Czym jest handel towarami i jak to działa?

Poznaj rynek handlu towarami i zrozum, jak handluje się najcenniejszymi zasobami na świecie takimi jak złoto i ropa naftowa.

Czym są towary?

Towar to niezbędny surowiec, taki jak złoto czy pszenica, który można kupić lub sprzedać na wolnym rynku.

Towary można podzielić na dwie kategorie: towary miękkie i towary twarde. Metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro, oraz towary związane z energią, takie jak ropa naftowa, są uważane za towary twarde, podczas gdy produkty rolne, takie jak kawa czy kakao, uznaje się za towary miękkie.

Czym jest handel towarami?

Commodities in front of a laptop graphic

Kiedy handlujesz towarem, spekulujesz na zmianie ceny surowego aktywa fizycznego, takiego jak złoto czy ropa. Wiele czynników, a zwłaszcza podaż i popyt, będzie miało wpływ na cenę rynkową.

Kiedy handlujesz online towarami z Axi, nie przejmujesz własności aktywów bazowych (na przykład sztabki złota). Zamiast tego, handluje się „kontraktem terminowym”, znanym również jako kontrakt  na różnicę (CFD), który opiera się na ruchach cen aktywów bazowych w czasie rzeczywistym. Tak więc, jeśli cena zakupu złota wzrasta, wzrasta również cena w handlu.

Chociaż taka koncepcja może na początku wydawać się myląca, transakcja CFD jest po prostu umową pomiędzy kupującym i sprzedającym o przeprowadzenie transakcji z ustaloną cenę i w określonym czasie. Dowiedz się więcej o tym, jak handlować towarami.

Jakie są typy towarów na rynku?

Towary można podzielić na dwie kategorie: 

  • Towary twarde: Towar twardy jest wydobywany z ziemi lub pozyskiwany z zasobów naturalnych.
  • Towary miękkie: Towar miękki może być uprawiany w gospodarstwach rolnych lub pozyskiwany z innej podobnej substancji.

Można je dalej podzielić na cztery podkategorie: metale, energia, rolnictwo i zwierzęta gospodarskie.

 

Jakie kontrakty CFD na towary są dostępne w Axi?

Poniższa tabela przedstawia wszystkie gotówkowe kontrakty CFD na towary, terminowe kontrakty CFD na towary oraz kontrakty CFD na kruszec typu spot dostępne w Axi.

 Bullion Spot CFDs  
Symbol Market Description
XAGUSD Silver vs US Dollar
XAUAUD Gold vs Australian Dollar
XAUCHF Gold vs Swiss Franc
XAUEUR Gold vs Euro
XAUGBP Gold vs British Pound
XAUUSD Gold vs US Dollar
XPTUSD Platinum vs US Dollar
 Cash CFDs  
Symbol Market Description
USCRUDE US Crude Oil
UKCRUDE UK Crude Oil
USOIL US Crude Oil
UKOIL UK Crude Oil
 Futures CFDs  
Symbol Market Description
BRENT.fs Brent Crude Futures CFD
COCOA.fs Cocoa Futures CFD
COFFEE.fs Coffee Futures CFD
COPPER.fs Copper Futures CFD
GOLD.fs Gold Futures CFD
NATGAS.fs US Natural Gas Futures CFD
SILVER.fs Silver Futures CFD
SOYBEAN.fs Soybean Futures CFD
WTI.fs WTI Crude Oil Futures CFD

Co powoduje zmiany cen towarów?

Dowiedz się, co wpływa na rynki towarowe i bądź na bieżąco z głównymi trendami.

Podaż a popyt

Podstawową zasadą na rynku jest to, że ceny towarów będą rosły wraz ze wzrostem popytu. Wiąże się to z dochodami i liczbą ludności, kosztami produkcji danego towaru oraz działaniami rządów i organizacji producentów.

Produkcja towarów

Na produkcję towarów wpływają czynniki naturalne, takie jak pogoda i warunki upraw, ziemia uprawna, ograniczenia w handlu, dofinansowania, podatki i czynniki związane z produkcją, takie jak wzorce pracy, rozwój narzędzi rolniczych i stosowane technologie.

Koszty produkcji

Koszty produkcji towarów obejmują surowce, pracę/płace, badania i rozwój, ubezpieczenia, opłaty licencyjne, podatki i wiele innych. Wzrost kosztów produkcji będzie mieć bezpośredni wpływ na cenę produkowanego towaru.

Wzrost gospodarczy

Dobrobyt danego kraju wskazuje na siłę nabywczą jego ludności. Taki efekt jest bardziej widoczny w krajach, które są głównymi producentami lub konsumentami. Wraz ze wzrostem gospodarczym i urbanizacją, zazwyczaj konsumuje się większe ilości towarów.

Jakie są korzyści z handlu towarami?

Dowiedz się, dlaczego towary są jednymi z produktów, którymi handluje się najczęściej na świecie

Płynność finansowa

Płynność finansowa

Terminowe kontrakty na towary oferują dużą płynność, zapewniając inwestorom elastyczność w upłynnianiu pozycji w razie potrzeby.

Niska marża

Niska marża

Depozyt zabezpieczający wymagany do rozpoczęcia handlu kontraktami terminowymi może wynosić zaledwie 5-10% całkowitej wartości kontraktu.

Możliwości zabezpieczania

Możliwości zabezpieczania

Inwestowanie w towary jako instrument zabezpieczający może pomóc w zarządzaniu ryzykiem.

Dywersyfikacja portfela

Dywersyfikacja portfela

Towary są popularnym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego przez inwestorów.

Ochrona przed inflacją

Ochrona przed inflacją

Z ekonomicznego punktu widzenia, towary mogą zachować swoją wartość nawet w okresie wysokiej inflacji.

Dźwignia

Dźwignia

Zastosuj dźwignię finansową, aby wykorzystać niewielką kwotę depozytu zabezpieczającego do otwarcia pozycji handlowych o wyższej wartości.

Jakie jest ryzyko związane z handlem towarami?

Poznaj znaczenie zrównoważenia ryzyka i możliwości podczas handlu towarami:

Zmienność

Zmienność

Podaż i popyt mają ogromny wpływ na ceny towarów, więc przed spekulacją na cenie towaru traderzy powinni być świadomi trendów rynkowych.

Niespodziewane wydarzenia

Niespodziewane wydarzenia

Czasami ważne wydarzenia (polityczne, klęski żywiołowe), które mogą wpłynąć na cenę danego towaru, pojawiają się bez ostrzeżenia, co oznacza, że mogą zaskoczyć inwestorów.

Brak doświadczenia na rynku

Brak doświadczenia na rynku

Każdy, kto dopiero zaczyna handlować towarami, powinien dołożyć dodatkowych starań, aby zrozumieć zmienność cen, która może być spowodowana niestabilnością polityczną, gospodarczą i walutową.

Odkryj więcej rynków do handlu z Axi

Wybieraj spośród wielu globalnych rynków handlowych z Axi, wykorzystując bardzo konkurencyjne spready i elastyczną dźwignię, aby handlować z przewagą.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące handlu towarami

Cena typu spot towaru jest lokalną ceną gotówkową za natychmiastowy zakup i dostawę towaru. Wskazuje na aktualne notowanie towaru i oznacza, że handel towarem odbywa się „na miejscu” (stąd nazwa). Na rynku spot transakcje są rozliczane w ciągu kilku dni.

Terminowa cena towaru oznacza uzgodnienie z góry określonej ceny dla transakcji, która nastąpi w późniejszym terminie w przyszłości. Ustalona „przyszła cena” jest obliczana w następujący sposób:

Bieżąca cena towaru powiększona o koszt magazynowania lub transportu w okresie pośrednim przed dostawą. Ostatnia cena w równaniu obejmuje również odsetki, ubezpieczenie i inne koszty poboczne.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dzięki naszym codziennym i cotygodniowym analizom rynku handlu ropą oraz prognozom na blogu Axi.

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy złota, srebra i miedzi, śledząc cotygodniowe wiadomości dotyczące metali szlachetnych przygotowane przez naszych ekspertów.

Otwórz rachunek. Handluj w ciągu kilku minut.

Rozpocznij swoją podróż handlową z zaufanym, regulowanym, wielokrotnie nagradzanym brokerem. 

ZACZNIJ OTWÓRZ RACHUNEK DEMO