Czym jest handel indeksami i jak to działa?

Dowiedz się wszystkiego co musisz wiedzieć o handlu indeksami i poznaj najlepsze światowe indeksy giełdowe.

Po pierwsze, czym są indeksy?

Indeks jest sposobem pomiaru wyników grupy aktywów, w tym przypadku listy spółek notowanych na giełdzie i ich cen akcji.

Jednym z najlepiej działających i najbardziej znanych indeksów na świecie jest Dow Jones. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) śledzi ogólne wyniki 30 największych spółek w USA. Jeśli średnia cena 30 spółek wzrośnie, DJIA również pójdzie w górę. Jeśli średnia cena 30 spółek spadnie, DJIA również idzie w dół.

Czym jest handel indeksami?

Handel indeksami jest definiowany jako kupno i sprzedaż określonego indeksu giełdowego. Inwestorzy będą spekulować na temat wzrostu lub spadku ceny indeksu, który następnie określi, czy będą kupować, czy sprzedawać. Ponieważ indeks odzwierciedla wyniki grupy akcji, nie będziesz kupować żadnych rzeczywistych akcji bazowych, ale raczej kupisz średnie wyniki grupy akcji. Gdy cena akcji spółek w ramach indeksu idzie w górę, wartość indeksu wzrasta. Jeśli zamiast tego cena spadnie, wartość indeksu pójdzie w dół. 

Istnieją dwa główne typy handlu online indeksami: gotówkowy CFD na indeksy i terminowy CFD na indeksy. Główna różnica między rynkiem „gotówkowym” a „terminowym” polega na tym, że „gotówkowy” nie ma daty wygaśnięcia. Jednak rynek „terminowy” ma datę wygaśnięcia, zwykle znaną jako „rollover”. Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy kupującym a sprzedającym dotyczącą ceny, którą kupujący musi zapłacić w określonym terminie w przyszłości.

Jak są obliczane indeksy giełdowe?

Start Trading Indices

W erze cyfrowej obliczanie cen indeksów giełdowych stało się łatwiejsze, dzięki zastosowaniu metod takich jak kapitalizacja rynkowa i formuła ważenia cen, jak pokazano tutaj:

Częściej stosowaną metodą jest kapitalizacja rynkowa, która odnosi się do tego, ile warte są akcje spółki pod względem całkowitej wartości rynkowej w dolarach.

Aby określić tę wartość, należy pomnożyć liczbę wyemitowanych akcji przez aktualną wartość rynkową pojedynczej akcji spółki. Użycie tej metody zapewnia większą wagę organizacjom o wyższych cenach akcji, co oznacza, że zmiany w ich wartości będą miały większy wpływ na bieżącą cenę indeksu giełdowego, którego są częścią.

Jakie są główne indeksy światowe?

Oto niektóre z najbardziej popularnych indeksów na świecie. Wiele z nich obejmuje akcje blue-chip. Blue-chip można zdefiniować jako firmę o ugruntowanej pozycji na rynku, której kapitalizacja jest liczona w miliardach i która jest uważana za lidera rynku.

 • Dow Jones Industrial Average - DJIA
 • S&P 500
 • EURO STOXX 50
 • Nasdaq 100
 • FTSE 100
 • DAX 30
 • CAC 40
 • Nikkei 225
 • Hang Seng
 • ASX 200

Co wpływa na ceny indeksów rynkowych?

Ruch cen indeksów zależy przede wszystkim od czynników zewnętrznych. Cena będzie zazwyczaj spadać w okresie niepewności, który powoduje osłabienie gospodarki danego kraju. Niektóre czynniki, które mogą mieć wpływ na cenę indeksu, obejmują:

Towary

Niektóre akcje w ramach indeksu mogą być akcjami towarowymi, a wszelkie wahania na rynku mogą potencjalnie wpłynąć na cenę indeksu.

Wiadomości z całego świata

Wydarzenia, takie jak klęski żywiołowe lub pandemie, mogą negatywnie wpłynąć na rynek indeksów poprzez wpływ na gospodarkę kraju, którego dotyczą.

Wiadomości gospodarcze

Wydarzenia i spotkania gospodarcze, takie jak decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych, NFP, umowy handlowe i wskaźniki zatrudnienia.

Przetasowania w indeksie

Jeśli dodaje się akcje firmy do indeksu giełdowego lub z niego usuwa, ceny mogą ulec zmianie.

Wiadomości o firmie

Ważne wiadomości o firmie, takie jak nowe kierownictwo, fuzja lub ogłoszenie wyników finansowych.

Korzyści z handlu indeksami

Istnieje kilka powodów, dla których indeksy giełdowe od wielu lat cieszą się popularnością wśród początkujących traderów i doświadczonych inwestorów:

Długa lub krótka pozycja

Możliwość zajmowania pozycji „długiej” lub „krótkiej” oznacza, że można wykorzystać spadek lub wzrost cen indeksów giełdowych.

Jeden rachunek handlowy

Wystarczy jedno konto handlowe, aby uzyskać dostęp do wielu indeksów z całego świata, w tym: ASX 200, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei 225 i DAX 30.

Przetasowanie indeksów

Indeksy mogą się zmieniać w wyniku usuwania akcji firmy, która ma złe wyniki lub włączania nowych akcji firm, które odnotowały znaczny wzrost.

Mniejsze zapotrzebowanie na kapitał

Do rozpoczęcia handlu CFD na indeksy jest wymagany bardzo mały kapitał, co eliminuje wady wynikające z opłat brokerskich i prowizji na standardowych kontach. Dodatkowo depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji to zaledwie 5%.

Za pomocą jakich sposób można handlować indeksami giełdowymi?

W Axi indeksami handluje się w ramach CFD (kontraktu na różnicę). Oznacza to, że nie posiadasz na własność żadnego składnika aktywów, ale po prostu handlujesz ruchami cen. Na przykład jeśli jesteś kupującym, zgadzasz się zapłacić sprzedającemu różnicę między obecną wartością składnika aktywów a wartością w momencie wygaśnięcia umowy. Dowiedz się więcej o tym, jak handlować indeksami

Istnieją dwa główne rodzaje indeksów, którymi możesz handlować z Axi:

Gotówkowe kontrakty CFD na indeksy

Gotówkowe kontrakty na indeksy, charakteryzujące się mniejszymi spreadami opartymi na cenach bieżących, są ogólnie uważane za inwestycje krótkoterminowe. Traderzy CFD zazwyczaj unikają utrzymywania pozycji przez noc, aby uniknąć opłat za transakcje nocne i otwierają je ponownie następnego dnia.

Terminowe kontrakty CFD na indeksy

Jako kontrakty oparty na cenie przyszłej dostawy, terminowe kontrakty CFD na indeksy są generalnie preferowane przez inwestorów zainteresowanych inwestycjami średnio- i długoterminowymi. Wynika to z faktu, że tego typu transakcje nie wiążą się z opłatami za finansowanie nocne lub swap.

Odkryj więcej rynków do handlu z Axi

Wybieraj spośród wielu globalnych rynków handlowych z Axi, wykorzystując bardzo konkurencyjne spready i elastyczną dźwignię, aby handlować z przewagą.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące handlu na rynku Indeksy

Indeksami można handlować zaraz po otwarciu giełdy. Ogólne godziny handlu na amerykańskim rynku akcji są następujące:

 • Przedpołudniowe godziny handlu: od 4:00 do 21:30 ET
 • Regularne godziny handlu: 9:30 - 16:00 ET
 • Popołudniowe godziny handlu: 16:00 do 20:00 ET

Przejdź do naszego harmonogramu produktów, aby zobaczyć godziny otwarcia i zamknięcia wszystkich indeksów.

Aktualna i pełna lista indeksów znajduje się w harmonogramie produktów. Niektóre z najpopularniejszych indeksów, którymi można handlować za pomocą Axi to:

 • France 40 Index
 • German 30
 • UK FTSE
 • US S&P 500
 • DOW 30
 • ASX S&P 200
 • JAPAN 225
 • Hang Seng
 • Nasdaq 100
 • China A50
 • Euro Stoxx 50

Wymagany depozyt zabezpieczający dla naszych indeksów akcji zaczyna się już od 0,5%. Wielkość ticków jest zmienna, zgodnie z harmonogramem produktów.

Wartości ticków na indeksach to minimalne wahania cen ustalone przez giełdę. Rozmiary ticków są wymienione w określonej przez giełdy terminowych kontraktów „specyfikacji kontraktu” oraz są kalibrowane w celu zapewnienia płynnych i wydajnych rynków poprzez spread tick bid-ask.

Kilka czynników decyduje o tym, czy handel indeksami może być opłacalny. Co więcej, zyski z handlu są zmienne w zależności od warunków rynkowych. Jeśli rynki są niestabilne, ruchy cen są większe, a zatem możliwość zysku lub straty jest większa.

Chociaż inwestorzy długoterminowi, tacy jak fundusze emerytalne, dokładnie śledzą indeksy, krótkoterminowi traderzy CFD po prostu na nich spekulują. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z handlem indeksami, oto niektóre z bardziej popularnych indeksów, które warto rozważyć:

 • Dow Jones Industrials Average (US 30)
 • Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
 • Nasdaq (Composite and Nasdaq 100)
 • Dow Jones Industrials (DJIA)
 • UK FTSE 100 (FTSE 100)
 • DAX (Germany 30)
 • Euro Stoxx 50 (Euro 50)

Otwórz rachunek. Handluj w ciągu kilku minut.

Rozpocznij swoją podróż handlową z zaufanym, regulowanym, wielokrotnie nagradzanym brokerem. 

ZACZNIJ OTWÓRZ RACHUNEK DEMO