Na czym polega handel towarami i jak handlować surowcami?

Commodities /
Milan Cutkovic

Co to są towary?

Towarem jest surowiec lub produkt rolny, który można kupić lub sprzedać na otwartym rynku.

Towary można podzielić na dwie kategorie: towary miękkie i towary twarde. Towary miękkie to zazwyczaj produkty rolne, takie jak kawa, cukier, pszenica, bawełna czy soja. Towary twarde są wydobywane z ziemi, np. różne metale szlachetne (złoto, srebro, pallad, rudy żelaza, miedź) i produkty energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, uran).

Cena towaru, podobnie jak cena każdego innego dobra lub produktu, jest ustalana przez podaż i popyt. Są jednak pewne wyjątkowe czynniki, które mogą wpływać na cenę różnych towarów. Na przykład na produkty rolne duży wpływ będą miały warunki pogodowe (susza, ulewne deszcze i klęski żywiołowe).

W przypadku innych produktów, takich jak ropa naftowa, mogą wystąpić znaczne wahania cen ze względu na czynniki geopolityczne, takie jak konflikt lub wojna toczące się w kraju będącym jednym z głównych producentów ropy. Na ceny ropy duży wpływ mają także decyzje podejmowane przez OPEC — kartel składający się z kilku największych na świecie producentów ropy.

Towary są często kluczowymi składnikami różnych produktów (na przykład lit jest używany do produkcji telefonów komórkowych) i są ustandaryzowane pod względem jakości i ilości, co ułatwia handel nimi.

 

Czym jest rynek towarowy?

Rynek towarów to miejsce, w którym kupujący i inwestorzy spotykają się, aby kupować i sprzedawać towary (twarde i miękkie).

Towary podlegają obrotowi na dwóch rodzajach rynków:

 • Kasowy rynek towarowy, czyli rynek fizyczny, to miejsce zakupu i sprzedaży towarów z natychmiastową dostawą.
 • Rynki towarowych instrumentów pochodnych to scentralizowane giełdy, na których przedmiotem obrotu są produkty finansowe oparte na różnych towarach w formie kontraktów terminowych typu futures, typu forward i opcji.

Główne giełdy towarowe:

 • Chicago Mercantile Exchange (CME) została założona w 1898 roku jako Chicago Butter and Egg Board. Z biegiem czasu ewoluowała, stając się jedną z najważniejszych giełd finansowych na świecie. Oprócz towarów specjalizuje się również w kontraktach terminowych na stopy procentowe, akcje i waluty. Chociaż ponad 90% wolumenu obrotów na CME odbywa się drogą elektroniczną, giełda nadal prowadzi handel tradycyjna metodą, gdzie handlowcy wykrzykują swoje zamówienia bezpośrednio z parkietu.
 • Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) jest największą w Japonii i jedną z największych azjatyckich giełd kontraktów terminowych na towary. Powstała w 1984 roku w wyniku fuzji. TOCOM oferuje kontrakty terminowe na różne produkty, od metali szlachetnych i ropy po towary miękkie.
 • London Metal Exchange (LME) to najważniejsza giełda kontraktów terminowych na produkty metalowe. Oferuje finansowe instrumenty pochodne na aluminium, miedź, cynk, nikiel, ołów, cynę i inne. Chociaż większość transakcji odbywa się drogą elektroniczną, jest to jedyna giełda w Europie, która nadal korzysta z fizycznego parkietu, na którym odbywa handel tradycyjną metodą wykrzykiwania zamówień.
 • New York Mercantile Exchange (NYMEX) to główna giełda kontraktów terminowych z siedzibą w Nowym Jorku, której właścicielem jest CME Group. Specjalizuje się w produktach energetycznych takich jak węgiel, energia elektryczna, ropa naftowa, olej opałowy, gaz ziemny i propan.

 

Co to jest handel towarami?

Handlując towarami, spekulujesz na zmianach cen fizycznego surowca, takiego jak złoto lub ropa naftowa. Na cenę rynkową wpływ będzie mieć wiele czynników.

Zrozumienie uczestników rynku i ich celów jest pierwszym krokiem do zrozumienia, czym jest handel towarami.

Na całym świecie w handlu towarami biorą udział miliony handlowców i korporacji. Ich cele są różne, ale możemy ich podzielić na dwie szerokie kategorie: Hedgersi i spekulanci.

1. Hedgersi

Hedger to osoba fizyczna lub firma zajmująca się handlem na rynkach fizycznych i rynkach instrumentów pochodnych. Większość hedgersów to producenci oraz hurtowi i detaliczni sprzedawcy wytwarzanych towarów. Łączy ich jedno: podlegają wahaniom cen towarów.

Aby ograniczyć związane z tym ryzyko, wykorzystują finansowe instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe. Ich celem nie jest czerpanie zysków ze spekulacji, ale raczej uniknięcie negatywnych konsekwencji spowodowanych zmiennością cen towarów, którymi handlują.

Wyobraźmy sobie rolnika, który przechowuje pewną ilość kukurydzy ze względu na duże zbiory. Zanim ją sprzeda, cena kukurydzy może wzrosnąć lub spaść. Aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, rolnik może sprzedawać kukurydzę na giełdzie kontraktów terminowych. Jeśli ceny spadną, zarobi mniej na sprzedaży swojej fizycznej kukurydzy, ale zysk, jaki osiągnie z pozycji na rynku kontraktów terminowych mu to zrekompensuje. Jeśli ceny wzrosną, jego pozycja na kontraktach terminowych przyniesie stratę, ale zarobi więcej na sprzedaży fizycznej kukurydzy.

Oznacza to, że hedgersi nie szukają aktywnie zysków na rynku kontraktów terminowych. Zamiast tego mają na celu zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami cen.

2. Spekulanci

Spekulanci to obszerna kategoria, obejmująca wszystkich: od traderów detalicznych zarządzających swoimi oszczędnościami po wielomiliardowe fundusze hedgingowe. Wszyscy oni mają ten sam cel: zarabianie pieniędzy poprzez przewidywanie wahań cen. Spekulanci są znaczącymi uczestnikami rynku, ponieważ ich działalność zwiększa płynność i poprawia efektywność rynku.

Co powoduje zmianę cen towarów?

 • Podaż i popyt: Podstawową zasadą rynku jest to, że wraz ze wzrostem popytu rosną ceny towarów. Jest to związane z dochodami i populacją, kosztami produkcji towarów oraz działaniami rządów i organizacji producentów.
 • Produkcja towarów: Na produkcję towarów wpływają czynniki naturalne, takie jak pogoda i warunki upraw, grunty uprawne, ograniczenia handlowe, dotacje, podatki i czynniki związane z produkcją, takie jak struktura pracy oraz rozwój narzędzi i technologii rolniczych.
 • Koszt produkcji: Koszty produkcji towarów obejmują materiały, pracę, badania i rozwój, ubezpieczenie, opłaty licencyjne, podatki i wiele innych. Wzrost kosztów produkcji będzie miał bezpośredni wpływ na cenę produkowanego towaru.
 • Rozwój ekonomiczny: Dobrobyt kraju wskazuje na siłę nabywczą jego ludności. Efekt jest bardziej widoczny w krajach będących głównymi producentami lub konsumentami. W miarę rozwoju gospodarki i urbanizacji ludzie zazwyczaj konsumują więcej towarów.

 

Na czym polega handel towarami?

Handel towarami odbywa się przy użyciu tak zwanych kontraktów na różnice kursowe (CFD). Transakcja CFD to po prostu umowa pomiędzy kupującym i sprzedającym dotycząca sfinalizowania transakcji po ustalonej cenie i w określonym czasie.

Kontrakty CFD nie dają Ci własności instrumentu bazowego (na przykład sztabki złota). Zamiast tego handlujesz „kontraktem futures”, który opiera się na zmianach ceny instrumentu bazowego w czasie rzeczywistym. W rezultacie, jeśli cena złota wzrośnie, wzrośnie również cena kontraktu.

Trader otwiera pozycję „kupuj”, jeśli uważa, że cena wzrośnie, lub pozycję „sprzedaj”, jeśli uważa, że ceny spadną.

Jaka jest różnica pomiędzy gotówkowymi kontraktami CFD, terminowymi kontraktami CFD i kasowymi kontraktami CFD na towary?

Główną różnicą pomiędzy gotówkowymi, terminowymi i kasowymi kontraktami CFD na towary jest model ich wyceny.

 • Gotówkowe kontrakty CFD: Gotówkowy kontrakt na towar oznacza materialny produkt, który jest dostarczany w zamian za zapłatę. Kontrakt gotówkowy na sprzedaż towaru określa dokładną ilość towaru, jaki ma zostać dostarczony, termin dostawy oraz cenę. Firmy spekulują na konkretnej cenie towaru, którego chcą używać, a następnie zawierają kontrakty gotówkowe.
 • Terminowe kontrakty CFD na towary: Cena kontraktu terminowego na dany towar wyznacza z góry określoną cenę dla przyszłej transakcji. Ta cena kontraktu terminowego opiera się na aktualnej cenie kasowej towaru powiększonej o koszt przechowywania lub transportu w okresie poprzedzającym dostawę. Odsetki, ubezpieczenie i inne opłaty dodatkowe są wliczone w koszt przechowywania lub transportu.
 • Kasowe kontrakty CFD na towary: Cena kasowa towaru to aktualna oferta dotycząca natychmiastowego zakupu (na miejscu), płatności i dostawy tego towaru.

 

Dlaczego warto handlować towarami?

Inwestorzy i traderzy handlują towarami z różnych powodów. Niektórych przyciąga duża zmienność niektórych towarów, która może prowadzić do wyższych zysków. Jednak potencjał wyższych zysków zawsze wiąże się z większym ryzykiem.

Inni uczestnicy rynku postrzegają towary jako zabezpieczenie przed inflacją. Złoto jest jednym z najpopularniejszych instrumentów wykorzystywanych przez inwestorów jako zabezpieczenie przed rosnącą inflacją.

Towary mogą również pomóc w dywersyfikacji. Inwestorzy, którzy mają największą ekspozycję na akcje i obligacje, mogą chcieć dodać towary do swoich portfeli, aby ograniczyć ekspozycję tylko na dwie klasy aktywów. Traderzy mogą rozważyć dodanie ropy, złota lub miedzi do swojej listy instrumentów tradingowych, aby poszerzyć swoje horyzonty lub przetestować strategie na różnych instrumentach. Może to być przydatne, jeśli główna klasa aktywów, którymi handlują, charakteryzuje się niską zmiennością lub otoczenie rynkowe nie sprzyja wybranej strategii.

 

Jak handlować towarami

Rynek towarowy jest dostępny dla każdego, kto ma połączenie z Internetem oraz komputer lub smartfon, a rozpoczęcie działalności jest możliwe nawet z niewielką sumą pieniędzy. Oto krótki poradnik krok po kroku dotyczący handlu towarami poprzez kontrakty CFD:

 1. Wybierz renomowanego brokera: Poszukaj brokera, który podlega regulacjom, ma dobrą reputację na rynku i oferuje wszystkie towary, którymi chcesz handlować.
 2. Otwórz konto tradingowe: Po wybraniu brokera musisz otworzyć konto tradingowe. To powinien być prosty i bezpłatny proces. Pamiętaj, że renomowany broker będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość dla bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami.
 3. Zasil swoje konto: Po zweryfikowaniu konta będziesz musiał(a) wpłacić środki, aby przystąpić do handlowania. Większość brokerów akceptuje depozyty w popularnych walutach, w tym USD, EUR i GBP.
 4. Wybierz kontrakty CFD, którymi chcesz handlować: Wybierz towar, którym chcesz handlować. Do popularnych instrumentów należą: ropa naftowa, złoto, miedź i gaz ziemny.
 5. Opracuj swoją strategię handlową: To wymaga podjęcia decyzji, ile chcesz zainwestować, ustawienia zleceń stop-loss i take-profit oraz określenia tolerancji na ryzyko. Warto się również zastanowić, ile jesteś gotowy(-a) stracić, jeśli transakcja się nie powiedzie.
 6. Rozpocznij transakcję: Polega to na wyborze kwoty, którą chcesz zainwestować, wyborze kierunku transakcji (kupno lub sprzedaż) oraz ustawieniu zleceń stop-loss i take-profit.
 7. Monitoruj swoją transakcję: Po otwarciu transakcji uważnie obserwuj jej wyniki, aby ograniczyć straty i chronić zyski.

Jeśli dopiero zaczynasz handel towarami, ważne jest, aby zdobyć wiedzę na temat działania rynku i związanych z nim zagrożeń. Najlepiej jest rozpocząć swoją podróż inwestycyjną z niewielką sumą pieniędzy, którą możesz stracić, jeśli transakcje się nie powiodą.

 

Jakie są zalety handlu towarami?

Towary są jednymi z najczęściej wybieranych produktów w światowym tradingu. Oto dlaczego:

 • Płynność: Duży rynek instrumentów pochodnych dla towarów, składający się z animatorów rynku, spekulantów, hedgersów i korporacji, sprawia, że jest to rynek wysoce płynny. Oznacza to, że inwestorzy mogą łatwo kupować i sprzedawać, tj. otwierać i zamykać swoje pozycje, kiedy tego chcą. Oznacza to również, że rynek jest bardziej otwarty i przejrzysty, że koszt handlu instrumentem jest niższy niż na rynkach niepłynnych oraz że nie można nim łatwo manipulować.

  Niektóre towary są bardziej płynne niż inne. Na przykład złoto i ropa naftowa należą do najczęściej sprzedawanych instrumentów na świecie. Z drugiej strony towary takie jak kukurydza i soja są mniej płynne, a ruchy cen mogą być bardziej nieregularne.
 • Niska marża: Depozyt zabezpieczający potrzebny do rozpoczęcia handlu kontraktami terminowymi może wynosić zaledwie 5-10% całkowitej wartości kontraktu. Wymóg niższego depozytu zabezpieczającego pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje przy mniejszym kapitale własnym.
 • Walory zabezpieczające: Uczestnicy rynku, którzy mają ekspozycję na towary fizyczne, mogą próbować ograniczyć swoje ryzyko poprzez handel na rynku instrumentów pochodnych. Zamiast czerpać zyski ze swoich pozycji, ich celem jest ochrona przed niekorzystnymi wahaniami cen.
 • Dywersyfikacja portfela: Inwestorzy, którzy czują się nadmiernie eksponowani na określoną klasę aktywów, np. akcje, mogą wybrać inwestycje w rynek towarowy w celu dywersyfikacji swojego portfela. Można tego dokonać poprzez:
 1. Fundusze Exchange Traded Funds (ETF) oparte na złocie, ropie lub innym towarze
 2. Kontrakty terminowe oparte na złocie, ropie lub innym towarze
 3. Akcje spółki produkującej towary (albo wyspecjalizowanej, takiej jak duże przedsiębiorstwo wydobywające złoto albo producent o szerokim zasięgu)
 4. Pozycje CFD oparte na kontraktach terminowych na towary
 • Ochrona przed inflacją: Ceny towarów zwykle rosną w okresach wysokiej inflacji. Złoto jest jednym z najpopularniejszych zabezpieczeń przed inflacją, a popyt inwestorów ma tendencję do gwałtownego wzrostu, gdy inflacja rośnie.

 

Jakie jest ryzyko w handlu towarami?

 • Zmienność: Towary charakteryzują się zmiennością. Zmienność może prowadzić do większych możliwości handlowych, ale także do większego ryzyka.
 • Niespodziewane wydarzenia: Poważne wydarzenia (takie jak niestabilność geopolityczna lub klęski żywiołowe) często nadchodzą bez zapowiedzi i mogą mieć wpływ na cenę towaru, zaskakując inwestorów. Chociaż tego ryzyka nie można całkowicie uniknąć, inwestorzy mogą używać zleceń stop-loss, aby ograniczyć swoje straty.
 • Brak doświadczenia na rynku: Początkujący traderzy handlujący towarami powinni poznać dostępne produkty, ich cechy i czynniki wpływające na ich cenę. Za najbardziej korzystne rozpoczęcie mogą uznać handel produktami o dużej płynności, takimi jak złoto lub ropa naftowa. Produkty mniej płynne, takie jak cukier czy soja, charakteryzują się zwykle nieregularnymi wahaniami cen i mniejszą dostępnością informacji.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Co to są ceny kasowe towarów?

Cena kasowa towaru to lokalna cena gotówkowa za natychmiastowy zakup z dostawą („na miejscu”). Transakcje na rynku kasowym rozliczane są w ciągu kilku dni.


Co to są ceny kontraktów terminowych na towary?

Cena kontraktu terminowego na towar jest umową dotyczącą z góry określonej ceny przyszłej transakcji. Oblicza się ją poprzez dodanie kosztu przechowywania lub transportu w okresie przejściowym przed dostawą do aktualnej ceny kasowej towaru. Obejmuje odsetki, ubezpieczenie i inne koszty dodatkowe.


Czy handel towarami jest dobry dla początkujących?

Handel towarami może być doskonałym wyborem dla początkujących ze względu na wygodę i elastyczność. Internetowe platformy handlu towarami są proste i intuicyjne w obsłudze. Inwestorzy mają dostęp do takich zasobów, jak notowania na żywo, wykresy, wiadomości dotyczące kontraktów terminowych, zaplecze badawczo-handlowe, a nawet pomoc online dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji.

W Axi chcemy mieć pewność, że wszyscy nowi traderzy posiadają niezbędne narzędzia i wiedzę, aby podejmować mądre decyzje i osiągać zyski. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi kursami, filmami i poradnikami dotyczącymi handlu towarami.


Ile pieniędzy potrzeba, aby rozpocząć handel towarami?

Ilość pieniędzy wymagana do rozpoczęcia handlu zależy od dwóch czynników: minimalnej wpłaty i początkowego depozytu zabezpieczającego.

Wpłata minimalna to kwota środków potrzebna do otwarcia konta tradingowego.

Początkowy depozyt zabezpieczający to kwota potrzebna do otwarcia i utrzymania pozycji. Podczas handlu towarami z Axi wymagania dotyczące stawki początkowego depozytu zabezpieczającego wahają się od 5% do 10%.


Jaka jest maksymalna dźwignia, jaką mogę uzyskać do handlu towarami?

Dźwignia umożliwia inwestorom zajęcie pozycji na konkretnym towarze przez wykorzystanie zaledwie ułamka całej wartości transakcji jako depozytu zabezpieczającego. Maksymalna wartość dźwigni, do której trader może mieć dostęp, zależy od jego regionu i konkretnych przepisów regulujących handel na tym obszarze. Te wskaźniki dźwigni zwiększają zarówno potencjalne zyski, jak i straty, dlatego ważne jest, aby inwestorzy ostrożnie zarządzali swoim ryzykiem i odpowiedzialnie korzystali z dźwigni. Sprawdź wykaz produktów u swojego brokera, aby się dowiedzieć, jaką oferuje maksymalną dźwignię.


Czy towary są inwestycją wysokiego ryzyka?

Ryzyko w obrocie towarowym wynika z dynamiki podaży i popytu na rynku. Tendencje rynkowe są nieprzewidywalne, ponieważ na ceny towarów może wpływać wszystko: od warunków pogodowych po epidemie i klęski żywiołowe. Należy to uwzględnić w zarządzaniu ryzykiem.


Jakie kontrakty CFD na towary są dostępne w Axi?

Prosimy o zapoznanie się z naszym wykazem produktów, w którym znajduje się pełna lista gotówkowych i terminowych kontraktów CFD na towary oraz kasowych kontraktów CFD na kruszec, które są dostępne dla traderów w Avi.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo