Hướng dẫn Giao dịch Forex

Thị trường Ngoại hối, viết tắt là Forex (hoặc FX), chỉ đơn giản là thị trường toàn cầu nơi bạn có thể mua và bán tiền tệ.

Giao dịch Forex

Sau đây là một vài điểm làm thị trường giao dịch forex trở nên độc đáo:

Quy mô Thị trường

Thị trường forex chiếm lên tới 5 nghìn tỷ  USD khối lượng giao dịch hàng ngày. 

Thời gian Giao dịch FX

Nhà môi giới FX cung cấp quyền truy cập cả ba thị trường FX chính (New York, London và Tokyo), nơi hầu hết các cặp tỷ giá được giao dịch. Do đó, đồng tiền có thể được giao dịch 24 giờ vào các ngày trong tuần.

Sựổn định

Trừ khi có sự kiện chính như Brexit xuất hiện, giá của đồng tiền biến động rất chậm. Vì lý do này, trên thực tế đồng tiền được báo giá với 4 dấu thập phân (trừ Yên Nhật). Đồng tiền có thể biến động khoảng 0.0010 – 0.0030 về giá trị vào ngày bình thường.

Ngoài ra, quy mô thị trường giao dịch Forex có nghĩa là, ngay cả các giao dịch rất lớn cũng có tác động tối thiểu đến giá, khiến thị trường Forex ít tiếp nhận sự thao túng thị tường của một bên.

Đòn bẩy

Do sựổn định của đồng tiền, giao dịch Forex hầu như luôn sử dụng sức mạnh của đòn bẩy. Đòn bẩy có nghĩa là số tiền nhỏ hơn được đưa ra để giao dịch khoản tiền lớn hơn. Ví dụ, đòn bẩy là 1:100 có nghĩa là nhà giao dịch Forex có thể sử dụng 100 USD trong tài khoản giao dịch của họ và mua 10.000 USD giá trị đồng Euro. Khi một Euro thay đổi 0.0001 USD về giá trị, vị thế giao dịch thay đổi 1 USD. Như bạn có thể thấy, mỗi thay đổi rất nhỏ trong biến động giá của đồng tiền có thể dẫn đến lãi/lỗ lớn cho nhà giao dịch. Ngoài ra, điều này có nghĩa là nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể bắt đầu giao dịch FX với số tiền tương đối nhỏ.

Hoa hồng và Phí

Hoa hồng FX đến từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán (sẽ thảo luận sau) dẫn đến hoa hồng khác nhau thay vì hoa hồng cố định.

Cặp tỷ giá

Trong mỗi giao dịch, có thứ gì đó mà người mua đưa cho người bán và ngược lại. Trong FX, người mua đưa tiền cho người bán và người bán đưa đồng tiền khác cho người mua. Do đó, mỗi giao dịch FX xảy ra dưới dạng cặp tỷ giá.

Đồng tiền được mệnh giá bằng mã đồng tiền ISO 4217. Chúng luôn có ba ký tự. Bảngsau đây thể hiện đồng tiền được giao dịch trên thị trường FX trong năm 2016 so với thị phần tương ứng của chúng.

 • USD 88%
 • EUR 31%
 • JPY 22%
 • GBP 13%
 • AUD 7%
 • CAD 5%
 • CHF 5%
 • CNY 4%
 • Khác 35%

Khi các đồng tiền được giao dịch theo cặp, tổng thị phần tăng thêm 200%. Do nền kinh tế Mỹ lớn và hầu hết hàng hóa (như dầu) được giao dịch bằng USD, thị trường FX đối với USD cũng lớn hơn nhiều so với các đồng tiền khác.

Biểu tượng và Trình bày Tiêu chuẩn

Cặp tỷ giá FX luôn được báo theo cách sau

 • USD/CAD 1.30425

Trong ví dụ này, đồng tiền bên trái là đồng USD được gọi là đồng tiền yết giá. Đồng tiền bên phải được gọi là đồng tiền định giá. Đồng tiền yết giá được dùng để mua đồng tiền định giá. Con số biểu thị số tiền kiếm được bằng cách sử dụng đơn vị đồng tiền yết giá. Trong ví dụ này, bằng việc chi một đô la Mỹ, bạn có thể mua 1.3042 đô la Canađa. Số thập phân 0.0001 được gọi là pip. Pip là đơn vị có thể giao dịch nhỏ nhất trên thị trường FX. Do đó, dấu thập phân thứ năm chỉ nhằm mục đích thông tin và được gọi là pipette. Một số nhà môi giới sẽ không báo pipette.

Ngoại lệở trên là khi cặp tỷ giá liên quan đến đồng Yên. Sau đó, pip trở thành dấu thập phân thứ hai vì một Yên tương đối ít có giá trị hơn nhiều so với các đồng tiền chính khác.Do đó, cặp tỷ giá USD JPY có hình thức sau.

 • USD/JPY 111.604

Do tính chất kép của cặp tỷ giá, nếu nhà giao dịch FX muốn mua cặp tỷ giá yết giá sử dụng đồng tiền định giá, họ có thể mua cặp tỷ giá thay vì mua nó. Ví dụ, bạn có thể mua 1 đô la US bằng 111.60Yên theo ví dụ nêu trên.

Giá mua và Giá bán

Mặc dù hầu hết mọi người thường chỉ nhìn thất một giá cho cặp tỷ giá, nhưng luôn có sự khác biệt giữa những gì người bán sẵn sàng bán và những gì người mua sẵn sàng trả cho nó.

Hãy xem ví dụ,

 • GBP/USD 1.3074 Giá bán
 • GBP/USD 1.3070 Giá mua

Tại đây, giá bán chỉ ra rằng người mua sẵn sàng chi 1 GBP để mua 1.3074 đô la Mỹ. Người bán chỉ sẵn sàng bán 1.3070 đô la Mỹ đổi lấy một GBP. Giá mua thường thấp hơn giá bán. Chênh lệch giữa hai giá được gọi là spread (chênh lệch). Chênh lệch này có thể khác nhau dựa trên nhà môi giới được nhà giao dịch FX sử dụng vì nhà môi giới thường thêm vào chênh lệch để kiếm lời.

Giao dịch ở Đâu?

GIAO DỊCH XẢY RA Ở Đ U

Thị trường Forex được thành từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ và tổ chức mà không có cơ quan trung ương như thị trường chứng khoán. Nhà giao dịch có thể khác nhau về kích thước từ nhà giao dịch cá nhân nhỏ nhất đến các công ty quản lý đầu tư, quỹ tự bảo hiểm và ngân hàng trung ương. Nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ thường sử dụng nhà môi giới có quyền truy cập nhà cung cấp thanh khoản (các tổ chức lớn sẽ giao dịch với nhà môi giới). Thông thường, nhà môi giới sẽ cung cấp nền tảng trực tuyến mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể thực hiện giao dịch. Dựa trên cấu trúc về cách giao dịch được thực hiện, nhà môi giới có thể được phân loại thành các loại sau.

Nhà tạo lập thị trường là đối tác cho giao dịch được gửi bởi nhà giao dịch nhỏ lẻ. Do đó, với nhà tạo lập thị trường, giao dịch có thể được thực hiện rất nhanh mà không có báo giá lại. Tuy nhiên, thua lỗ của nhà giao dịch trở thành lợi nhuận của nhà môi giới và ngược lại. Điều này có thể tạo ra xung đột lợi ích dẫn đến thao túng giá. Tuy nhiên, vì có nhiều nhà tạo lập thị trường cạnh tranh để kinh doanh, giá và chênh lệch giữa các nhà môi giới khác nhau có xu hướng tương tự nhau.

Nhà môi giới ECN

Mạng Thông tin Điện tử(ECN) được sử dụng bởi ngân hàng lớn và các tổ chức khác, cung cấp dữ liệu giá cho nhóm ECN. Nhà môi giới có quyền truy cập nhóm ECN này, do đó có thể cung cấp giá mua và giá bán cho nhà giao dịch. Điều này có thể dẫn đến chênh lệch giá mua bán thấp, đôi khi có thể đóng về mức 0 (tức là giá mua và bán là như nhau). Nhà môi giới thường lấy khoản hoa hồng cố định trong mỗi giao dịch. Do đó, các nhà giao dịch có giá trị cao có thể tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng nhà môi giới ECN.

Ngoài ra, do nhà môi giới ECN chỉ là trung gian giữa nhà cung cấp thanh khoản và nhà môi giới, nhà môi giới ECN không hưởng lợi từ thua lỗ của nhà giao dịch. Vì vậy, khuyến khích thao túng giá là ít hơn. Tuy nhiên, giao dịch thông qua nhà môi giới ECN có thể nhận được giá được báo lại (giá gốc tại thời điểm nhập bởi nhà giao dịch có thể thay đổi) do khối lượng được cung cấp bởi bên đối tác ở một mức giá cụ thể không thể đủ để khớp lệnh giao dịch.

Nhà môi giới STP

Nhà môi giới STP tương tự nhà môi giới ECN theo nghĩa họ cũng kết nối nhà giao dịch với nhà cung cấp thanh khoản. Sự khác biệt chính là nhà môi giới STP có kết nối với nhà cung cấp thanh khoản riêng lẻ. Họ cũng thưởng kiếm lời thông qua chênh lệch mua bán gia tăng hơn là hoa hồng.

Mặc dù, các phân loại trên nói chung là chính xác, trên thực tế có những đặc điểm, cấu trúc phí cụ thể và các yếu tố tin cậy liên quan đến nhà môi giới khác nhau. Do đó, nhà giao dịch phải cẩn thận và thực hiện nghiên cứu về các nhà môi giới nhỏ lẻ trước khi chọn.

Nền tảng Giao dịch

Về cơ bản, nền tảng giao dịch là loại phần mềm nhà giao dịch sử dụng để nhập giao dịch thông qua đó. Những nhà môi giới khác nhau có thể cung cấp các dịch vụ của họ thông qua những nền tảng khác nhau.
MT4
Hầu hết nhà môi giới FX cung cấp MT4 vì nó đã trở thành nền tảng giao dịch FX phổ biến nhất thế giới. Do đó, nó sẽ sẵn có số lượng đào tạo cũng như tập lệnh tự động (được gọi là Chuyên gia Cố vấn).

Biểu đồ

Sau khi chọn nền tảng giao dịch và nhà môi giới, bước tiếp theo là học cách giao dịch. Công cụ cơ bản nhất cho mục đích này là biểu đồ đường. Chỉ đơn giản là giá của cặp tỷ giá được vẽ theo thời gian. Mặc dù đơn giản để đọc, biểu đồ đường mất nhiều thông tin liên quan đến biến động thị trường nhanh chóng, có thể rất quan trọng với nhà giao dịch ngắn hạn.
Lý do chính là biểu đồ đường kết nối giá đóng của mỗi khoảng thời gian, do đó biến động giá trong khoảng thời gian đó bị mất. Mặt khác, biểu đồ nến thể hiện hầu hết dữ liệu liên quan một cách thanh lịch.

Đọc Biểu đồ nến

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ phức tạp, biểu đồ nến rất đơn giản để đọc.

Biểu đồ nền đại diện cho bốn điểm giá chính trong khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian này thường có thể đặt là 1 phút, 5 phút, 30 phút, 1 giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v. Bốn điểm giá chính được đưa ra trong sơ đồ. Thân chính của nến sẽ được tô màu xanh lá (hoặc để trống) nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của khoảng thời gian đó (tức là giá đã tăng). Nếu thân được tô màu đỏ(hoặc màu đen), giá đã giảm trong khoảng thời gian.
Khả năng đọc biểu đồ nến là bước đầu tiên trước khi sử dụng các công cụ phân tích khác nhau để trở thành nhà giao dịch thành công.


Các loại Lệnh

Các nhà môi giới điển hình sẽ cung cấp các loại lệnh sau đây để đảm bảo rằng nhà giao dịch có thể thực hiện chiến lược của họ mà không cần theo dõi thị trường Forex liên tục.

Lệnh Thị trường

Đây là lệnh thủ công, ở đó nhà giao dịch yêu cầu nhà môi giới đặt vị thế mua hoặc bán ở mức giá hiện có trên thị trường. Lệnh này được sử dụng nếu nhà giao dịch muốn vào vị thế nhanh nhất có thể.

Lệnh Giới hạn

Lệnh giới hạn là khi nhà giao dịch yêu cầu nhà môi giới mua dưới giá thị trường hoặc bán trên giá thị trường. Ví dụ, nếu USD/CAD hiện ở mức 1.3012 và nhà giao dịch tin rằng giá sẽ biến động lên mức 1.3030 trước khi giảm, nhà giao dịch có thể đặt giới hạn bán ở mức 1.3030. Khi gia tăng hoặc trên mức 1.3030, nhà môi giới sẽ tự động bán vị thế với giá sẵn có tốt nhất.

Lệnh Cắt lỗ

Lệnh dừng bán có thể được đặt để việc bán sẽ chỉ được thực hiện nếu giá cao hơn hoặc bằng giá nhất định. Lệnh này có thể được sử dụng cùng với lệnh giới hạn để việc bán được thực hiện tự động mà không dưới mức giá nhất định. Trong ví dụ trước, nếu nhà giao dịch cũng đặt lệnh cắt lỗở mức 1.3028, sau đó nhà môi giới sẽ kích hoạt bán ở mức 1.3030, nhưng sẽ không bán nếu giá giảm xuống dưới 1.3028. Loại lệnh tương tự có thể được sử dụng để mua, được gọi là lệnh dừng mua.

Các loại lệnh Khác

Có nhiều loại lệnh khác trong kho vũ khí của nhà giao dịch FX như lệnh chờ dừng, dừng treo, lệnh tồn tại cho đến khi bị hủy, lệnh tồn tại hết ngày, v.v. Đó là cách tốt để đảm bảo rằng nhà giao dịch không phải liên tục theo dõi giá thị trường và thiết lập các lệnh tự động này để thực hiện chiến lược giao dịch của họ và hạn chế thua lỗ.

Phân tích

Có ba loại phân tích chính mà nhà giao dịch FX có thể sử dụng để dự đoán hành vi thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật là việc sử dụng tập hợp các phương pháp tìm kiếm mô hình trong biểu đồ có thể dự đoán hành vi trong tương lai. Phân tích kỹ thuật giả định rằng tất cả thông tin liên quan đến cặp tỷ giá sẵn có đã được định giá. Do đó, lý thuyết là nếu mô hình cụ thể được lặp lại trong quá khứ, nhận ra mô hình đó có thể giúp nhà giao dịch dự đoán tương lai trước mắt.

Ưu và nhược điểm

Lợi thế lớn nhất của việc sử dụng phân tích kỹ thuật cho giao dịch forex là nhà giao dịch không cần thực hiện nghiên cứu về tình trạng kinh tế và dự đoán quyết định chính sách trong tương lai. Khi thị trường FX biến động theo mô hình, việc tự động hóa chiến lược giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng, khi ngày càng nhiều nhà giao dịch FX bắt đầu giao dịch theo các lý thuyết phân tích kỹ thuật, xác suất cao hơn tồn tại là nó trở thành dự đoán thành hiện thực.

Trái lại, nếu nhà giao dịch bỏ qua tình trạng kinh tế và chính sách ảnh hưởng đến thị trường FX, nó có thể dễ dàng vào vị thế thua lỗ(đặc biệt trong dài hạn) ngay cả khi các dấu hiệu rắc rối đã rõ ràng.

Công cụ và Kỹ thuật

Ngay cả nhà giao dịch mới bắt đầu có thể bắt đầu sử dụng những công cụ này mà không hiểu các tính toán kỹ thuật vì các nền tảng phổ biến sẽ có công cụ sẵn có có thể được nhập vào biểu đồ. Sau đây hãy xem xét một số công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản.

Mức hỗ trợ&Mức kháng cự

Một trong những mô hình cơ bản nhất được thấy trong biến động giá trên thị trường forex là biểu đồ biến động lên và xuống theo chu kỳ. Những điểm xoay của mô hình chu kỳ này tạo lên các mức hỗ trợ và kháng cự của biểu đồ.

Theo thuật ngữ cơ bản, đường hỗ trợ là giới hạn tạm thời mà giá không thể phá vỡ để đảo chiều xu hướng chung. Trong ví dụ trên, hộp màu xanh đang hỗ trợ xu hướng giảm chung và không để giá đảo chiều thành xu hướng tăng.

Kháng cự ngược lại với hỗ trợ. Trong ví dụ, chúng được hiển thị màu cam. Nếu xu hướng chung tăng lên, hỗ trợ cho một xu hướng tăng sẽ là các đáy và mức kháng cự sẽ là trần.

Chiến lược giao dịch cơ bản khi giá có xu hướng giảm là mua đồng tiền ở mức kháng cự và bán ở mức hỗ trợ, (nếu giá đang ở xu hướng tăng, mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự). Mặc dù điều này có thể hoạt động trên lý thuyết, nhưng trong thế giới thực, gần như không thể dự đoán chính xác xu hướng giá và các mức hỗ trợ/kháng cự mà không sử dụng các công cụ khác.

Đường trung bình Động

Một trong những công cụ cơ bản để xác định xem giá chung có xu hướng tăng hay giảm, là sử dụng đường trung bình động (MA). Chỉ báo này lấy số X cuối cùng của giá đóng cửa và tính trung bình giá cho đường trung bình động các giai đoạn hiện tại. X càng lớn, xu hướng MA càng mạnh.

 

Biểu đồ chỉ ra MA 30 kỳ màu cam, MA 10 kỳ màu đen và MA 5 kỳ màu xanh dương. Rõ ràng, đường màu xanh dương theo chỉ báo dao động của thị trường gần hơn so với đường màu cam. Do đó, đường màu cam cho thấy đường xu hướng mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, do sự tăng đột biến trong quá khứ có thểảnh hưởng đến đường MA một cách không cần thiết, các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng các đường trung bình động số mũ (EMA) mang lại nhiều trọng số hơn cho các điểm giá gần đây.

 

 

Trong ví dụ trên, đường màu xanh dương biểu thị30 EMA so với đường 30 MA màu cam. Đường EMA 30 nhạy cảm hơn với những thay đổi giá gần đây trong khi vẫn xem xét 30 giá đóng cửa trong quá khứ. Do đó, việc sử dụng các đường xu hướng EMA để phân biệt biến động giá chung chính xác hơn.

Chỉ báo dao động

Giả sử nhà giao dịch đã xác định được xu hướng chung, làm thế nào họ vẫn có thể tự tin rằng xu hướng không đảo chiều ngay khi họ giao dịch? Đây là nơi chỉ báo giao dịch đến.

Một số chỉ báo dao động phổ biến nhất là Chỉ báo dao động Stochastic &Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Không cần đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật về cách thức chúng hoạt động, hãy xem cách diễn giải các tín hiệu.

Chỉ báo dao động stochastic và RSI trông giống nhau khi được vẽ trong phần mềm biểu đồ.

 

Ở đây, biểu đồ đáy là chỉ số RSI và biểu đồ tiếp theo là chỉ báo dao động stochastic. Đường màu xanh dương trên biểu đồ nến là 30 EMA. Yếu tố quan trọng nhất để xác định ở đây là cả hai chỉ báo dao động đều thoát ra khỏi vùng tối của chúng trước khi diễn ra sự đảo chiều xu hướng thực tế. Do đó, bằng cách nghiên cứu sự bứt phá của chỉ báo dao động, nhà giao dịch có thể tự tin rằng sự đảo chiều xu hướng sắp diễn ra.

Công cụ và Ghi chú khác

Có rất nhiều công cụ khác như Fibonacci hồi quy, các dải Bollinger và MACD có thể chỉ ra các xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong tương lai. Điều quan trọng nhất cần nhận ra là không có công cụ nào trong số này có thể dự đoán chính xác thị trường FX 100%. Tuy nhiên, nhà giao dịch có thể cải thiện tỷ lệ cược của mình bằng cách thêm việc sử dụng các công cụ này vào kho vũ khí của họ. Là người mới bắt đầu, khi các tùy chọn có vẻ áp đảo, hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Điều này cũng dùng để điều chỉnh các thông số của các công cụ được đề cập trước đó. Bằng cách sử dụng cài đặt mặc định của các công cụ trên, (vì hầu hết nhà giao dịch khác cũng sẽ sử dụng cùng một thông số), thị trường có thể hành xử theo cách tự hoàn thành.

Phân tích Cơ bản

Phân tích cơ bản là khi nhà giao dịch FX xem xét các lý do kinh tế hoặc chính sách cơ bản cho biến động giá của đồng tiền. Ý tưởng chính đằng sau phân tích là nếu nền kinh tế cơ bản của đồng tiền được dự đoán sẽ làm tốt hơn so với các quốc gia khác, giá của đồng tiền đó sẽ tăng lên và ngược lại.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm chính của phân tích cơ bản là biến động giá dự đoán dựa trên giá trị thế giới thực. Do đó, việc xác định các yếu tốảnh hưởng đủ lớn có thể dự đoán chính xác xu hướng giá trong tương lai. Tuy nhiên, đặc biệt là trong ngắn hạn,giá có thể được điều khiển nhiều hơn bởi các hành vi giao dịch dường như ngẫu nhiên.

Công cụ và Kỹ thuật

Không giống như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản liên quan ít hơn đến các biểu đồ và nhiều hơn nữa với các chỉ báo nghiên cứu và kinh tế. Sau đây là một số chỉ báo kinh tế và việc chúng sẽảnh hưởng đến các đồng tiền liên quan như thế nào.

GDP và Doanh số Bán lẻ

Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) có thể được mô tả là sản lượng kinh tế của một quốc gia. Yếu tố quan trọng nhất mà nhà giao dịch nhìn vào là tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm. Khi ngày báo cáo GDP của một quốc gia đến gần hơn, nhà giao dịch sẽ có những ý tưởng khác nhau về kết quả dự đoán và sự đồng thuận sẽ được định giá. Ngay khi báo cáo công bố, nếu báo cáo chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng tốt hơn dự kiến, đồng tiền sẽ tăng giá và ngược lại.

Số lượng doanh số bán lẻ cho thấy mức độ chi tiêu của người tiêu dùng. Nếu chi tiêu của người tiêu dùng đang suy thoái, điều đó có thể có nghĩa là chu kỳ suy thoái sắp tới (vì GDP bịảnh hưởng phần lớn bởi doanh số bán lẻ). Khi giao dịch với các cặp tỷ giá USD, báo cáo số lượng doanh số bán lẻ của Mỹ(được phát hành hàng tháng) có thể được sử dụng làm chỉ báo ngắn hạn so với báo cáo GDP (được phát hành hàng quý)

CPI &Lãi suất

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường lạm phát của một nền kinh tế(tức là giá hàng hóa đang tăng nhanh như thế nào). Nếu tỷ lệ cao hơn, cơ quan tiền tệ sẽ tăng lãi suất để giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Điều đó có nghĩa là nhiều nhà đầu tư sẽ sẵn sàng mua trái phiếu của đồng tiền đó do đó làm tăng nhu cầu của nó. Do đó, giá của đồng tiền sẽ tăng lên. Trong trường hợp nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, điều này có thể khiến giá đồng tiền giảm xuống. Mặt khác, nếu nhà giao dịch cảm thấy lạm phát diễn ra nhanh hơn (như trong trường hợp của Venezuela), nhu cầu về tiền tệ có thể giảm rất nhanh.

Báo cáo Việc làm

Báo cáo việc làm bao gồm các đo lường về tỷ lệ thất nghiệp và tiền lương. Nếu tỷ lệ thất nghiệp thấp và tiền lương ngày càng tăng, ,mọi người sẽ chi tiêu nhiều hơn trong tương lai do đó làm tăng GDP và ngược lại. Do đó, báo cáo việc làm tích cực sẽ củng cố tiền tệ của nền kinh tế cơ bản.

Sự kiện Địa chính trị

Các chỉ báo trên có liên quan đến các đánh giá định kỳ được đưa ra bởi các cơ quan chủ quản. Vẫn có thể có các sự kiện ảnh hưởng lớn đối với thị trường FX dưới dạng hiệu ứng địa chính trị cụ thể. Ví dụ, Brexit, cuộc bầu cử của Mỹ, thỏa thuận NAFTA, Chiến tranh thương mại, v.v đều có thểảnh hưởng đến thị trường Forex. Điểm chính cần chú ý ở đây là hiểu sự kiện sẽảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế cơ bản và thương mại sao cho phù hợp. Ngay cả khi các nhà giao dịch khác không chia sẻ cảm tính của bạn, nếu dự đoán của bạn là chính xác, thị trường sẽ biến động có lợi cho bạn trong dài hạn.

Các loại hình Nhà giao dịch

Là nhà giao dịch FX, có một số phong cách giao dịch forex có thể được tuân theo. Họ có thể được phân loại theo khung thời gian mà các vị thế được giữ.

Giao dịch Nhanh

Giao dịch nhanh là hình thức giao dịch tích cực nhất vì các vị thế chỉ được giữ trong vài giây hoặc vài phút. Chiến lược này hoàn toàn được xây dựng dựa trên phân tích kỹ thuật vì các nguyên tắc cơ bản không thểảnh hưởng đến khung thời gian nhỏ như vậy. Việc chọn nhà môi giới FX với hoa hồng thấp và thời gian khớp lệnh nhanh là rất quan trọng vì cần phải có hàng trăm giao dịch nhỏ để kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Giao dịch trong ngày

Giống như giao dịch nhanh, các nhà giao dịch trong ngày cũng sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật trừ khi sự kiện địa chính trị bất ngờ xuất hiện. Nhà giao dịch trong ngày giao dịch các vị thế trong ngày và không thường giữ các vị thế qua đêm. Họ cũng yêu cầu khớp lệnh nhanh và hoa hồng thấp để kiếm lợi nhuận.

Giao dịch Trung hạn

Giao dịch trung hạn là bước tự nhiên tiếp theo của phong cách giao dịch. Ở đây, các vị thế được giữ từ vài ngày đến vài tuần. Phân tích có thể là sự kết hợp của phân tích kỹ thuật và cơ bản vì cả hai có thểảnh hưởng đến định giá trong khung thời gian này. Vì các vị thế chỉ được vào và thoát một lần trong một thời gian, đây có thể là kiểu giao dịch thực tế cho các nhà giao dịch FX muốn tham gia thị trường Forex bán thời gian.

Giao dịch Dài hạn

Đây là phong cách giao dịch với khung thời gian dài nhất. Thông thường, các vị thế được giữ trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Giao dịch dài hạn FX chủ yếu được thúc đẩy bởi phân tích cơ bản. Ở đây, tiêu chí quan trọng nhất đối với nhà môi giới của bạn cần là sự đáng tin cậy của họ và thực tế là họ sẽ không đóng trong thời gian dài.

Bước Tiếp theo

Khi các kiến ​​thức cơ bản về giao dịch FX được học bằng cách đọc, bước tiếp theo là học bằng cách thực hiện. Tuy nhiên, người mới bắt đầu không cần phải mạo hiểm với tiền thật và có thể phát triển chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng tài khoản Demo. Cách tốt nhất để sử dụng tài khoản Demo là sử dụng nó như thể tiền thật của bạn. Điều này cũng có thể giúp nhà giao dịch FX có tham vọng đánh giá nhà môi giới, dịch vụ khách hàng, nền tảng và bất kỳ công cụ phân tích nào.

Trong quá trình thực hành này, cũng như giao dịch thực tế cuối cùng, việc giữ nhật ký giao dịch có thể rất hữu ích. Điều này sẽ giúp theo dõi các chiến lược và công cụ giao dịch được sử dụng. Với điều này, nó trở nên dễ dàng hơn để tinh chỉnh chiến lược nhằm cải thiện kết quả.

Sau khi giao dịch Forex trên tài khoản Demo trở thành trải nghiệm thoải mái, nhà giao dịch có thể tìm hiểu sử dụng tiền thật. Tiếp tục tìm hiểu các công cụ mới và tinh chỉnh kiến ​​thức hiện có vẫn rất quan trọng. Khó có thể ngăn cảm xúc ra khỏi giao dịch FX, do đó bắt buộc phải sử dụng các chiến lược vào và thoát giao dịch tự động như lệnh dừng và giới hạn để đảm bảo rằng chiến lược được tuân thủ.

 

Mở tài khoản của bạn. Giao dịch trong vòng vài phút.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với nhà môi giới đáng tin cậy, được quản lý, được trao nhiều giải thưởng.

BẮT ĐẦU KHỞI CHẠY TÀI KHOẢN DEMO