Rozpocznij swój trading od poznania podstaw

Podstawy CFD & Indeksów

Czym są kontrakty CFD?

 

CFD, czyli kontrakty na  różnice kursowe, będące różnicą pomiędzy punktem otwarcia a zamknięcia transakcji. Prosto rzecz ujmując, kiedy pozycja jest zamknięta otrzymasz zysk lub poniesiesz stratę na tej różnicy.

Jeżeli kupiłeś złoto za $1600, to nie masz uncji złota, którą możesz trzymać - masz kontrakt od Axi, którego wartość zwiększy się, jeżeli wzrośnie cena złota. Na przykład, jeśli handlujesz na kontraktach CFD, to spekulujesz jedynie na ruchu ceny, w przeciwieństwie do tradycyjnych akcji, gdzie kupujesz fizyczne dobro. Łączenie kontraktów CFD z dźwignią finansową, dostarcza efektywnego kosztowo i elastycznego sposobu na podjęcie zaangażowania finansowego, inwestując przy tym w liczne światowe produkty finansowe.

 

Kiedy Handlować Na Kontraktach Cfd?

  • Jeżeli szukasz sposobu na zainwestowanie w ruch ceny instrumentów finansowych, zamiast nabywać fizyczne dobra.
  • Gdy chcesz wykorzystać szybkie fluktuacje kursu danego instrumentu lub papieru wartościowego. Jest to popularne wśród traderów krótkoterminowych, którzy szukają okazji do osiągnięcia zysku z ruchów ceny w ciągu jednej sesji.
  • Jeżeli chcesz skorzystać z dźwigni finansowej i rozdzielić swój kapitał między różne instrumenty zamiast przeznaczać całość na jedną inwestycję (co przyczynia się do zwiększonego ryzyka)
  • Handel na CFD może być używany jako narzędzie zarządzania ryzykiem do zabezpieczenia inwestycji (hedging)

Przykładowa transakcja CFD na rynku złota

Cena złota jest mierzona na podstawie jego wagi. W związku z tym, cena pokazuje jak dużo kosztuje jedna uncja złota w dolarach amerykańskich. Jeżeli na przykład cena złota wynosi $1600,00 to oznacza to, że jedną uncję złota można nabyć za $1600,00. Tak samo, cena srebra to cena za uncję wyrażona w dolarach amerykańskich. Jeżeli cena srebra (XAGUSD) wynosi 28,00 to jedną uncję srebra można nabyć za $28,00.

Jeżeli nabyłeś złoto za $1600, to nie masz uncji złota, którą możesz trzymać - zamiast tego masz zobowiązanie do kupna XAU po $1600. Zamykając pozycję sprzedajesz XAU i kończy się twoje zaangażowanie finansowe. Jeżeli sprzedasz po $1605,00, to zyskasz $5 na każdej uncji złota w twoim kontrakcie. Tak samo wygląda to w przypadku srebra. Jeżeli kupiłeś srebro po $28 i sprzedałeś po $28,50 to zarobiłeś 50 centów na każdej uncji srebra w twoim kontrakcie.

WYJAŚNIENIE ROLOWAŃ KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKSY

Kontrakty terminowe na Indeksy w Axi są oparte na odpowiednim kursie kontraktów. Kontrakty terminowe wygasają, ponieważ są powiązane z dokładnie określoną datą.  Jest wiele miesięcy, kiedy ceny mogą być wyższe lub niższe w zależności od warunków rynkowych.

W celu uniknięcia zmienności podczas ostatniego dnia, w Axi przenosimy się z używania kontraktu na obecny miesiąc na kontrakt następnego miesiąca, jeden dzień przed jego wygaśnięciem.

Przykładem tego jest sytuacja, gdzie australijski kontrakt SPI na marzec wygasa. Musi być użyta cena kontraktu czerwcowego. W związku z tym cena na platformie Axi MT4 może się zmniejszyć lub zwiększyć w stosunku do kontraktu marcowego. Nie jest to oczywiście zwyżka lub zniżka kursu indeksu SPI, a przeniesienie do nowej ceny referencyjnej, co oznacza, że nie wywoła to zysku lub straty. 

Aby upewnić się, że nie wpływa to na naszych klientów, musi nastąpić wyrównanie pieniężne. Jest to wyjaśnione na podanych niżej przykładach:

SPI Marcowy zamyka się na 5050/5051, a SPI czerwcowy otwiera się na 5000/5001

 

Twoja Pozycja: 10 Kontraktów kupna

Jeżeli masz otwarte pozycje długie, zostaną one zamknięte po cenie Bid na 5050 i otworzą się na nowej cenie Ask 5001. Ponieważ masz otwartą pozycję długą i nastąpił spadek, masz niezaksięgowaną stratę. W rezultacie, otrzymasz dodatkowe środki wyrównawcze w kolumnie swap równej różnicy dawnej ceny bid i nowej ceny ask.

Otrzymasz (5050-5001)*10 kontraktów = $490AUD

 

Twoja Pozycja: 10 kontraktów sprzedaży

Jeżeli masz pozycje krótkie, zamykają się one na 5051 i otwierają po nowej cenie bid 5000. Ponieważ masz pozycję krótką i nastąpił spadek, masz niezaksięgowany zysk. W rezultacie  naliczone zostaną ujemne środki wyrównawcze w kolumnie swap, równe różnicy pomiędzy dawną ceną ask i nową ceną bid.

Otrzymasz (5051-5000)*10 kontraktów = -$510AUD

Środki wyrównawcze będą wprowadzane dla otwartych pozycji w następującym czasie:

ROLOWANIE KONTRAKTÓW NA ROPĘ

Kontrakt na ropę w Axi jest oparty o cenę kontraktów ICE (Najkrótszy Termin Zapadalności). Cena tych kontraktów jest największym punktem odniesienia dla globalnego rynku ropy naftowej.

Kontrakty terminowe wygasają, ponieważ są powiązane z konkretną datą. Jest wiele miesięcy handlowych i ceny terminowe mogą być wyższe lub niższe w zależności od panujących na rynku warunków.

W celu uniknięcia dużej zmienności w ostatnim dniu, w Axi przenosimy się z używania kontraktu na obecny miesiąc, na kontrakt kolejnego miesiąca jeden dzień przed wygaśnięciem 

Przykładem tego jest sytuacja, w której kontrakt WTI (West Texas Intermediate) na wrzesień wygasa. Musi zostać użyta cena październikowa, co spowoduje, że cena na platformie Axi MT4 może zwiększyć się lub zmniejszyć w zależności od wartości kontraktu październikowego w stosunku do wrześniowego. Oczywiście nie jest to wzrost lub spadek ceny ropy, a tylko przemieszczenie się do nowej ceny odniesienia w wyniku czego dojdzie do zysku lub straty.

Aby upewnić się, że nie wpływa to na naszych klientów, musi dojść do wyrównania poprzez wpłatę środków wyrównawczych. Jest to wyjaśnione na następujących przykładach.

 

 

Przykład 1: Pozycja długa 1000 baryłek

Kontrakt Wrześniowy zamyka się po $110.00

Kontrakt październikowy otwiera się  po $111,38

Środki wyrównawcze w kwocie $1,380 są wpłacone na konto

Niezaksięgowany zysk na otwartej pozycji to $1,380

Końcowy rezultat netto to zero.

 

Przykład 2: Pozycja krótka 2000 baryłek

Wrześniowy kontrakt zamyka się po $110.00

Październikowy kontrakt otwiera się po $111,38

Środki wyrównawcze w kwocie $2,760 są wpłacone na konto

Strata na otwartej pozycji to $2,760

Końcowy rezultat netto to zero.