Connect and Trade with our API

Dịch vụ chuyên dụng dành cho yêu cầu đặc biệt của bạn

Tạo tài khoản của bạn Tài khoản Demo Miễn phí

Giải pháp Giao dịch API của Axi

Chúng tôi biết rằng là một nhà giao dịch API, bạn có những yêu cầu đặc biệt Bạn cần thanh khoản sâu và lợi thế công nghệ để giữ an toàn vốn của mình. Dịch vụ API của chúng tôi cung cấp điều này cho bạn mỗi ngày.

Định giá Tuyệt vời

Dành cho những nhà giao dịch bằng thuật toán, lợi thế định giá nhỏ có tính chất quan trọng. Nhận định giá được thiết kế đặc biệt để cải thiện hiệu suất trong hệ thống giao dịch của bạn.

Chất lượng Khớp lệnh

Chênh lệch và độ trễ thấp là vô ích nếu không có khớp lệnh đáng tin cậy và tỷ lệ nhấp chuột ở mức cao. Chúng tôi cố gắng để đạt được và duy trì tỷ lệ nhấp chuột cho khách hàng của mình khi giao dịch của họ tiến triển, phù hợp với khách hàng và nhà cung cấp thanh khoản toàn cầu.

Công nghệ Tiên tiến

Để tối đa hóa thời gian hoạt động của máy chủ, đảm bảo môi trường ổn định và cung cấp định giá vượt trội, chúng tôi đầu tư cơ sở hạ tầng với thông số cao có thể xử lý nhu cầu và đảm bảo hệ thống của chúng tôi không làm việc quá mức.

An toàn

Chúng tôi bảo vệ và an toàn tiền của bạn bằng việc sử dụng tài khoản tín thác tách biệt, do ngân hàng được xếp hạng AAA hàng đầu nắm giữ.

Độ trễ Được giảm thiểu

Nhận khớp lệnh trong mili giây với máy chủ được thuê không gian của chúng tôi.

Lập trình Nền tảng

Chúng tôi được kết nối với ngành Forex qua một số nền tảng và trung gian và có thể phục vụ cho thậm chí là việc cài đặt của khách hàng phức tạp nhất.

MAKE AN ENQUIRY

loading...