowy: Handel wahadłowy to strategia długoterminowa, w której inwestor może utrzymywać pozycje otwarte przez kilka dni, tygodni lub dłużej. W mniejszym stopniu wpływają na nią codzienne wahania cen, a bardziej istotne są ogólne trendy.
 • Handel na danych: Jest to strategia, w której trader próbuje zarobić na ruchu rynkowym wywołanym ważnym wydarzeniem informacyjnym. Może to być dowolne wydarzenie zaplanowane, takie jak posiedzenie banku centralnego lub publikacja danych gospodarczych, lub nieplanowane, takie jak klęska żywiołowa lub eskalacja napięć geopolitycznych.
 • Handel akcjami cenowymi: Handel akcjami cenowymi to strategia, która koncentruje się na podejmowaniu decyzji na podstawie ruchów cenowych określonego instrumentu, bez uwzględnienia wskaźników technicznych, które pełnią jedynie pomocnicze funkcje.
 • Handel trendami: Strategie te obejmują identyfikację możliwości handlowych w kierunku trendu przy założeniu, że instrument handlowy będzie nadal poruszał się w obecnym kierunku (w górę lub w dół).
 • Handel zakresami: Traderzy zajmujący się zakresami szukają instrumentów handlowych, które nie wykazują trendu, ale konsolidują się w pewnym przedziale — od 20 pipsów do kilkuset pipsów — a ich ceny utrzymują się w obrębie linii wsparcia i oporu.
 • Handel pozycyjny: Celem handlu pozycyjnego jest znajdowanie szans na długoterminowych zmianach trendu przy jednoczesnym ignorowaniu krótkoterminowych szumów pojawiających się z dnia na dzień. Traderzy stosujący ten styl handlu mogą utrzymywać otwarte pozycje przez tygodnie, miesiące, a w rzadkich przypadkach nawet lata.

 

Zarządzanie ryzykiem na rynku forex

Wielu profesjonalistów i odnoszących sukcesy traderów z całego świata wierzy, że zarządzanie ryzykiem jest jednym z głównych czynników ich sukcesów w tradingu. Oto kilka kluczowych kwestii dotyczących strategii zarządzania ryzykiem, której celem jest poprawa Twoich długoterminowych wyników na rynku forex.

 • Poznaj swój profil ryzyka: Czy jesteś osobą podejmującą duże ryzyko? A może chcesz podjąć mniejsze, bardziej skalkulowane ryzyko? Znajomość własnego profilu ryzyka, czy też „apetytu na ryzyko”, jest niezbędna do zarządzania transakcjami na rynku forex. W zależności od wysokości podejmowanego ryzyka można odpowiednio dostosować swoją strategię handlową.
 • Rozmiar pozycji: To, ile środków alokujesz na każdą transakcję, może mieć znaczący wpływ na Twoją ekspozycję na ryzyko. Im większy rozmiar pozycji, tym większe potencjalne wygrane ORAZ większe straty. Odwrotna sytuacja jest również prawdą. Im mniejszy rozmiar pozycji, tym łatwiejsze zarządzanie transakcją, chociaż może to oznaczać mniejszy potencjał wygranych i strat. Zrozumienie odpowiednich technik ustalania wielkości pozycji może okazać się bardzo pomocne, zapewniając możliwość zachowania kapitału handlowego na dłużej.
 • Stop loss: Jedną z zalet nowoczesnych platform transakcyjnych jest to, że dają one możliwość ustawienia poziomów stop-loss. Jest to z góry określona cena, po której transakcja zostanie automatycznie zamknięta, aby zapobiec dalszym stratom. Ustawienie poziomu stop-loss dla każdej transakcji jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów zarządzania ryzykiem handlowym, więc polecamy korzystanie z tej funkcji.
 • Dźwignia: Podobnie jak stop-loss, można wstępnie ustawić lub zmienić poziom dźwigni, jaki chcesz zastosować w swoich transakcjach na rynku forex. Dźwignia umożliwia powiększenie niewielkiej ilości kapitału w celu uzyskania ekspozycji na większe pozycje handlowe i powiększenia zysków, ale należy mieć świadomość, że zwiększy to również straty.
 • Psychologia handlu: Podobnie jak znajomość własnego profilu ryzyka, ważna jest również znajomość własnej psychologii handlu. Oznacza to bycie uczciwym wobec siebie w obliczu dużych zysków lub strat na rynkach. Czy poniosłeś(-aś) kiedyś stratę, a następnie zainwestowałeś(-aś) większą sumę, żeby odzyskać pieniądze? Czy miałeś(-aś) dobrą passę, a potem dokonałeś(-aś) złej transakcji z powodu nadmiernej pewności siebie? Jeśli znasz własną psychologię i rozumiesz swój sposób postępowania w różnych warunkach rynkowych, będziesz w doskonałej pozycji, aby przygotować się na różne sytuacje.
 • Zasada 1%: Niektórzy doświadczeni inwestorzy stosują praktyczną zasadę, zgodnie z którą nigdy nie ryzykują więcej niż 1% swojego kapitału handlowego. Może to być bardzo pomocne, ponieważ oznacza, że nieprzewidziana strata nie wyczyści Ci konta i będziesz mógł/mogła kontynuować inwestowanie.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Czy handel na rynku forex jest ryzykowny?

Jak każda forma inwestycji, handel na rynku forex jest nieodłącznie związany z ryzykiem. Zmienność rynków walutowych może prowadzić do znacznych wahań cen, a to może skutkować potencjalnymi zyskami lub stratami. Traderzy mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka, stosując dobrze zdefiniowane strategie handlowe, odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem, zdyscyplinowane podejście oraz solidne zrozumienie rynków finansowych i warunków rynkowych.


Jakie są różne rodzaje brokerów forex?

Traderzy detaliczni uzyskują dostęp do rynku forex za pośrednictwem brokera — firmy oferującej wyspecjalizowane usługi handlowe obejmujące dostęp do płynności, platform transakcyjnych i wsparcia. Ogólnie rzecz biorąc, są trzy główne typy brokerów:

 • Animatorzy rynku działają jako kontrahenci handlowców detalicznych. W tym układzie strata tradera jest zyskiem brokera i odwrotnie.
 • Sieć komunikacji elektronicznej (ECN) jest wykorzystywana przez główne banki i instytucje finansowe, które dostarczają dane cenowe do „puli płynności ECN”. Brokerzy uzyskują dostęp do puli ECN, przekazują najlepszą ofertę i oferują ceny, co często skutkuje niskimi spreadami dla traderów.
 • Brokerzy STP (Straight Through Processing) działają podobnie do brokerów ECN, łącząc traderów z dostawcami płynności. Główna różnica polega na tym, że brokerzy STP mają indywidualne połączenia z dostawcami płynności.


Czy potrzebuję dużej ilości kapitału, aby rozpocząć handel na rynku forex?

Nie, nie musisz inwestować dużej ilości pieniędzy, aby rozpocząć handel na rynku forex. Handel na rynku forex można rozpocząć już od 10 USD. Jednak niektóre platformy wymagają większej kwoty, czasem nawet 500 USD. 

Można zacząć od mniejszych kwot, ponieważ jest dostępna dźwignia, która pozwala zmniejszyć początkową inwestycję. Dźwignię można wykorzystać do zajmowania małych pozycji i uzyskiwania ekspozycji na pozycje o większej wartości łącznej. Należy jednak mieć świadomość, że choć dźwignia zwiększa potencjalne zyski z mniejszej inwestycji, zwiększa także potencjał większych strat. Im wyższej dźwigni użyjesz, tym większe jest ryzyko, ale ostatecznie to zależy od Ciebie, jaką kwotę przeznaczysz na handel. 


Ile pieniędzy mogą zarobić inwestorzy na rynku forex?

Chociaż technicznie nie ma ograniczeń co do tego, ile pieniędzy możesz zarobić na rynku walutowym, rzeczywistość jest taka, że nie zarobisz na każdej transakcji; nikt nie potrafi zawsze przewidzieć, jak zachowają się rynki.  

Jest tak wiele różnic w handlu forex, począwszy od perspektyw gospodarczych i nastrojów tradera, po stosowane strategie i tolerancję ryzyka, że nie da się powiedzieć, ile dana osoba może zarobić (lub stracić). 

Twoje szanse na czerpanie zysków z wymiany walut będą rosły wraz ze zdobywaniem praktyki, kiedy będziesz lepiej rozumieć, jak zmieniają się ceny walut. Ponadto będziesz w stanie lepiej ocenić swoje perspektywy i możliwości uzyskania dochodu. 


Czy mogę handlować na rynku forex w niepełnym wymiarze godzin, pracując na pełny etat?

Tak, handel na rynku forex zapewnia elastyczność i można go wykonywać w niepełnym wymiarze godzin, równolegle z innymi zobowiązaniami, w tym pracą na pełny etat. Rynek forex działa 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, umożliwiając większości traderów wybór godzin handlu odpowiedni do ich planu dnia. Chociaż nowoczesne aplikacje tradingowe i narzędzia do zarządzania transakcjami ułatwiają przeprowadzanie analiz w dogodnym dla Ciebie czasie, należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na analizę transakcji, monitorowanie, aktualizacje rynku i inne ważne obowiązki. 


Ile czasu potrzeba, aby odnieść sukces jako trader na rynku forex?

Czas potrzebny, aby odnieść sukces na rynku forex, różni się w zależności od osoby. Do kluczowych czynników należą: zaangażowanie danej osoby w naukę, jej wiedza i doświadczenie handlowe, skuteczność strategii handlowych oraz czas, jaki może przeznaczyć na realizację swoich celów handlowych. W tradingu sukces uważany jest za kwestię długoterminową, wymagającą ciągłej praktyki, uczenia się i dostosowywania do warunków rynkowych. Umiejętność wyciągania wniosków z porażek jest również istotnym czynnikiem przyczyniającym się do długoterminowego sukcesu.  


Co to jest waluta bazowa i waluta kwotowana?

Każda waluta ma swój własny trzycyfrowy kod waluty (np. GBP dla funta brytyjskiego i USD dla dolara amerykańskiego). Handel na rynku forex obejmuje dwie waluty, zwane parą walutową. Cena pierwszej waluty wyrażana jest w drugiej.  

Kiedy już zdecydujesz, którymi dwiema walutami chcesz handlować, oblicz, ile notowanej (drugiej) waluty potrzeba, aby kupić jedną jednostkę waluty bazowej (pierwszej). 

Załóżmy na przykład, że jeden dolar australijski (AUD) przy bieżącej cenie rynkowej jest równy 1,04 dolara singapurskiego (SGD). Twoja transakcja jest oznaczana symbolem AUD/SGD, gdzie AUD jest walutą bazową, a SGD jest walutą kwotowaną.  


Jak się nauczyć handlu na rynku forex?

Wielu traderów zdobywa umiejętności niezbędne do handlu na rynku forex, łącząc samokształcenie, praktykę i ciągłe uczenie się. Aby poznać podstawy handlu na rynku forex oraz sposób funkcjonowania rynków, można skorzystać z narzędzi instruktażowych, takich jak samouczki, webinary, filmy, artykuły instruktażowe i analizy. Materiały te, z których wiele jest bezpłatnych, mogą służyć jako punkt wyjścia do głębszego rozpoznania wyspecjalizowanych dziedzin, takich jak analiza rynku, techniki handlu, zarządzanie ryzykiem i psychologia handlu. 

Oprócz materiałów edukacyjnych inwestorzy mogą korzystać z bezpłatnych kont demo, które pozwalają im handlować wirtualnymi pieniędzmi w środowisku wolnym od ryzyka. To eliminuje ryzyko utraty prawdziwych pieniędzy, a jednocześnie pozwala na zapoznanie się z platformą transakcyjną, odkrywanie różnych strategii handlowych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w innym miejscu. 


Co to jest pips w handlu forex?

Pip to skrót od „percentage in points” czyli punkt procentowy i oznacza zmianę wartości waluty na czwartym miejscu po przecinku. Na przykład, jeśli SGD jest wyceniony na 0,9630 USD i wzrośnie o dwa „pipsy”, to oznacza wycenę na poziomie 0,9632 USD w stosunku do dolara australijskiego. Dowiedz się więcej o pipsach.


Co to jest lot w handlu forex?

„Lot” w handlu na rynku forex odnosi się do liczby jednostek waluty bazowej. Standardowy lot jest równy 100 000 jednostek waluty bazowej w parze handlowej forex. Można także handlować mini-, mikro- i nanolotami, które zawierają odpowiednio 10 000, 1000 i 100 jednostek. W przypadku sprzedaży standardowego lota w dolarach australijskich wartość transakcji wyniesie 100 000 AUD.

 • Lot = 100 000 jednostek waluty
 • Minilot = 10 000 jednostek waluty
 • Mikrolot = 1000 jednostek waluty
 • Nanolot = 100 jednostek waluty


Co to jest dźwignia w handlu forex?

Dźwignia na rynku forex umożliwia akceptowanie transakcji o wartości wyższej niż saldo Twojego konta tradingowego. Jeśli współczynnik dźwigni wynosi 5:1, oznacza to, że możesz handlować 5-krotnością zdeponowanego kapitału. Na przykład, jeśli na koncie znajduje się 1000 dolarów, trader może wykonać transakcje o łącznej wartości 5000 dolarów. 

Taka konfiguracja może maksymalizować zyski, a jednocześnie powiększać stratę. Ostatecznie to Ty decydujesz, jaką dźwignię chcesz zastosować w każdej transakcji, i możesz dostosować wielkość dźwigni przed rozpoczęciem transakcji. 

Należy pamiętać, że handel z dźwignią podlega również wymogom dotyczącym depozytu zabezpieczającego. Jeśli saldo na rachunku depozytowym spadnie poniżej wymaganej kwoty, Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte ze stratą. 


Co to jest depozyt zabezpieczający w handlu forex?

Depozyt zabezpieczający w praktyce jest wkładem własnym do transakcji lewarowanych. Można to porównać do zakupu domu na kredyt hipoteczny, kiedy wymagane jest wpłacenie części kwoty ze środków własnych.  

Aby skorzystać z dźwigni w handlu na rynku forex, może być konieczne odłożenie kilkuprocentowego depozytu. Na przykład Twój broker walutowy może zaoferować dźwignię 10:1, jeśli zgodzisz się na wpłacenie depozytu w wysokości 1000 USD. Tak więc można wykonać transakcję przy użyciu jedynie 10 procent własnych pieniędzy na zakup standardowego lota 100 000 jednostek. 

W takim przypadku inwestor musi wpłacić pieniądze na swoje konto depozytowe, zanim będzie można dokonać jakichkolwiek transakcji. 


Co to jest spread w handlu forex?

Spread na rynku forex to niewielki koszt wliczony w ceny kupna (bid) i sprzedaży (ask) każdej transakcji parą walutową, znany również jako „marża”. 

Kiedy planujesz dokonać transakcji na swojej platformie transakcyjnej, zobaczysz oddzielną cenę zakupu i cenę sprzedaży. Aby określić spread, wystarczy odjąć cenę ask/sprzedaży od ceny bid/zakupu. Różnica jest zazwyczaj bardzo niewielka; na przykład cena zakupu pary walutowej może wynosić 1,1529, a cena sprzedaży 1,1523. W rezultacie spread wyniesie 6 pipsów, czyli 0,0006. Traderzy wolą brokerów, którzy stosują najmniejsze spready.  


Jaka jest różnica pomiędzy pozycją długą a pozycją krótką na rynku forex?

Pozycja długa oznacza, że kupujesz parę walutową w oczekiwaniu na wzrost ceny. Pozycja krótka na parze walutowej oznacza, że sprzedajesz ją, mając nadzieję, że cena rynkowa spadnie. 


Co to są zlecenia stop-loss i take-profit?

Ze względu na zmienny charakter rynku forex istnieje nieodłączne ryzyko, że transakcja może obrócić się przeciwko Tobie. Aby pomóc zmniejszyć to ryzyko i chronić swój kapitał, inwestorzy powszechnie używają dwóch kluczowych narzędzi.

 • Stop-loss to z góry określony próg, przy którym transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Jest ona ustalana przez przedsiębiorcę w momencie składania zamówienia. Może to pomóc inwestorom w uniknięciu strat przekraczających akceptowalny poziom.
 • Zamiast chronić przed stratami, zlecenia typu take-profit mają na celu zachowanie zysku po osiągnięciu wcześniej określonego celu. Może się okazać, że wcześniejsza kapitalizacja zysku spowoduje utratę jeszcze większego zysku, ale jest to sposób na zachowanie zysku po osiągnięciu zadowalającego poziomu.


Co to jest zlecenie z limitem?

Na rynku forex zlecenie z limitem nakazuje kupno lub sprzedaż po określonej cenie lub po lepszej cenie.  

Na przykład możesz ustawić „limit zakupu”, aby kupować tylko po określonej lub niższej cenie. Można też ustawić „limit sprzedaży”, aby sprzedawać po określonej lub wyższej cenie. Kiedy te ceny zostaną osiągnięte na platformie, Twoje zamówienia zostaną automatycznie zrealizowane. 


Co to są luki w handlu forex?

Chociaż rynek walutowy nie jest otwarty siedem dni w tygodniu, ceny mogą się zmienić w ciągu dwóch dni, kiedy nie odbywa się handel. Mogą również wystąpić nagłe zmiany cen, zwykle z powodu ważnego zdarzenia gospodarczego lub środowiskowego, które ma istotny wpływ na wartość waluty. 

W ramach tych „luk” w normalnym handlu wartości walut mogą nadal rosnąć lub spadać, dlatego niektórzy inwestorzy tworzą strategie specjalnie mające na celu wykorzystanie tego zjawiska. 


Co to jest stawka swapu?

Na rynku forex „stawka swapu” jest również nazywana rolowaniem. Jest to kwota dodawana do lub odejmowana od pozycji utrzymywanej przez noc. 

Stawka swapu zmienia się w zależności od kilku czynników, związanych głównie z bieżącymi stopami procentowymi. 

Inwestorzy jednodniowi nie muszą się martwić stawkami swapu, ale osoby korzystające ze strategii długoterminowych powinny uwzględnić ten koszt, ponieważ może on mieć przeważające znaczenie. 


Które waluty należą do bezpiecznej przystani?

Jest niewielka grupa walut, które są nieformalnie znane na rynkach forex jako waluty „bezpiecznej przystani”. Należą do nich jen japoński (JPY), funt szterling (GBP), dolar amerykański (USD), euro (EUR) i frank szwajcarski (CHF).  

Są uważane za „bezpieczne”, ponieważ są historycznie stabilne i najprawdopodobniej zachowają swoją wartość w porównaniu z innymi walutami w niestabilnych warunkach rynkowych. Podobnie jak złoto, które jest uznawane za bezpieczną inwestycję, waluty z tej grupy będą przyciągać większy ruch, szczególnie w okresach dużej zmienności rynku. W ten sam sposób niektóre z najbardziej zmiennych par walutowych są często przedmiotem obrotu ze względu na możliwości, jakie zapewniają inwestorom. 


Skąd mam wiedzieć, kiedy ogłaszane są najważniejsze wiadomości dotyczące rynku forex?

Internetowy kalendarz ekonomiczny może pomóc w monitorowaniu zaplanowanych wydarzeń gospodarczych na całym świecie, które mogą mieć wpływ na ruch całego rynku lub poszczególnych walut. Dobry kalendarz ekonomiczny będzie zawierał takie wiadomości, jak dane o inflacji, dane o zatrudnieniu, zmiany stóp procentowych, raporty o sprzedaży detalicznej, dane o eksporcie i wzroście PKB. 


Dlaczego kalendarz ekonomiczny jest ważny w handlu na rynku forex?

Gospodarki na całym świecie podlegają ciągłym zmianom, na które wpływają takie czynniki, jak zmiany w rządzie, umowy handlowe, zasoby, zaufanie konsumentów i konflikty. Wydarzenia takie jak ogłoszenie danych o bezrobociu w Kanadzie i liczba nowych wniosków o kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii mogą mieć wpływ na rynek walutowy. Przemówienie prezydenta USA może mieć wpływ na kurs walut, podobnie jak zmiany cen nieruchomości w Australii. 

Wiedza o najważniejszych ogłoszeniach z wyprzedzeniem może pomóc traderom w odniesieniu sukcesu, ponieważ wydarzenia mogą dostarczyć wskazówek co do tego, jak będą się zmieniać ceny par walutowych.   


Jakiego oprogramowania używasz do handlu online na rynku forex?

Po zarejestrowaniu się u brokera internetowego będziesz mieć dostęp do narzędzi i oprogramowania wymaganych do handlu online na rynku forex. 

MetaTrader 4 (MT4) to najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna oferująca funkcje, takie jak wykresy cen na żywo, alerty cenowe, wskaźniki własne i narzędzia analityczne. Aplikacja MT4, dostępna na większości popularnych urządzeń mobilnych, zapewnia użytkownikom możliwość bycia na bieżąco z rynkami w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek się znajdują.  

MT4 umożliwia także swoim użytkownikom tworzenie Expert Advisors (znanych również jako „boty handlowe”), oraz własnych wskaźników i skryptów w języku programowania MQL4 opracowanego przez MetaQuotes, twórcę MT4.  

Szeroka funkcjonalność MT4 sprawia, że jest ona odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów. Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo