Kế hoạch dự báo cổ tức

Nhằm cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích hơn, chúng tôi đã tạo kế hoạch dự báo cổ tức. Trang này có liên quan đến bạn nếu bạn đang giao dịch các sản phẩm Cash Index CFD của chúng tôi. Kế hoạch này có thông tin dự báo về những điều chỉnh cổ tức sắp tới cho các chỉ số CFD có trên nền tảng MT4 của chúng tôi.

Symbols 09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
AUS200          
CN50          
EU50          
FRA40          
GER30          
HK50   0.421      
JPN225          
SGFREE          
UK100       1.140  
US30 5.561       10.105

US500

0.260 0.108 0.033 0.447 0.550
USTECH    0.155   1.154 0.098
US2000 0.131 0.045 0.220 0.344 0.263
SPA35          
NETH25          
SWI20          
IT40          

 

 

Symbols 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019
AUS200    0.204      
CN50          
EU50    1.300      
FRA40 0.154        
GER30          
HK50          
JPN225          
SGFREE     0.807    
UK100       0.570  
US30          
US500 0.091 0.022 0.269 0.208 0.168
USTECH          
US2000 0.075 0.051 0.038 0.219 0.080
SPA35    33.603   2.122 2.154
NETH25          
SWI20          
IT40  2.231        

 

 

CỔ TỨC LÀ GÌ?

Cổ tức là một lần phân phối một phần trong lợi nhuận của công ty cho các cổ đông của mình. Cổ tức có thể được phát hành dưới dạng các khoản thanh toán tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản tương đương khác.

CỔ TỨC ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN VỊ TRÍ CỦA BẠN?

Cổ tức khiến cho giá cổ phiếu giảm, vì công ty đang chuyển tiền từ bản thân mình cho các cổ đông. Thanh toán cổ tức từ các cổ phiếu phần tử của một chỉ số nhìn chung sẽ khiến cho giá chỉ số giảm. Đó là vì giá trị của một cổ phiếu ký danh có xu hướng giảm vào ngày giao dịch không hưởng quyền xuống một khoản bằng cổ tức công bố phân chia. Những điều chỉnh dương và âm được áp dụng cho các sản phẩm Cash Index CFD nhằm trung hòa tác động của sự sụt giảm về giá chỉ số này.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Thông tin được cung cấp chỉ là hướng dẫn và có thể thay đổi mà không thông báo. Thông tin này không phải là tư vấn giao dịch hoặc đầu tư. Axi không chịu trách nhiệm với những thông tin không chính xác hoặc bất cứ thua lỗ nào xảy ra từ thông tin này.