Cổng thông tin dành cho Đối tác của Axi

Đăng ký Cổng thông tin dành cho Đối tác của chúng tôi và khám phá nhiều cơ hội

Chào mừng đến với Cổng thông tin dành cho Đối tác của Axi

Axi đã phát triển Cổng thông tin dành cho Đối tác độc đáo của riêng mình để mang lại sự minh bạch tối đa về các khách hàng do bạn giới thiệu. Với phản hồi có giá trị từ các đối tác hiện tại, chúng tôi đã phát triển Cổng thông tin dành cho IB nhằm cung cấp cho bạn những tính năng mà bạn cần để phát triển công việc kinh doanh của mình.

Số dư Chiết khấu Minh bạch
Xem danh sách tổng kết số dư tài khoản chiết khấu trên các máy chủ MT4 của Axi, bao gồm số dư lịch sử để xem chiết khấu qua thời gian.

Thành tích của Đối tác
Đánh giá hoạt động đối tác của bạn, bao gồm số tài khoản được mở, số tài khoản được nạp tiền và các nhà giao dịch đang hoạt động.

20 Khách hàng Hàng đầu
Xem các nhà giao dịch thể hiện tốt nhất về mặt chiết khấu và số giao dịch trong một khoảng thời gian xác định.

 

Partner with us

Số dư Chiết khấu Minh bạch
Xem danh sách tổng kết số dư tài khoản chiết khấu trên các máy chủ MT4 của Axi, bao gồm số dư lịch sử để xem chiết khấu qua thời gian.

Thành tích của Đối tác
Đánh giá hoạt động đối tác của bạn, bao gồm số tài khoản được mở, số tài khoản được nạp tiền và các nhà giao dịch đang hoạt động.

20 Khách hàng Hàng đầu
Xem các nhà giao dịch thể hiện tốt nhất về mặt chiết khấu và số giao dịch trong một khoảng thời gian xác định.

loading...